Deputatul PDL Monica Iacob Ridzi, trimisă în judecată de DNA

Procurorii anticorupţie au trimis-o în judecată, marţi, pe deputata PDL Monica Iacob-Ridzi, fost ministru al Tineretului, pusă sub acuzare în legătură cu organizarea Zilei Tineretului 2 mai 2009, la Costineşti, asupra vinovăţiei sale urmând să se pronunţe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

1170 afişări
Imaginea articolului Deputatul PDL Monica Iacob Ridzi, trimisă în judecată de DNA

Deputatul PDL Monica Iacob Ridzi, trimisă în judecată de DNA (Imagine: Andreea Balaurea/Mediafax Foto)

Fostul ministru al Tineretului este acuzată de abuz înserviciu contra intereselor publice, fals intelectual în legăturăcu fapte de corupţie, uz de fals în legătură cu fapte de corupţieşi participaţie improprie la infracţiunea de fals intelectual laLegea contabilităţii.

În cazul privind fraudarea Ministerului Tineretului şi Sportuluicu peste 2,7 milioane de lei sunt inculpate, alături defostul ministru Monica Iacob-Ridzi, alte 11 persoane,între care foşti consilieri, directori de achiziţii şi de buget,asociaţi de firme.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) audispus trimiterea în judecată a Monicăi Maria IacobRidzi - deputat în Parlamentul României şi fostministru al Tineretului şi Sportului în perioada decembrie 2008 -iulie 2009, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice înformă calificată dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul unavantaj patrimonial, fals intelectual în legătură cu fapte decorupţie în formă continuată, participaţie improprie lainfracţiunea de acces fără drept la un sistem informatic, săvârşităprin încălcarea măsurilor de securitate, participaţie improprie lainfracţiunea de a modifica, şterge sau deteriora date informatice,fără drept;

Ioana ElenaVârsta - consilier personal al ministruluiTineretului şi Sportului (aprilie - mai 2009) şi administrator alSC Red Apple Communication SRL, pentru complicitate la abuz înserviciu contra intereselor publice în formă calificată dacăfuncţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial,complicitate la fals intelectual în legătură cu fapte de corupţieîn formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată înformă continuată, participaţie improprie la fals intelectual lalegea contabilităţii în legătură cu fapte de corupţie în formăcontinuată, uz de fals în legătură cu fapte de corupţie;

PaulDiaconu - director general al Direcţiei GeneraleEconomice şi Resurse Umane a MTS (martie - septembrie 2009), pentruabuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificatădacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantajpatrimonial, fals intelectual în legătură cu fapte de corupţie înformă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnăturăprivată;

Marius MihailMărcuţă - consilier în cadrul Direcţiei Investiţii,Achiziţii Publice şi Servicii Interne a MTS (decembrie 2008 - mai2009) pentru abuz în serviciu contra intereselor publice în formăcalificată dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul unavantaj patrimonial, complicitate la fals intelectual în legăturăcu fapte de corupţie în formă continuată, complicitate la fals înînscrisuri sub semnătură privată în legătură cu fapte de corupţie,participaţie improprie la infracţiunea de acces fără drept la unsistem informatic, săvârşită prin încălcarea măsurilor desecuritate, participaţie improprie la infracţiunea de a modifica,şterge sau deteriora date informatice, fără drept, uz de fals înlegătură cu fapte de corupţie;

Florin CătălinMircea - consilier I A în cadrul Direcţiei BugetContabilitate a MTS (decembrie 2008 - ianuarie 2010) pentru abuz înserviciu contra intereselor publice în formă calificată dacăfuncţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial,complicitate la fals intelectual în legătură cu fapte de corupţie,în formă continuată, uz de fals în legătură cu fapte decorupţie;

Octavian PetruDragomir - director al Direcţiei BugetContabilitate din cadrul MTS decembrie 2008 - ianuarie 2010 pentruabuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificatădacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantajpatrimonial, fals intelectual în legătură cu fapte de corupţie înformă continuată;

ClaudiaRadu - director general al Direcţiei GeneralePrograme, Proiecte şi Centre pentru Tineret în cadrul MTS (21aprilie 2009 - ianuarie 2010) pentru abuz în serviciu contraintereselor publice în formă calificată dacă funcţionarul public aobţinut pentru altul un avantaj patrimonial, fals intelectual înlegătură cu fapte de corupţie în formă continuată ,complicitate lafals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură cu fapte decorupţie;

Dan PetreToia - director al Direcţiei Investiţii, AchiziţiiPublice şi Servicii Interne, (16 martie 2009- 5 mai 2009): însarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de: abuz în serviciucontra intereselor publice în formă calificată dacă funcţionarulpublic a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial, falsintelectual în legătură cu fapte de corupţie în formăcontinuată;

DanielaPopa - consilier în cadrul Direcţiei de Investiţii,Achiziţii Publice şi Servicii Interne a MTS decembrie 2008 -ianuarie 2010, pentru abuz în serviciu contra intereselor publiceîn formă calificată dacă funcţionarul public a obţinut pentru altulun avantaj patrimonial, fals intelectual în legătură cu fapte decorupţie în formă continuată, complicitate la fals în înscrisurisub semnătură privată în legătură cu fapte de corupţie, uz de falsîn legătură cu fapte de corupţie în formă continuată;

Bogdan PetreIacobescu - asociat şi administrator la SC ArtisanConsulting SRL şi SC Compania de Publicitate Mark SRL, pentrucomplicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice înformă calificată dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul unavantaj patrimonial, complicitate la fals intelectual în legăturăcu fapte de corupţie, complicitate la fals în înscrisuri subsemnătură privată în legătură cu fapte de corupţie, uz de fals înlegătură cu fapte de corupţie;

George Răzvan NicaUdangiu - asociat şi administrator la SC ArtisanConsulting SRL şi SC Compania de Publicitate Mark SRL, pentrucomplicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice înformă calificată dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul unavantaj patrimonial, complicitate la fals intelectual în legăturăcu fapte de corupţie în formă continuată, fals în înscrisuri subsemnătură privată în legătură cu fapte de corupţie în formăcontinuată, uz de fals în legătură cu fapte de corupţie în formăcontinuată, participaţie improprie la fals intelectual la legeacontabilităţii în legătură cu fapte de corupţie în formăcontinuată

Cristian MariusNegrea - asociat şi administrator la SC Compania dePublicitate Mark SRL, pentru complicitate la abuz în serviciucontra intereselor publice în formă calificată dacă funcţionarulpublic a obţinut pentru altul un avantaj patrimonial, complicitatela fals intelectual în legătură cu fapte de corupţie în formăcontinuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură cufapte de corupţie în formă continuată, participaţie improprie lafals intelectual la legea contabilităţii în legătură cu fapte decorupţie în formă continuată.

Potrivit DNA, în perioada 17 martie -22 mai 2009, inculpataIacob-Ridzi Monica-Maria, în calitate de ordonator principal decredite, ar fi hotărât ca, sub pretextul realizării unormanifestări de amploare la nivel naţional dedicate Zilei Naţionalea Tineretului şi externalizării serviciilor de organizare aferente,să atribuie ilegal unor firme private contracte de prestăriservicii având acest obiect.

A fost alocată în acest scop, societăţilor comerciale ArtisanConsulting SRL şi Compania de Publicitate Mark SRL, suma deaproximativ 3.120.000 lei, o valoare mult mai mare decât ceasolicitată şi aprobată prin buget pentru acest eveniment. Fostulministru al Tineretului şi Sporturilor a hotărât, de asemenea, înmod unilateral, ca evenimentele să fie organizate în locaţii dinBucureşti, Costineşti şi 39 reşedinţe de judeţ, în care cunoştea căstructurile proprii ale ministerului ori alte entităţi publice sauprivate vor desfăşura manifestări de acest gen.

În acest fel, s-a urmărit crearea unei confuzii cu privire laidentitatea prestatorilor pentru ca în final, să se poată plăticătre SC Artisan Consulting SRL şi SC Compania de Publicitate MarkSRL sumele substanţiale prevăzute în contracte, chiar şi în absenţaunor contraprestaţii.

În plus, ea ar fi decis divizarea achiziţiei în trei contracte,pentru a crea aparenţa organizării unor manifestări de amploare lanivel naţional care să justifice plata, către cele doua firme, aîntregii sume alocate. Contractele includeau prestaţiisupraevaluate, despre care ministrul ştia că nu vor fi executateori că vor fi realizate, în locul firmelor, de structurile propriiale MTS, cu implicaţii financiare minime, având ca sursă totbugetul MTS.

Ulterior atribuirii contractelor, fostul ministru al Tineretuluişi Sportului ar fi dispus plata sumei de 3.067.963,99 lei plus TVAprevăzută în cele trei contracte, deşi cunoştea că firmele auefectuat prestaţii minime în valoare totală de 536.579,13 lei plusTVA. Diferenţa dintre acela două sume şi anume 2.737.743,35 lei(aproximativ 650.000 euro) reprezintă prejudiciu în dauna MTS şiconstă în contravaloarea unor prestaţii neefectuate, supraevaluatesau care nu aveau legătură cu evenimentul. Corelativ, SC ArtisanConsulting SRL şi SC Compania de Publicitate Mark SRL ar fi obţinutfoloase materiale în acelaşi cuantum.

"Exercitarea abuzivă a atribuţiilor de serviciu aconstat şi în aceea că inculpata Iacob-Ridzi Monica-Maria a folositresursele financiare ale MTS alocate Zilei Naţionale a Tineretuluipentru realizarea şi difuzarea unor produse publicitare prin careşi-a promovat imaginea de om politic, fapt ce contravineprevederilor art. 22 din Legea nr. 500/2002 privind finanţelepublice. Faptul că aceasta şi-a promovat imaginea de ompolitic prin difuzarea unui spot TV la posturi de televiziune afost stabilit de Curtea de Apel Bucureşti prin sentinţa civilăpronunţată la 26 ianuarie 2010, definitivă şi irevocabilă", spuneDNA.

Începând cu luna ianuarie 2009, după ocuparea funcţiei deministru, inculpata Iacob-Ridzi Monica-Maria a implicat înactivităţile de organizare şi gestionare a fondurilor instituţieipersoane din afara acesteia, între care şi pe inculpata VârstaIoana-Elena. Aceasta din urmă a asigurat, în baza unei înţelegeriprealabile cu Iacob-Ridzi Monica-Maria, punerea în aplicare aplanului conceput de ministrul Tineretului şi Sportului.

Cu începere din luna aprilie 2009, cele două au atras înactivităţile ilegale şi alţi angajaţi cu funcţii de decizie şi deexecuţie în cadrul MTS, respectiv pe inculpaţii Diaconu Paul,Mărcuţă Marius-Mihail, Toia Dan Petre, Dragomir Octavian Petru,Mircea Florin Cătălin, Popa Daniela Elena şi Radu Claudia.

Pe de altă parte, cu promisiunea atribuirii unor contractepublice în condiţii extrem de avantajoase, au fost angrenaţi şireprezentanţii unor firme private, respectiv inculpaţii IacobescuBogdan Petre, Nica-Udangiu George-Răzvan şi Negrea Marius Cristian.Aceştia din urmă, alături de funcţionarii menţionaţi din minister,au participat efectiv la simularea organizării şi derulării decătre MTS a unei proceduri de cerere de oferte, pentru a acopericaracterul ilegal al activităţilor. Planul respectiv a fost iniţiatde inculpata Iacob-Ridzi Monica-Maria care s-a implicat ca autorsau instigator la falsificarea a 15 înscrisuri oficiale, între carenote de oportunitate şi fundamentare a achiziţiei, ofertele celordouă firme, documentaţia de atribuire şi contractele ca atare.

Ulterior declanşării cercetărilor de către procurorii DNA, îndata de 13 iulie 2009, inculpata Iacob-Ridzi Monica-Maria, cuajutorul inculpatului Mărcuţă Marius Mihail, ar fi întreprinsacţiuni în scopul zădărnicirii aflării adevărului. Concret, cei doiar fi acţionat astfel încât să fie şterse din calculatoarele MTSaparţinând unora dintre co-inculpaţi date informatice şi fişiererelevante cu privire la organizarea Zilei Tineretului, atât dinagendele de poştă electronică, dar şi din memoriacalculatoarelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului s-aconstituit parte civilă cu suma de 2.736.933,28 lei (640.000 deeuro), precizând că îşi rezervă dreptul de a o modifica în funcţiede prejudiciul final stabilit pe baza întregului material probatordin dosar.

În vederea recuperării prejudiciului produs în urmaactivităţilor infracţionale descrise mai sus, în cauză a fostdispusă indisponibilizarea, prin instituirea sechestruluiasigurător, asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpateiIacob-Ridzi Monica-Maria, asupra unor conturi bancare aparţinândinculpatei Vârsta Ioana-Elena, precum şi asupra unor sume de banitotalizând 1.151.204,15 lei, identificate în contul firmelorArtisan Consulting SRL şi Compania de Publicitate Mark SRLprovenite din bugetul MTS, dobândite din săvârşireainfracţiunilor.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte deCasaţie şi Justiţie.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici