A DOUA RECTIFICARE BUGETARĂ: Bani tăiaţi la Preşedinţie, CC şi ANI, alocări suplimentare la servicii de informaţii. Ce ministere primesc mai mulţi bani şi unde se vor tăia cheltuielile - Mediafax

A DOUA RECTIFICARE BUGETARĂ: Bani tăiaţi la Preşedinţie, CC şi ANI, alocări suplimentare la servicii de informaţii. Ce ministere primesc mai mulţi bani şi unde se vor tăia cheltuielile

Bugetele Preşedinţiei, Curţii Constituţionale şi Agenţiei Naţionale de Integritate vor fi reduse, în schimb Senatul, Camera Deputaţilor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale vor beneficia de alocări suplimentare la rectificare.

3457 afişări

Imaginea articolului A DOUA RECTIFICARE BUGETARĂ: Bani tăiaţi la Preşedinţie, CC şi ANI, alocări suplimentare la servicii de informaţii. Ce ministere primesc mai mulţi bani şi unde se vor tăia cheltuielile

A DOUA RECTIFICARE BUGETARĂ: Bani tăiaţi la Preşedinţie, CC şi ANI, alocări suplimentare la servicii de informaţii. Ce ministere primesc mai mulţi bani şi unde se vor tăia cheltuielile (Imagine: Shutterstock)

Ponta: Internele, Senatul, Camera, SRI, SIE, STS primesc bani la rectificare pentru salarii

Premierul Victor Ponta a declarat, luni, că Ministerul de Interne, Senatul, Camera Deputaţilor, SRI, SIE şi STS vor primi bani la rectificare pentru plata salariilor angajaţilor.

"La rectificare asigurăm plata salariilor pentru toate instituţiile unde s-a calculat greşit de la îceput sau unde au fost situaţii speciale. Cred că cei mai mulţi bani îi dăm la Ministerul de Interne, pentru că s-au angajat noile promoţii", a spus Ponta.

 

El a spus că şi Senatul şi Camera Deputaţilor vor primi bani în plus pentru plata sumelor forfetare către parlamentari, sume din care sunt plătiţi angajaţii birourilor parlamentare.

"Mai sunt la diverse instituţii - Camera şi Senatul, unde nu ştiu să vă spun de câţi bani e vorba, dacă sunt trei milioane de Euro, dar  vorba de drepturi salariale la toate instituţiile", a spus Ponta.

El a spus că şi SRI, SIE şi STS vor avea o rectificare bugetară pozitivă.

"Şi la SRI apare, şi la SIE, şi la STS - deci unde nu s-a calculat bine de la început sau au apărut cheltuieli suplimentare evident că asigurăm toate salariile, aşa cum asigurăm funcţionarea tuturor instituţiilor", a spus Ponta.

El a arătat că vor primi bani toţi cei care au de primit drepturi salariale. "Toate instituţiile centrale sau locale primesc la rectificare banii, inclusiv e vorba de banii pentru însoţitorii persoanelor cu handicap - pe aceia îi alocăm acum la rectificare", a adăugat Ponta.

El a mai spus că sunt bani prevăzuţi în bugetele locale pentru profesorii din preuniversitar. "Avem banii prevăzuţi - să nu-i căutaţi la Ministerul Educaţiei, ci la autorităţi locale -  pentru profesori, pentru că e vorba de profesorii din preuniversitar. Avem pentru medici, i-am trecut la fondul de rezervă şi-i plătim pe măsură ce e necesar", a spus Ponta.

Cifrele sunt prezentate în proiectul de rectificare obţinut de MEDIAFAX.

Bugetul Preşedinţiei va scădea cu 1,1 milioane lei, cel al Curţii Constituţionale - cu 400.000 lei, iar cel al Agenţiei Naţionale de Integritate - cu 1,1 milioane lei.

De alocări suplimentare vor beneficia Senatul (9,2 milioane lei), Camera Deputaţilor (12 milioane lei), SRI (27,5 milioane lei), SIE (6,1 milioane lei), STS (5,1 milioane lei).

Bugetele ministerelor Muncii, Dezvoltării, Mediului, Transporturilor, Economiei, Agriculturii, Sănătăţii, Societăţii Informaţionale şi Apărării vor fi tăiate la a doua rectificare din acest an, de alocări suplimentare urmând să beneficieze Afacerile Interne, Justiţia, Externe şi Camera Deputaţilor.

Tăieri de bugete vor fi operate Ministerul Muncii (cu 520,4 milioane lei), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (315,1 milioane lei, diminuare datorată execuţiei bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” (-280,0 milioane lei), titlul 55 „Alte transferuri” (-21 milioane lei) şi bunuri şi titlul 20 „Bunuri si Servicii” (-6 milioane lei)) Ministerul Mediului (178,1 milioane lei, diminuare datorată execuţiei bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” (-200,0 milioane lei)), Ministerul Transporturilor (134,3 milioane lei, diminuare datorată execuţiei bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 55 „Alte transferuri” (-225,1 milioane lei). De asemenea, s-a avut în vedere asigurarea sumei de 190,0 milioane lei pentru pentru finanţarea în anul 2013 a proiectelor de investiţii la magistralele de metrou), Ministerul Economiei: (62,2 milioane lei, diminuare datorată execuţiei bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 55 „Alte transferuri” (-42,8 milioane lei) şi la titlul 71 „Active nefinanciare” (-7,3 milioane lei)), Ministerul Sănătăţii (54,5 milioane lei), Ministerul pentru Societatea Informaţională (50,8 milioane lei), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (46,9 milioane lei, diminuare datorată execuţiei bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 20  „Bunuri şi servicii” (-11,8 milioane lei), titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” (-30,0 milioane lei) şi titlul 71 „Active nefinanciare” (-11,4 milioane lei)), Ministerul Finanţelor Publice (46,5 milioane lei), Ministerul Apărării Naţionale (33,5 milioane lei) şi tot Ministerul Finanţelor Publice, dal la "Acţiuni Generale" (451,6 milioane lei).

Ministerul Afacerilor Interne va primi 104 milioane lei, Ministerul  Justiţiei - 99,2 milioane lei, Ministerul Afacerilor Externe- 13 milioane lei, Camera Deputaţilor- 12 milioane lei, iar Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor- 23 milioane lei, fonduri necesare pentru asigurarea sumelor aferente “Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, cu impact direct asupra asigurării ţinerii sub control a bolilor animalelor cu transmitere la om”.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2013 se diminuează, pe sold, cu 2.909,0 milioane lei şi se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri: impozitul pe profit: -64,8 milioane lei, impozit pe venit şi salarii: -205,9 milioane lei, taxa pe valoarea adăugată: -635,6 milioane lei, din care 270,6 milioane lei sume alocate unităţilor administrativ-teritoriale, accize: - 648,1 milioane lei, alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii: -124,0 milioane lei, impozit pe comerţul exterior şi tranzacţii internaţionale: -150,0 milioane lei, venituri nefiscale: -1.133,0 milioane lei.

Veniturile reprezentând taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi se majorează cu 92,4 milioane lei.

Cheltuielile bugetului  de stat pe anul 2013, se diminuează, pe  sold, cu  suma  de1.635,5  milioane lei. Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel: Cheltuielile de personal cresc cu 167,2 milioane lei, cheltuielile cu bunuri şi servicii scad cu 40,8 milioane lei, cheltuielile cu dobânzile scad cu 457,1 milioane lei, cheltuielile cu subvenţiile se diminuează cu 100 milioane lei, transferurile între unităţi ale administraţiei publice se diminuează cu 219,0 milioane lei, alte transferuri se diminuează cu 515,5 milioane lei, cheltuielile cu asistenţa socială scad cu 309,8 milioane lei, fondurile de rezervă se majorează cu 216,8 milioane lei, cheltuielile de capital se diminuează cu 62,7 milioane lei.

Proiectul prevede majorarea deficitului bugetului general consolidat de la 14.700 milioane, respectiv 2,3% din produsul intern brut, la 15.900 milioane lei, respectiv 2,5% din produsul intern brut, în bază cash. Suma de 1,2 miliarde lei cu care se majorează deficitul bugetar se alocă suplimentar pentru cofinanţarea naţională aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

De asemenea, Ministerul Finanţelor a anunţat că deficitul în bază ESA va coborâ de la aproape 3% din PIB în 2012 la 2,6% din PIB în acest an.

Agenţia MEDIAFAX a anunţat anterior, citând surse oficiale, că rectificarea bugetară va creşte deficitul bugetar de la 2,3% din PIB la 2,5% din PIB, diferenţă pe care experţii FMI o acceptă doar pentru sumele cheltuite suplimentar faţă de programul iniţial pentru cofinanţarea proiectelor cu fonduri europene

Rectificarea bugetului s-a realizat luând în calcul o creştere economică de 2,2% faţă de 1,9%, estimare avută în vedere la rectificarea din luna iulie, dar PIB-ul nominal s-a redus cu 600 de milioane lei, la 625,6 miliarde lei, ca urmare a reducerii deflatorului.

În ultima prognoză publicată de Comisia Naţională de Prognoză, estimarea de PIB pentru acest an a fost realizată pe baza unui deflator de 4,4%, în condiiţiile în care creşterea preţurilor producţiei industriale era prognozată la 4,6% la finele lui 2013 şi 4,7% medie anuală. De asemenea, CNP avea în vedere o inflaţie medie anuală de 4,3% şi o creştere a preţurilor de consum (decembrie/decembrie) de 3,5%.

Potrivit datelor INS, preţurile producţiei industriale au crescut în august faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut cu 0,6%, în timp ce rata anuală a inflaţiei a coborât în luna septembrie la 1,88%, foarte aproape de minimul istoric înregistrat în primăvara anului trecut, când s-a plasat la 1,8%.

Prima rectificare bugetară din acest an a fost avizată de Guvern în luna iulie, cu un PIB mai mare cu 2,6 miliarde de lei, în urcare la 626,2 miliarde lei, şi un deficit majorat de la 2,1% din PIB la 2,3% din PIB, prin folosirea banilor rezervaţi PNDI către alte proiecte.

Atunci, deficitul bugetar pe cash a urcat de la 13,3 miliarde lei la 14,7 miliarde lei. Veniturile bugetului general consolidat pentru acest an au fost revizuite în scădere cu peste 2,2 miliarde lei, prin creşterea veniturilor la nivelul autorităţilor locale, dar scăderi de încasări la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii. Concomitent, cheltuielile totale ale bugetului consolidat au fost calculate atunci în scădere cu 978 milioane lei.

Deficitul bugetului general consolidat a crescut uşor în luna septembrie şi a ajuns după primele nouă luni la 8,1 miliarde de lei, respectiv 1,3% din PIB, nivel ce se menţine în limitele ţintelor politicii bugetare stabilite pentru acest an, potrivit datelor Ministerului Finanţelor.

Deficitul bugetar a urcat în august cu aproape 2 miliarde de lei, la 7,92 miliarde lei, reprezentând 1,27% din PIB.

În primele nouă luni, veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 147,3 miliarde lei, reprezentând 23,5% din PIB, au fost cu 4,4% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Taguri:
GUVERN ,
RECTIFICARE ,

Citarea se poate face în limita a 250 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral scrierile publicistice purtătoare de Drepturi de Autor fără acordul Mediafax SA.