Ministerul Transporturilor îi răspunde Gabrielei Firea: Am propus ca proiectul de act normativ pentru transferul centurii la Primărie să fie realizat de PMB

Ministerul Transporturilor (MT) a anunţat, joi, că a propus ca proiectul de act normativ ce va reglementa transferul Şoselei de centură a Capitalei din proprietatea publică a statului şi concesiunea CNAIR în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti să fie elaborat în cadrul Primăriei Generale.

1892 afișări
Imaginea articolului Ministerul Transporturilor îi răspunde Gabrielei Firea: Am propus ca proiectul de act normativ pentru transferul centurii la Primărie să fie realizat de PMB

Ministerul Transporturilor îi răspunde Gabrielei Firea: Am propus ca proiectul pentru transferul Centurii la Primărie să fie realizat de PMB

„Această propunere a fost agreată, urmând ca Ministerul Transporturilor să promoveze proiectul pe circuitul de avizare”, se precizează într-un comunicat de presă al instituţiei. MT a propus acest act normativ atât la discuţiile din luna mai, dar şi la ultima întâlnire din data de 30 august.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a acuzat, în debutul şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de joi, dezinformări referitoare la preluarea Centurii Capitalei de către Primărie de la CNAIR, precizând că Guvernul nu a depus până acum nicio cerere de atragere de fonduri europene pentru acest obiectiv.

De asemenea, ministerul precizează în comunicatul emis joi că stadiul actual pentru sectoarele de drum cu 4 benzi de circulaţie, cele care urmează să se construiască, s-a intabulat dreptul de proprietate publică a statului asupra imobilelor afectate de lărgirea drumului de la două la patru benzi, după ce a fost efectuată exproprierea imobilelor.

„Pentru drumul existent unde nu au fost începute lucrările de modernizare, urmează să fie semnat un contract, în termen de 7 zile, pentru întocmirea documentaţiei cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de administrare. De asemenea, instituţia precizează că s-a instituit şi funcţionează o Comisie mixtă formată din Ministerul Transporturilor - Primăria Municipiului Bucureşti – Oficiul de Cadastru, având loc chiar şi întâlniri/discuţii ale acestei comisii, ultima dintre ele fiind în luna mai 2018”, mai anunţă MT.

„De menţionat că se caută soluţie legală: cum un UAT (Unitate Administrativ Teritorială, precum Municipiul Bucureşti) va putea deţine/ administra un drum naţional aflat în afara teritoriului său, având în vedere faptul că acest obiectiv NU se află pe teritoriul UAT – Municipiul Bucureşti şi că este un drum naţional, cuprins într-un proiect finanţat prin fonduri europene nerambursabile. Soluţia privind rezolvarea acestei probleme urmează să fie propusă de Primăria Generală în cadrul proiectului de act normativ sus menţionat”, precizează sursa citată.

De asemenea, MT a adus menţiuni şi cu privire la Podul Constanţa, precizând că în data de 4 mai 2018, CGMB solicită prin Hotărârea nr. 250/2018 transmiterea imobilului Pod CF Bucureşti-Constanţa km 4+327 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea CGMB.

- în data de 11.05.2018 Primăria Generală Bucureşti adresează către Ministerul Transporturilor solicitarea 443, bazată pe HCGMB 250/04.05.2018.
- în 21.05.2018 Ministerul Transporturilor transmite informaţiile solicitate de PMB cu privire la situaţia juridică a bunului imobil Pod linia CF Bucureşti-Constanţa km 4+327, formulate prin adresa CFR nr. 7/2/213/21.05.2018.
-în 30.07.2018 primăria Generală revine cu solicitare de informaţii (nr. 5082) cu privire la regimul juridic, valoare de inventar, carte funciară – în vederea iniţierii proiectului de act normativ şi a notei de fundamentare, deşi MT a mai transmis aceste date în urma cu 2 luni.
- în data de 01.08.2018

Ministerul Transporturilor retransmite Primăriei Generale informaţiile solicitate, prin adresa nr. 30383/01.08.2018.
- 30.08.2018 au loc discuţii în care se convine completarea hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu prevederi referitoare la garanţii în ceea ce priveşte predarea imobilului fără pretenţii de plată a valorii lucrărilor executate şi fără condiţionarea vreunei plăti pentru traversarea podului de liniile de cale ferată.

„Pentru acest obiectiv, s-a lucrat ritmic, sistematic, fără sincope sau blocaje. În acest moment CFR SA deţine certificatul de urbanism pentru realizarea lucrărilor de reparaţie capitală pentru zona administrată de companie”, spune Ministerul Transporturilor.

Referitor la Pasajul Domneşti, Ministerul anunţă că în noiembrie 2017, la solicitarea CNAIR de a reînnoi certificatul de urbanism (întârziat din cauza contestaţiilor în procedura de achiziţie publică) pentru acest obiectiv de investiţii, Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), a considerat necesară introducerea unei linii de tramvai în mijlocul pasajului.

La solicitarea Primăriei Municipiului Bucureşti, în primul trimestru al anului 2018, au fost purtate discuţii la nivel de experţi ai PMB, CNAIR, cu privire la propunerea susţinută de PMB, ca urmare a elaborării Planului de Mobilitate Urbană, din care a reieşit că ar trebui modificat proiectul Pasajului Domneşti şi introducerea unei viitoare linii de tramvai prin mijlocul acestuia.

„De menţionat că, pasajul Domneşti este o investiţie finanţată din fonduri europene nerambursabile, iar la acea dată erau parcurse toate procedurile pentru începerea lucrărilor. În urma discuţiilor purtate între Primăria Generală şi CNAIR a fost elaborata o foaie de parcurs privind responsabilităţile pe care urmează să le îndeplinească fiecare dintre participanţi (tabel anexat), în vederea schimbării soluţiei de proiectare şi realizării pasajului în conformitate cu solicitările făcute de Primăria Municipiului Bucureşti”, spune sursa citată.

După 6 luni, s-a reliefat faptul că proiectul stagnează, pentru că Primăria Generală nu şi-a îndeplinit obligaţiile privind elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-cadastrale aferente exproprierilor suplimentare, rezultate ca urmare a introducerii în proiectul tehnic al liniei de tramvai. Acest fapt a pus în dificultate obiectivul de investiţie.

La întâlnirea din data de 30.08.2018, de la Ministerul Transporturilor, ministrul a înmânat Primarului General tabelul, mai sus menţionat, însoţit de documentele pe care PMB trebuia să le refacă, urmând ca acesta să le analizeze şi să le retransmită CNAIR rectificate astfel încât să poată fi promovată Hotărârea de Guvern pentru exproprierile suplimentare.

Făcând referire la DN 1 – Km 7+50 – Km 12, în suprafaţă totală 19,43 hectare, ministerul Transporturilor spune că „transferul acestui tronson către PMB a fost iniţiativa Ministerului Transporturilor, prin CNAIR, încă din 2013! Primăria Generală a refuzat preluarea pe bază de protocol de predare-primite, aşa cum prevede art. 21 alin 2 al O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor şi a solicitat promovarea unei Hotărâri de Guvern pentru preluarea în administrare. Guvernul a iniţiat proiectul respectivei hotărâri de guvern. Pe 29.03.2018 Ministerul Dezvoltării a returnat proiectul fără aviz, dar cu observaţii privind neconcordanţe în documentaţia aferentă. Două săptămâni mai târziu, la 16.04.2018, CNAIR comunică faptul că va completa anexa proiectului de act normativ după primirea tuturor Cărţilor Funciare actualizate”.

„De asemenea, la 20.06.2018 CNAIR solicită la cadastru prin adresa nr. 92 radierea unor sarcini impuse în cărţile funciare nr. 233175 şi nr. 2219489. Pe 29.07.2018, CNAIR revine cu o altă solicitare la Agenţia Naţională de Cadastru căreia îi cere sprijinul în rezolvarea litigiilor ce se regăsesc în cărţile funciare - adresa nr. 92/46155/29.07.2018. Ministerul Transporturilor printr-o adresă din data de 30.08.2018 solicită Ministerului Finanţelor Publice un punct de vedere. Acum este în desfăşurare procesul de remediere a observaţiilor formulate de către M.D.R.A.P. astfel încât după rezolvarea tuturor problemelor, proiectul de act normativ să fie repus pe circuitul de avizare. Pentru acest obiectiv nu există niciun blocaj, ci doar proceduri legale ce trebuie parcurse. Este o stare de fapt, impusă de probleme concrete, a căror rezolvare legală cere timp. S-a ajuns aici dat fiind că PMB a preferat transferul obiectivului prin HG şi nu prin modalitatea operativă propusă iniţial – protocol de predare-primire”, adaugă MT.

Referitor la trecerea unui teren din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului şi concesiunea Companiei Naţionale CFR în domeniul public al municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, instituţia precizează că a iniţiat proiectul de Hotărâre de Guvern şi a documentelor transmise de CFR către Primăria Sectorului 5.

„Solicitarea Primăriei Sectorului 5 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale ”CFR” S.A. în domeniul public al municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 5. Ministerul Transporturilor a iniţiat proiectul de HG, în baza hotărârii AGA 53/12.07.2018 şi a documentelor transmise de către CFR, la solicitarea expresă a Primăriei Sectorului 5 care a depus şi hotărârea Consiliului local. Documentul a fost avizat pe circuitul intern de semnături şi este publicat, din 23.08.2018 pe site-ul Ministerului Transporturilor, în vederea consultării publice conform legii. În cadrul discuţiilor din 30 august 2018, la care au participat atât ministrul Transporturilor, cât şi Primarul General al Capitalei, reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti au susţinut că este obligatoriu ca terenul să fie transferat Primăriei Generale în mod EXCLUSIV, deşi la acea dată nu exista NICIO SOLICITARE OFICIALĂ în acest sens. Ulterior, pe 3 septembrie, PMB a transmis la Ministerul Transporturilor o informare că a solicitat Guvernului să emită o Hotărâre de Guvern pentru transferul terenului.Procedura se desfăşoară în ritmul impus de prevederile legale”, spune ministerul.

În privinţa preluării/transferului administrării metroului, Ministerul Tranporturilor spune că nu există nicio solicitare oficială adresată de către Primăria Municipiului Bucureşti.

„Nu există nicio solicitare oficială adresată de către Primăria Municipiului Bucureşti către Ministerul Transporturilor sau către Metrorex pentru preluarea/transferul administrării metroului.Nu au avut loc niciun fel de discuţii cu privire la acest subiect. In ultimul an, nu a existat corespondenţă oficială pe aceasta temă.La ultima întâlnire între reprezentanţii Primăriei Generale şi Ministerul Transporturilor care a avut loc pe 30 august, subiectul Metrorex nu a fost pe agendă. Transferul metroului de la Ministerul Transporturilor la Primăria Generală nu există ca proiect concret iniţiat şi asumat oficial de primărie.Menţionăm că nu au existat blocaje, ci doar proceduri legale ce trebuie parcurse. S-a lucrat într-un ritm susţinut, iar Ministerul Transporturilor şi Guvernul au acordat tot sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti”, anunţă Ministerul Transporturilor.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a acuzat, în debutul şedinţei CGMB de joi, că „în teren, lucrurile sunt mai mult decât neplăcute, am exprimat-o cu toţii, toţi consilierii. Guvernul, prin CNAIR, nu a finalizat nici măcar jumătate din Centura ocolitoare a Bucureştiului, din 74 de kilometri sunt finalizaţi circa 28 de kilometri. Câţi ani ne mai trebuie pentru a extinde la patru benzi Centura ocolitoare a Bucureştiului? Din prima zi de primar general, am tramsmis solicitarea de a se transfera de la ministerul Transporturilor, respectiv CNAIR, către Primăria Capitalei acest obiectiv de investiţii în vederea finalizării şi administrării. Prima dată ni s-a spus nu pentru că s-ar pierde fonduri europene. Guvernul nu a făcut nicio cerere de atragere de fonduri europene la Centura Capitalei . Ea nu poate fi depusă prea curând pentru că Centura nu are cadastru nu este în totalitate", a declarat Gabriela Firea, în debutul şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici