Philip Morris International lansează Raportul Integrat pentru anul 2023

Aproximativ 33 de milioane de utilizatori adulţi folosesc produsele fără fum ale PMI.

71 afișări
Imaginea articolului Philip Morris International lansează Raportul Integrat pentru anul 2023

Philip Morris International lansează Raportul Integrat pentru anul 2023

Philip Morris International (PMI) a publicat cel de-al cincilea Raport Integrat, care subliniază progresele continue realizate de companie pentru a avansa în atingerea obiectivelor propuse pentru 2025, cu accent principal pe modul în care este abordat impactul produselor sale asupra sănătăţii.

Raportul Integrat 2023 evidenţiază expansiunea alternativelor fără fum ale PMI pe pieţele din întreaga lume, precum şi programele sociale şi de mediu desfăşurate în paralel, inclusiv implementarea de practici responsabile de marketing şi comercializare, precum şi eforturile de reducere a deşeurilor post-consum. În plus, PMI raportează performanţele în promovarea unui mediu de lucru divers şi incluziv, îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor din lanţul de aprovizionare, decarbonizarea operaţiunilor, a lanţului valoric, conservarea naturii şi a biodiversităţii.

„Anul 2023 a fost marcat de unitate, determinare şi un angajament continuu faţă de viziunea noastră către un viitor fără fum”, a declarat Jacek Olczak, Chief Executive Officer PMI. „Pe măsură ce întâmpinăm noi provocări, dedicarea oamenilor noştri, talentul excepţional şi profunzimea scopului ne asigură că suntem bine pregătiţi pentru a ne continua călătoria – urmărim progresul, îmbrăţişăm inovaţia şi promovăm sustenabilitatea pe măsură ce ne transformăm pentru totdeauna.”

Abordarea PMI faţă de sustenabilitate este ghidată de rezultatele evaluării de materialitate a sustenabilităţii din 2021, care s-a bazat pe principiile dublei materialităţi şi a identificat astfel subiectele pe care PMI se concentrează şi pentru care îşi prioritizează resursele. Strategia de sustenabilitate a PMI abordează două teme disctincte: cele legate de produsele sale (ce produce compania), care fac parte din pilonul „Impactul produsului” şi cele legate de operaţiunile sale de afaceri (cum produce compania), care fac parte din pilonul „Impactul Operaţional”.

 

Impact la nivel de produs

Social

 • 33 milioane - totalul estimat de utilizatori adulţi ai produselor PMI fără fum, dintre care 28.6 milioane de utilizatori IQOS  (2022: 24.9 milioane de utilizatori IQOS)
 • 36,4% - din veniturile nete provenite din comercializarea produselor fără fum (2022: 32,1%)
 • 84 - pieţe în care produsele PMI fără fum sunt disponibile la vânzare, dintre care 47% sunt în ţări cu venituri mici şi medii(2022: 73, 42%)
 • 25 de pieţe în care produsele fără fum reprezintă mai mult de 50% din veniturile nete anuale (2022: 17)
 • 12,5 miliarde USD - investiţii cumulate în ce priveşte produsele fără fum din 2008 (2022: 10,7 miliarde USD)
 • 98% - din totalul volumelor vândute acoperit de programele de prevenire a accesului tinerilor în canalele indirecte de vânzare cu amănuntul (2022: 91%)

De mediu

 • 320.000 - numărul cumulat de dispozitive electronice fără fum reabilitate sau reparate din 2021 (2022: 157.000)
 • 76% - din volumul livrărilor acoperit de pieţele cu programe de combatere a deşeurilor reprezentate de mucurile de ţigări (2022: 68%)
 • 17,6% - din totalul volumelor vândute acoperit de pieţele cu programe de preluare a consumabilelor fără fum

Impact operaţional

Social

 • 41,8% dintre funcţiile de conducere sunt ocupate de femei, ceea ce înseamnă că am depăşit ţinta de 40%  (2022: 40,7%)
 • 8 evaluări de impact în ce priveşte drepturile omului efectuate în ţările cu cel mai mare risc (2027: 7) 
 • 0,1% prevalenţă a muncii copiilor în rândul fermierilor contractaţi care furnizează tutun către PMI (2022: 0,1%)

De mediu

 • 94%  proporţia de tutun achiziţionat fără riscul defrişării nete a pădurilor naturale gestionate şi fără conversie a ecosistemelor naturale (2022: 55%)
 • 8,14 milioane de metri cubi de apă optimizaţi în zonele noastre de cultivare a tutunului (cumulat din 2019) (2022: 4,94 milioane de metri cubi)

Raportul Integrat 2023 al PMI este completat de studii de caz la nivel de ţară pe PMI.com, care aduc în prin plan activitatea companiei în domenii prioritare pentru sustenabilitatea şi studii de piaţă referitoare la impactul asupra societăţii şi asupra mediului din întreaga lume.

„Viziunea noastră strategică uneşte obiectivele noastre non-financiare cu rezultatele financiare. Acest lucru este în concordanţă cu scopul pe care îl avem, care rezonează din ce în ce mai mult cu părţile interesate ale companiei şi credem că demonstrează relaţia puternică  dintre impactul societal şi obţinerea unor rezultate pe termen lung pentru acţionarii noştri”, a explicat Emmanuel Babeau, Chief Financial Officer PMI. „Construirea unui viitor fără fum şi depăşirea obiectivelor noastre de sustenabilitate nu implică doar decizii corecte din punct de vedere etic, ci sunt piatra de temelie a strategiei noastre şi cheia succesului nostru comun.”

În 2023, performanţa PMI în ceea ce priveşte sustenabilitatea a fost recunoscută de consultanţii protocolului ESG şi de organizaţiile cheie din zona sustenabilităţii, inclusiv:

 • Scor triplu A de la CDP pentru al patrulea an consecutiv, ceea ce plasează PMI printre companiile de top la nivel global în ceea ce priveşte transparenţa şi activitatea faţă de mediu
 • Includerea în Consiliul de conducere al CDP pentru al şaptelea an consecutiv
 • Includerea în Dow Jones Sustainability World Index pentru prima dată şi în Dow Jones Sustainability North America Composite Index pentru al patrulea an consecutiv (indexul în vigoare cu începere de la 18 decembrie 2023), pe lângă faptul că i s-a acordat statutul „Prime” în ISS Evaluare corporativă ESG (evaluare ESG ISS din 21 noiembrie 2023)
 • Validarea din partea iniţiativei Science Based Targets (SBTi) a obiectivelor sale de reducere a emisiilor cu privire la păduri, terenuri şi agricultură (FLAG), ceea ce face PMI una dintre puţinele companii care au obţinut această recunoaştere
 • Nominalizarea Early Adopters pentru promovarea adoptării recomandărilor Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)

„Pe măsură ce prezentăm Raportul Integrat pentru 2023, subliniem că atingerea unui viitor fără fum nu este doar o prioritate, ci este esenţa scopului nostru. Drumul pe care îl parcurgem este marcat de ambiţia noastră, de angajamentul nostru de a acţiona în mod transparent şi dedicarea noastră în a ne asigura că ţigările devin istorie”, a declarat Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer PMI. „Rămânem dedicaţi practicilor de raportare transparente, consecvente şi de încredere, care să permită părţilor interesate externe să înţeleagă nu numai performanţa noastră, ci şi modul în care răspundem unui mediu aflat în continuă schimbare. Totul se întâmplă cu o planificare pe termen lung, iar în acest fel încurajăm un peisaj de afaceri durabil şi transparent. ”

Pregătirea Raportului Integrat al PMI pe anul 2023 a luat în considerare ghidurile standardelor şi cadrelor internaţionale, inclusiv Iniţiativa Globală de Raportare (GRI), Pactul Global al ONU (UNGC), Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU şi Fundaţia IFRS, inclusiv utilizarea standardelor sale SASB, Principii de Gândire Integrată şi Cadru de Raportare Integrat.

Raportul îşi propune să ofere o descriere obiectivă a modelului de afaceri, a strategiei, performanţei şi perspectivelor companiei cu privire la priorităţile sale economice, de mediu, sociale şi de guvernare. Acesta descrie progresul PMI în îndeplinirea scopului său, aşa cum este formulat în Declaraţia sa de Scop, de a înlocui complet ţigările cât mai curând posibil cu alternative fără fum, care sunt dovedite ştiinţific a fi mai puţin dăunătoare decât fumatul, în timp ce pe termen lung aşează bazele pentru o afacere solidă în domeniile stil de viaţă, bunăstare a consumatorilor şi sănătate.

Pentru mai multe informaţii referitoare la sustenabilitate în cadrul PMI accesaţi pmi.com/sustainability. Raportul Integrat PMI îl găsiţi aici: 2023 Integrated Reportcase studies and market stories, Sustainability KPI Protocol 2023.

Philip Morris International: Pentru un viitor fără fum  

Philip Morris International (PMI) este o companie internaţională de top din industria tutunului care şi-a propus să construiască un viitor fără fum şi să îşi extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conţin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în ţigări şi produse fără fum. Din 2008, PMI a investit peste 12.5 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta ştiinţific şi comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulţii care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea ţigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacităţi de evaluare ştiinţifică de nivel mondial, în special în domeniile toxicologiei sistemelor preclinice, cercetării clinice şi comportamentale, cât şi studii ulterioare introducerii pe piaţă. În noiembrie 2022, PMI a achiziţionat Swedish Match – lider în comercializarea produselor cu nicotină pentru uz oral – şi se află astfel în fruntea companiilor care luptă pentru un viitor fără fum prin mărcile sale IQOS şi ZYN. Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea unei versiuni a dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, Platforma 1, şi a consumabilelor aferente, precum şi produsului de tip snus al companiei Swedish Match, ca produs din tutun cu risc modificat (MRTP). În 30 decembrie 2023, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 84 de pieţe iar PMI estimează că aproximativ 20,8 milioane de adulţi din întreaga lume, au trecut deja la IQOS şi au renunţat la fumat. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 37% din veniturile nete totale ale PMI pentru întreg anul 2023. Cu o bază solidă şi o expertiză semnificativă în ştiinţele vieţii, în februarie 2021, PMI şi-a anunţat în februarie 2021 ambiţia de a se extinde în domeniile wellness şi de îngrijire a sănătăţii şi, prin filiala sa Vectura Fertin Pharma, îşi propune să îmbunătăţească calitatea vieţii prin furnizarea de experienţe de sănătate integrate.   

Pentru mai multe informaţii puteţi vizita  www.pmi.com şi www.pmiscience.com   

Declaratii prospective/cu privire la viitor şi avertismente

Acest comunicat de presă conţine proiecţii cu privire la evoluţia rezultatelor şi a obiectivelor, dar şi alte declaraţii prospective, inclusiv declaraţii care vizează performanţa financiară sau operaţională aşteptată, planurile şi strategiile de business.

Realizarea rezultatelor viitoare este supusă riscurilor, incertitudinilor şi asumpţiilor inexacte. În cazul în care riscurile sau incertitudinile se materializează sau asumpţiile de bază se dovedesc inexacte, rezultatele reale ar putea varia semnificativ faţă de cele cuprinse în astfel de declaraţii prospective. În conformitate cu prevederile de tip port sigur ale Actului de reformă a litigiilor cu privire la valorile mobiliare private din 1995, PMI identifică factori importanţi care, individual sau în ansamblu, ar putea face ca rezultate aşteptate şi cele reale să difere semnificativ de cele care se regăsesc în orice declaraţii prospective făcute de PMI.

Riscurile de afaceri ale PMI includ: creşterea accizelor şi structuri fiscale discriminatorii; restricţii tot mai mari de marketing şi de reglementare care ne-ar putea reduce competitivitatea, ne-ar putea elimina capacitatea de a comunica cu consumatorii adulţi sau ar putea interzice anumite produse pe anumite pieţe sau ţări; îngrijorări legate de utilizarea tutunului şi a altor produse care conţin nicotină şi expunerea la fumul de tutun din mediu; litigii legate de consumul de tutun şi proprietatea intelectuală; competiţie/concurenţă; efectele evoluţiei economice, de reglementare şi politice la nivel global, dar şi de ţară, ale dezastrelor naturale şi ale conflictelor; impactul şi consecinţele invaziei Rusiei în Ucraina; modificări ale comportamentului fumătorului adult; impactul COVID-19 asupra PMI; venituri pierdute ca urmare a contrafacerii de mărfuri, a contrabandei şi achiziţiilor transfrontaliere; anchete guvernamentale; rate de schimb valutar nefavorabile şi devalorizări valutare şi limitări ale capacităţii de repatriere a fondurilor; modificări nefavorabile ale legislaţiei aplicate privind impozitul pe profit; modificări nefavorabile  ale costului, disponibilităţii şi calităţii tutunului şi a altor produse agricole şi materii prime, precum şi componente şi materiale pentru dispozitivele electronice; şi integritatea sistemelor sale de informaţii şi eficacitatea politicilor sale de confidenţialitate a datelor.

Profitabilitatea PMI poate fi, de asemenea, afectată în mod negativ şi în cazul în care încercările sale de a produce şi de a comercializa produse cu risc redus eşuează sau dacă reglementarea sau impozitarea nu fac distincţia între astfel de alternative şi ţigările convenţionale; dacă nu reuşeşte să introducă cu succes produse noi, dacă nu îşi pot extinde portofoliul de produse pe plan intern sau prin achiziţii şi dezvoltarea unor relaţii strategice la nivel de business; dacă nu este în măsură să atragă şi să reţină cele mai bune talente globale, inclusiv femei sau noi talente diverse; sau dacă nu poate să se integreze cu succes şi să realizeze beneficiile aşteptate din tranzacţiile şi achiziţiile recente. Rezultatele viitoare sunt, de asemenea, supuse unei previzibilităţi mai scăzute a performanţei categoriei noastre de produse cu risc redus.

PMI este supusă şi altor riscuri detaliate din când în când în documentele sale depuse public, inclusiv Raportul anual al PMI şi Formularul 10-K pentru anul încheiat în date de 31 decembrie 2022 şi Formularul 10-Q pentru al treilea trimestru încheiat la 30 septembrie 2023. PMI avertizează că lista de mai sus a factorilor importanţi nu constituie o discuţie completă a tuturor riscurilor şi a posibilelor incertitudini. PMI nu se angajează să actualizeze nicio declaraţie prospectivă, care are loc în diferite momente, cu excepţia cazului în care acest lucru este necesar în cursului normal al obligaţiilor sale privind comunicarea publică.

Raportul Integrat 2023, disponibil aici.

 

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici