Muzeul Naţional de Artă Contemporană are în gestiune 1.770 de opere pe care nu le-a evaluat şi nu le-a înregistrat în contabilitate

Muzeul Naţional de Artă Contemporană (MNAC) are în gestiune 1.770 de opere pe care nu le-a evaluat şi nu le-a înregistrat în contabilitate arată Raportul Public al Curţii de Conturi a României pe anul 2017.

260 afişări
Imaginea articolului Muzeul Naţional de Artă Contemporană are în gestiune 1.770 de opere pe care nu le-a evaluat şi nu le-a înregistrat în contabilitate

Muzeul Naţional de Artă Contemporană are în gestiune 1.770 de opere pe care nu le-a evaluat şi nu le-a înregistrat în contabilitate

Inspectorii au arătat că Muzeul, prin bugetul aprobat de Ministerul Culturii a avut prevăzută suma de 203 mii lei la titlul „Cheltuieli de capital”, reprezentând subvenţii pentru investiţii pentru expertiza tehnică structuri, obţinerea autorizaţiei ISU, audit energetic pentru Sala Dalles. Din subvenţia alocată, suma de 20 mii nu a fost utilizată, însă nu a fost virată la bugetul de stat, deşi aceasta trebuia virată la bugetul de stat până la sfârşitul anului în care suma a fost alocată. În timpul misiunii de audit, suma a fost evidenţiată în contabilitate şi virată la bugetul de stat. Pentru virarea cu întârziere a subvenţiei au fost calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Muzeul a elaborat şi fundamentat bugetul de venituri şi cheltuieli fără să prevadă sume la articolul bugetar „Cheltuieli cu consultanţă şi expertiză”, în condiţiile în care Muzeul a efectuat cheltuieli cu serviciile de asistenţă juridică. În acest sens, cheltuielile efectuate de muzeu au fost reflectate la articolul bugetar „Alte cheltuieli legale”. Totodată, nu au fost respectate prevederile legale cu privire la modul de fundamentare a veniturilor proprii, în sensul că, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele entităţii în ultimii doi ani anteriori anului curent este mai mic de 97% pe fiecare an, entitatea trebuie să fundamenteze veniturile proprii pentru anul bugetar în care se elaborează proiectul de buget, cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent anului curent.

Reprezentanţii Curţii de Conturi au constatat că MNAC nu a evaluat şi înregistrat în contabilitate un număr de 1.770 de opere de artă aflate în gestiunea ”Custodii”. Este vorba despre picturi, colaj, grafică, fotografii, printuri, sculptură, afişe, primite de la diverşi artişti, pentru care nu există documente de predare-primire între entitate şi deţinătorul de drept. Întrucât contabilitatea a fost organizată numai cantitativ, nu şi valoric în evidenţa tehnico-operativă, nu se poate estima valoarea celor 1.770 de bunuri culturale mobile, a constatat controlul din 2018.

Documentul arată şi că Muzeul a evidenţiat în conturile contabile „Terenuri” şi „Clădiri” bunuri în valoare de 280.583 mii lei, aparţinând domeniului public al statului, aflate în folosinţă muzeului deşi evidenţierea trebuia să se realizeze în contul în afara bilanţului „Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă”.

Un alt punct în care controlul a constatat că lucrurile nu stau tocmai cum ar trebui este faptul că MNAC nu a înregistrat în contabilitate, şi implicit, reflectat în situaţiile financiare, suma de 242 mii lei, reprezentând un număr de 101 bunuri culturale mobile intrate în patrimoniu prin donaţie. De asemenea, Muzeul a procedat la evidenţierea unor cheltuieli privind asigurările auto prin înregistrarea valorii pe cheltuielile anului în care a avut loc plata şi nu la momentul creării obligaţiei de plată, nerespectându-se astfel principiului contabilităţii pe bază de angajamente. În timpul misiunii de audit, abaterea a fost remediată prin întocmirea unei note contabile de corecţie.

Actele arată că muzeul a înregistrat, în perioada 2015-2016, şi decontat în mod eronat suma de 77 mii lei de la titlul „Bunuri şi servicii”, cheltuieli pentru servicii de expertiză tehnică, în loc de la titlul „Active nefinanciare”, aspect care a condus la denaturarea rezultatului patrimonial stabilit la sfârşitul exerciţiilor bugetare 2015 şi 2016 şi a valorii de inventar a obiectivului. În timpul misiunii de audit, abaterea a fost remediată prin întocmirea unei note contabile de corecţie.

Muzeul a procedat la închirierea unui spaţiu cu suprafaţa de 557 mp, prin licitaţie publică fără ca modelul contractului-cadru prevăzut de caietul de sarcini să corespundă Contractului de închiriere efectiv încheiat, prin eliminarea condiţiei de plată în avans, menţionată în caietul de sarcini. În contract a fost convenit ca plata chiriei să fie efectuată după o perioadă de 16 zile de la data expirării termenului de închiriere şi nu în avans. De asemenea, s-a constatat faptul că suma nu a fost achitată, iar chiria percepută pentru spaţiul închiriat nu a fost calculată conform tarifului aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii.

”Muzeul nu a organizat şi nu a exercitat controlul intern managerial în conformitate cu prevederile legale în vigoare, întrucât nu au fost actualizate fişele posturilor cu sarcini/atribuţii şi responsabilităţi privind exercitarea controlului intern managerial pentru membrii comisiei. Potrivit datelor oferite de Curtea de Conturi, la MNAC nu a fost constituită o echipă de gestionare a riscurilor, nu a fost actualizat programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial, nu s-au introdus responsabilităţi şi termene de aplicare şi nu s-au constituit structuri speciale cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control managerial, iar procedurile operaţionale nu au fost actualizate şi completate, conform modificărilor organizatorice şi legislative intervenite şi nu au fost identificate la nivelul tuturor compartimentelor funcţiile sensibile.

În ciuda faptului că muzeul are organizat un compartiment de audit, acesta se pare că nu a funcţionat în conformitate cu prevederile legale. Planurile anuale pentru perioada 2015-2017 nu au fost întocmite în funcţie de analiza şi evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi sau operaţiuni din cadrul muzeului, pe baza inventarierii tuturor structurilor şi activităţilor auditabile, nu au fost realizate toate misiunile de audit planificate. Muzeul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de raportare în domeniul auditului intern, rapoartele anuale de activitate nefiind transmise şi înregistrate la Ministerul Culturii şi la Curtea de Conturi.

Pentru autovehiculele aflate în parcul auto Muzeul nu a întocmit fişele pentru activităţii zilnice (FAZ), iar foile de parcurs nu au fost completate cu toate elementele prevăzute de formularul standard, nefiind respectate prevederile din Normativul privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile.

Muzeul nu a efectuat recepţia serviciilor angajate şi nici nu au fost emise documente, în vederea efectuării plăţii unui contract de prestări servicii având ca obiect întocmirea documentaţiei cadastrale pentru imobilul în care se află sediul muzeului, din Palatul Parlamentului, pentru înscrierea în cartea funciară, în condiţiile în care, muzeul nu deţine documentele care să ateste dreptul de administrare asupra clădirii în conformitate cu HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Controlul a recomandat MNAC ca fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiile financiare viitoare să se realizeze prin alocarea de fonduri pentru cheltuieli în funcţie de clasificaţia bugetară, astfel încât plăţile efectuate şi cheltuielile înregistrate să se regăsească, în contul de execuţie, la alineatul bugetar corespunzător.

Totodată, la fundamentarea veniturilor proprii să se ţină cont de gradul de realizare a veniturilor proprii din ultimii doi ani consecutivi. Muzeul va stabili o comisie ce va avea ca atribuţie evaluarea bunurilor şi, ulterior, înregistrarea valorii reevaluate a acestora în evidenţa contabilă. Astfel managementului muzeului i se cere să dispună înregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor aparţinând domeniului public al statului, pe baza actelo şi documentelor justificative care atestă dreptul de administrare, dar şi actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca şi să ia măsurile necesare pentru evidenţierea în contabilitate a bunurilor donate, inventarierea şi clarificarea diferenţei valorice constatate între valoarea bunurilor culturale mobile înscrise în contractele de donaţie şi valoarea rezultată din centralizarea bunurilor cuprinse în „Lista de lucrări” – anexă la contract, prin punerea de acord a situaţiei reale a bunurilor donate. Instituţiei i se recomandă organizarea şi conducerea evidenţei contabile analitice a activelor fixe necurente în conformitate cu prevederile legale.

Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României este instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, funcţionând în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

Activitatea Muzeului constă în colecţionarea, conservarea, cercetarea, restaurarea, comunicarea şi expunerea, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării bunurilor de artă vizuală contemporană, fiind în serviciul societăţii şi deschisă publicului. Conducerea Muzeului este asigurată de un manager, un Consiliul de Administraţie, organism colectiv de conducere cu rol deliberativ şi de Consiliul Ştiinţific, organism colegial cu rol consultativ. Managerul conduce şi răspunde de activitatea Muzeului şi, totodată, îndeplinind şi funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici