Guvern: Darea în plată ar afecta dreptul la proprietate. Deputat PNL, către Cioloş: Nu sunteţi prim-ministrul celor 40 de bănci străine. RĂSPUNSUL premierului

Executivul cere modificarea Legii dării în plată, arătând în punctul de vedere transmis Camerei Deputaţilor că, în forma actuală, legea prezintă riscul unor vicii de neconstituţionalitate, poate afecta dreptul la proprietate, poate duce la falimentul unor instituţii de credit, generând dezechilibre.

Share pe Facebook 6015 afişări

Guvern: Darea în plată ar afecta dreptul la proprietate şi riscă să ducă la dezechilibre financiare

DOCUMENTUL TRANSMIS DE GUVERN

Cabinetul Cioloş precizează, în punctul de vedere transmis Camerei Deputaţilor, că susţine legea dării în plată doar sub rezerva însuşirii observaţiilor expuse. Astfel, Guvernul solicită amendarea legii în sensul în care programul "Prima Casă" să fie exclus de la prevederile actului normativ, aplicarea legii să se facă numai în ceea ce priveşte bunurile imobile cu destinaţie de locuinţe, excluzând terenurile şi clădirile comerciale, coroborat cu instituirea unor condiţii care să fie îndeplinite cumulativ pentru stingerea creanţei şi accesoriilor acesteia prin procedura dării în plată (impunerea unui prag maximal pentru valoarea creditului), precum şi aplicarea legii doar persoanelor fizice care au calitatea de "consumator" aşa cum este definită de legislaţia în vigoare.

În documentul transmis Camerei Deputaţilor, Executivul menţionează că, în forma actuală, legea prezintă riscul unor vicii de neconstituţionalitate, poate afecta dreptul la proprietate şi prezintă riscuri de dezechilibre macroeconomice, putând induce chiar falimentul sau retragerea autorizaţiei de funcţionare a instituţiei de credit din partea BNR.

"Considerăm că măsurile propuse au un caracter mult prea general, fără să aibă la bază o analiză solidă realizată din punct de vedere al impactului economic, social şi juridic şi nu sunt acoperite toate ipotezele supuse reglementării. (...) Nu este reglementată situaţia în care creditul este garantat cu bunul altei persoane, dacă bunul este ipotecat în favoarea mai multor creditori, precum şi situaţia în care valoarea imobilului este mai mare decât valoarea creditului ce urmează a fi lichidat. Astfel, pot exista credite supragarantate, respectiv situaţia în care valoarea bunurilor ipotecate să fie mult mai mare decât valoarea creanţei izvorâte din credit. Într-o asemenea situaţie, (...) prevederile din lege ar conduce la afectarea dreptului de proprietate", susţine Guvernul.

O altă observaţie a Guvernului este aceea că nu se face nicio diferenţă între debitorii de bună credinţă şi cei de rea credinţă, deoarece textul legii nu face nicio menţiune cu privire la situaţia reală a debitorului care ar putea să utilizeze procedura de dare în plată. Pentru ca legea să aibă un caracter social clar trebuie stabilite criteriile de eligibilitate şi termenii specifici în care mecanismul prevăzut să poată fi aplicat. În acest sens, Guvernul insistă că se poate avea în vedere aplicarea legii numai în ceea ce priveşte bunurile imobile cu destinaţie de locuinţe, excluzând terenurile şi clădirile comerciale, coroborat cu instituirea unor condiţii care să fie îndeplinite cumulative pentru stingerea creanţei şi accesoriilor acesteia prin procedura dării în plată (impunerea unui prag maximal pentru valoarea creditului).

De asemenea, în documentul citat se arată că procedura dării în plată, aşa cum este reglementată în lege, "ar putea afecta dreptul de proprietate şi al altor persoane (titular de conturi, acţionarii instituţiilor de credit/instituţiilor financiare nebancare) în măsura în care aplicarea acestuia ar determina falimentul sau retragerea autorizaţiei de funcţionare a instituţiei de credit din partea BNR, astfel de situaţii putând genera, totodată, dezechilibre pe piaţa financiară".

În ceea ce priveşte impactul legii asupra sectorului bancar, reprezentanţii guvernului mai spun că legea poate afecta funcţionarea normală a instituţiilor de credit, inclusiv prin eventuala înăsprire a condiţiilor creditului ipotecar/imobiliar în general. Mai mult, instituţiile de credit cu acţionariat majoritar străin ar putea acţiona în judecată statul român.

"Riscurile asupra stabilităţii financiare şi a cadrului macroeconomic coroborate cu înrăutăţirea percepţiei mediilor investiţionale generate de lipsa de predictibilitate în procesul legislativ într-un context marcat oricum de volatilitate pe pieţele financiare ar putea duce la înrăutăţirea rating-ului de ţară pentru România care, implicit, ar creşte semnificativ costurile finanţării şi refinanţării datoriei publice a României cu impact direct asupra bugetului de stat", se mai arată în punctul de vedere al Guvernului.

Oficialii guvernamentali mai susţin că aplicarea legii asupra contractelor de credit în derulare la data intrării în vigoare contravine principiului neretroactivităţii legii civile, consacrat în Constituţie. În plus legea nu respectă normele de tehnică legislativă-soliţiile pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

În acelaţi timp, se invocă decizii ale Curţii Constituţionale privind caracterul previzibil, claritatea şi precizia legilor. "Astfel amintim că prin lipsa de claritate şi precizie a normelor preconizate care ar genera confuzii în interpretarea/aplicarea acestora se pot crea premisele unor vicii de neconstituţionalitate", mai susţine Executivul, adăugând că fără modificările menţionate consecinţele negative ar putea fi semnificative, "hazardul moral" generat şi incertitudinea putând afecta mediile investiţionale interesate de România.

Zamfir îi scrie lui Cioloş despre darea în plată: Nu sunteţi prim-ministrul celor 40 de bănci străine

Deputatul PNL Daniel Zamfir i-a cerut lui Dacian Cioloş, prin intermediul unei scrisori deschise, să oprească "minciuna, intoxicarea şi abuzul împotriva Legii dării în plată", acuzându-l pe premier că a ales să servească interesele bancherilor în loc să reprezinte interesele românilor.

"Vă adresez această scrisoare deschisă pentru a vă cere, în al doisprezecelea ceas, să opriţi minciuna, intoxicarea şi abuzul împotriva Legii dării în plată şi, pe cale de consecinţă, împotriva sutelor de mii de familii din România care aşteaptă această lege sufocate de credite pe care nu le mai pot plăti nu din cauza lor, nu din rea-voinţă, ci din cauza crizei, produselor mincinoase vândute de bănci, clauzelor abuzive din contracte şi lipsei de supraveghere a Băncii Naţionale. Vă scriu plin de revoltă că dumneavoastră, premierul României, aţi ales să serviţi interesele unor bancheri străini care în a doua cea mai săracă ţară din Europa au făcut profit dublu faţă de media europeană, în loc să serviţi demn interesele celor care cu adevărat aveau nevoie să fie reprezentaţi de dvs: cetăţenii României! În timp ce o mână de bancheri s-au ales cu bonusuri, sute de mii de familii de români au viitorul sub spectrul ruinei", se arată în scrisoarea deschisă semnată de Daniel Zamfir.

Iniţiatorul Legii Dării în plată consideră că în punctul de vedere pe care l-a trimis Camerei Deputaţilor, Guvernul preia, aproape cuvânt cu cuvânt atacurile mediului bancar la adresa acestei legi.

"Aici vă diferenţiati major de Preşedintele României! Spre onoarea sa, Preşedintele României n-a preluat nimic din discursul apocaliptic, toxic, manipulator al băncilor atunci când a retrimis legea în Parlament, cerând doar lămurirea unor chestiuni de tehnică legislativă, aşa cum chiar dumnealui s-a exprimat public. Spre deosebire de Preşedinte, care spune ferm şi răspicat că legea este necesară şi binevenită, dumneavoastră alegeţi să faceţi jocurile celor care doresc să o îngroape definitiv. Dacă punctul de vedere al băncilor l-aţi preluat cuvânt cu cuvânt, există vreo frază măcar pe care să o fi preluat şi din poziţiile celor care îşi doresc această lege? Sunteţi şi aşa responsabil în faţa cetăţenilor României pentru lipsa de dialog cu cei năpăstuiţi de bănci, dialog la care, de altfel, v-aţi angajat public, sunteţi şi aşa responsabil pentru lipsa de măsuri pe care să le fi luat pentru protecţia lor, pentru ca acum să vă mai permiteţi şi să puneţi umărul la rândul dvs la această campanie murdară de intoxicare pe care mediul bancar oricum o răspândeşte furibund cu reclame mincinoase plătite pe bani grei în presă. Nu are nicio relevanţă pentru dumneavoastră că toate aceste propuneri toxice pe care le-aţi preluat de la bancheri au fost respinse chiar de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, aflată în subordinea Guvernului pe care îl conduceţi? Nu are nicio relevanţă că aceleaşi propuneri au fost respinse de două ori de Senatul României şi, anterior, şi de Camera Deputaţilor? Nu are nicio relevanţă că nici Preşedintele României nu le-a preluat?", continuă Zamfir.

Deputatul liberal respinge şi ideea că legea ar fi neconstituţională.

"Cât despre neconstituţionalitatea pe care o invocaţi, ce ar mai fi de spus după ce nici Preşedintele, ba chiar nici dumneavoastră, Guvernul, n-aţi sesizat Curtea Constituţională după adoptarea Legii la sfârşitul anului trecut? Spuneţi, în declaraţia pe care personal aţi făcut-o, că Legea dării în plată nu trebuie să încurajeze speculatorii imobiliari şi că riscăm să blocăm accesul tinerilor la credite. Domnule prim-ministru, nu ştiu cine vă dezinformează, dar vă informez eu că, în urmă cu trei săptămâni, Senatul României a votat Legea dării în plată stabilind fără echivoc că speculatorii la care faceţi dvs referire nu beneficiază de această lege. De altfel, nu beneficiau nici în forma iniţială a acestui act normativ, întrucât el se adresează persoanelor fizice care au calitatea de consumatori. În al doilea rând, domnule prim-ministru, în legătură cu accesul tinerilor la credite, dumneavoastră, ca un foarte bun cunoscător al legislaţiei europene, ştiţi cel mai bine că băncile vor mări avansul la credite nu din cauza Legii dării în plată, ci din cauza Directivei europene privind cerinţele de capital (CRD IV) transpusă prin Legea 29/2015, aşa cum arată şi BNR în comunicatul de presă din 8 martie a.c.", mai menţionează iniţiatorul legii.

Potrivit semnatarului, Legea dării în plată nu anulează garanţia statului din programul Prima Casă.

"Garanţia statului nu poate fi anulată de această lege din cel puţin din două motive: garanţia statului este suverană şi, doi, Legea dării în plată se aplică persoanelor fizice precum şi fideiusorilor care au calitatea de consumator, or statul român nu are această calitate. Oricum, am decis încă de pe 6 ianuarie, printr-un amendament depus la Camera Deputaţilor, să specificăm în lege, pentru liniştea tuturor, că dispoziţiile prezentei legi nu afectează garanţia statului român acordată în aplicarea OG 60/2009. Decizia de a continua Programul Prima Casă vă aparţine în exclusivitate, iar doamna ministru Dragu, încă dinainte de adoptarea Legii dării în plată, anunţa public incertitudinea continuării programului din alte motive decât acesta lege. Ca atare, domnule prim-ministru, opriţi minciuna!", scrie Daniel Zamfir.

Danie Zamfir apreciază că poziţia pe care a trimis-o premierul Camerei Deputaţilor "încununează demersurile extrem de nocive din partea Ministerului de Finanţe, reamintind că, recent, secretarul de stat Enache Jiru a susţinut că deficitul bugetar al României ar putea creşte cu un miliard de euro din cauza acestei legi.

"O asemenea declaraţie toxică şi iresponsabilă trebuia sancţionată de dvs dacă în mod real vă preocupa soarta tinerilor care vor să acceseze credite în această ţară! Azi înţeleg de ce nu aţi făcut-o, dar vă cer public să vă opriţi! Să opriţi minciuna! Să opriţi intoxicarea! Să opriţi abuzul! Nu sunteţi prim-ministrul celor 40 de bănci străine, sunteţi premier peste o Românie în care aceste bănci şi-au permis abuzuri şi ilegalităţi pe care nu şi le-au permis în nicio ţară din Europa! O arată miile de procese câştigate de clienţi împotriva băncilor! N-am să vă cer demisia pentru că am convingerea că, dacă n-aţi făcut acest gest de onoare în cazul copiilor din Argeş, n-o veţi face nici acum! Ca parlamentar şi cetăţean al acestei ţări nu-mi rămâne decât să vă expun public incorectitudinea şi să vă cer să vă opriţi!", încheie Daniel Zamfir scrisoarea adresată premierului Dacian Cioloş.

Dacian Cioloş: Daniel Zamfir are, din păcate, o abordare populistă privind Legea dării în plată

Premierul Dacian Cioloş l-a acuzat de populism pe deputatul PNL Daniel Zamfir, susţinând că Legea dării în plată trebuie să ţină cont de adevăratele cazuri sociale, de familiile care şi-au cumpărat pe credit o locuinţă, şi nu de speculatorii imobiliari.

"Domnul deputat are din păcate o abordare populistă prin această poziţie. Am spus de la început ca susţin legea dării in plată şi am spus-o şi direct băncilor. Însă această lege trebuie să ţină cont de adevăratele cazuri sociale, de familiile care şi-au cumpărat pe credit o locuinţă, şi nu de speculatorii imobiliari. Asta este poziţia Guvernului. Nu ştiu cine este cel care face intoxicare. Guvernul vrea o lege funcţională şi nu populistă", a scris Dacian Cioloş, pe Facebook.

El a răspuns, astfel, unui român care îi reproşa că este de partea băncilor.

"Băncile au clar o lecţie de învăţat în relaţia lor cu clienţii. Dar pentru ca legea dării în plată să fie cu adevărat aplicabilă (şi nu atacabilă în justiţie), şi să fie în interesul clienţilor , ea are nevoie de adaptări", a mai scris Dacian Cioloş.

Legea dării în plată ar urma să intre, cel mai probabil miercuri, în dezbaterea comisiilor de specialitate de la Camera Deputaţilor.

 

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Taguri:
GUVERN ,
CAMERA DEPUTAŢILOR ,
DAREA ÎN PLATĂ
Versiunea: mobil  |  completa

Citarea se poate face în limita a 250 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral scrierile publicistice purtătoare de Drepturi de Autor fără acordul Mediafax SA.