OUG 32 a fost publicată în Monitorul Oficial. Hotărârea modifică reglementările şomajului şi suspendă executarea silită pe timpul stării de urgenţă

  • Ordonanţa de Urgenţă 32 a fost publicată luni în Monitorul Oficial
  • Conform noii ordonanţe, angajatorul poate suplimenta indemnizaţia de şomaj
  • Voucherele de vacanţă se vor acorda doar în format electronic
22834 afișări
Imaginea articolului OUG 32 a fost publicată în Monitorul Oficial. Hotărârea modifică reglementările şomajului şi suspendă executarea silită pe timpul stării de urgenţă

OUG 32 a fost publicată în Monitorul Oficial

Posibilitatea angajatorului de a suplimenta indemnizaţia de şomaj, condiţiile acordării şomajului, suspendarea procedurilor de recuperări debite sau de executare silită, emiterea voucherelor de vacanţă doar în format electronic sunt câteva dintre modificările aduse de OUG 32 emisă aseară pe fondul răspândirii coronavirusului.

Consultantul fiscal Emilian Duca a analizat pe larg pentru MEDIAFAX schimbările aduse de noua Ordonanţă:

Prin OUG nr. 35/2020 s-a stabilit că voucherele de vacanţă pentru anul 2020 se emit doar pe suport electronic. Valabilitatea voucherelor emise în perioada martie-decembrie 2020, se prelungeşte până la 31 mai 2021.
II. Prin OUG nr. 32/2020 au fost modificate prevederile referitoare la indemnizaţia de şomaj tehnic, pentru salariaţi şi alte persoane asigurate, plata stimulentului de inserţie, venitul minim garantat, concediul pentru supravegherea copiilor (Legea nr. 19/2020) precum şi alte drepturi de asigurări sociale, detaliate în continuare (modificările pe care le considerăm mai importante sunt evidenţiate cu roşu în text).

1. Indemnizaţia de şomaj tehnic suportată de stat

1.1. Indemnizaţia de şomaj tehnic suportată de ANOFM. Potrivit OUG nr. 30/2020, în cazul suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului (conform art. 52 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 53/2003) ca urmare a crizei epidemiologice cauzată de coronavirus, salariaţii pot beneficia de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat care se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar suma nu poate depăşi 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020 (n.n. nivelul acestui câştig este de 5.429 lei pentru anul 2020).

Potrivit Art. I pct. 3 din OUG nr. 32/2020, angajatorii au posibilitatea suplimentării indemnizaţiei de şomaj tehnic cu diferenţa până la nivelul de 75% din salariul de bază, dacă bugetul angajatorului permite acest lucru.

1.2. Condiţii pentru acordarea indemnizaţiei.

Pentru acordarea acestei indemnizaţii către salariaţi, angajatorii trebuie să îndeplinească o singură condiţie: să reducă ori să întrerupă temporar activitatea ca urmare a efectelor epidemiei, conform unei declaraţii pe proprie răspundere. Condiţiile iniţiale pentru acordarea indemnizaţiei, din OUG nr. 30/2020, au fost înlocuite de condiţia de mai sus. Nu se mai condiţionează acordarea indemnizaţiei de lipsa capacităţii financiare de a achita plata tuturor salariilor.

1.3. Salariaţi cu mai multe contracte În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă şi cel puţin unul dintre ele este cu normă întreagă şi activ în perioada stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizaţia corespunzătoare contractului de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020).

1.4. Tratamentul fiscal. Pentru indemnizaţia de şomaj tehnic se calculează impozit pe venit şi contribuţii sociale, dar nu se datorează contribuţie asigurătorie de muncă.

Perioada în care se acordă indemnizaţia de şomaj tehnic constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute OUG nr. 150/2005. Pentru calculul indemnizaţiei pentru concedii medicale se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Declararea impozitului pe venit, a CAS şi CASS se face în declaraţia 112, prevăzută la art. 147 alin. (1) Cod fiscal. Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, CAS şi CASS se face de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25 a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

Procedura de solicitare a sumelor de la ANOFM. Pentru acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei de şomaj, angajatorii vor depune, prin email (poştă electronică), la AJOFM, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care vor beneficia de indemnizaţie, conform modelului care va stabilit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale (n.n. modelele de cerere şi de lista a persoanelor beneficiare din OUG nr.. 30/2020 au fost abrogate). Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.
1.6. Plata indemnizaţiei. Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj se va face în contul bancar al angajatorului în maxim 15 zile de la depunerea documentelor. Plata indemnizaţiei de şomaj tehnic către salariat se va face în maxim trei zile lucrătoare de la primirea sumelor de către angajator.

2. Şomaj tehnic pentru alte categorii de persoane (PFA)

2.1. Profesionişti şi angajaţii cooperaţiei.

Pe perioada stării de urgenţă, profesioniştii (reglementaţi conform Codului civil), precum şi angajaţii societăţilor cooperatiste care întrerup activitatea ca urmare a efectelor epidemiei, beneficiază, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020 (n.n. nivelul acestui câştig este de 5.429 lei pentru anul 2020).

2.2. Contracte de activitate sportivă.

În cazul suspendării temporare a contractelor de activitate sportivă din iniţiativa structurii sportive, persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 69/2000 (sportivi, antrenori, medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători) beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75%din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020 (n.n. nivelul acestui câştig este de 5.429 lei pentru anul 2020).

Indemnizaţia este suportată de la bugetul de stat. Aceste persoane pot negocia alte indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă, suplimentar faţă indemnizaţia de mai sus.

2.3. Contracte de drepturi de autor.

În cazul întreruperii contractelor de autor (sursă exclusivă de venit), pe durata stării de urgenţă, persoanele fizice beneficiază de o indemnizaţie de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020 (n.n. nivelul acestui câştig este de 5.429 lei pentru anul 2020).

Indemnizaţia este suportată de la bugetul de stat prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, pe baza documentelor solicitate de Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială.

2.4. Tratament fiscal.

Pentru aceste indemnizaţii se calculează impozit pe venit, CAS şi CASS, conform Codului fiscal. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, obligaţiile la calculul, declararea şi plata indemnizaţiilor de mai sus se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi ministrului finanţelor publice.

2.5. Procedura de acordare.

Pentru obţinerea indemnizaţiei de mai sus:

a) profesioniştii, salariaţii unităţilor cooperatiste şi persoanele care obţin venituri din drepturi de autor depun, prin email, la agenţia teritorială (n.n. agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială) o cerere însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere şi copia actului de identitate.

b) pentru titularii contractelor de activitate sportivă, solicitarea indemnizaţiei se face de către structurile sportive, prin email, în baza unei cereri semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de declaraţia pe proprie răspundere şi lista beneficiarilor.

Structurile vor încasa indemnizaţiile şi le vor distribui beneficiarilor. Modelul cererii şi declaraţiei pe proprie răspundere se vor stabili prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al miniştrilor de resort. Cererile şi documentele însoţitoare se transmit până pe data de 10 ale lunii curente pentru luna anterioară.

Plata indemnizaţiei se face în termen de maxim 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgenţă din luna anterioară.

3. Acordarea stimulentului de inserţie, a indemnizaţiei de la art. 32 alin. (5) din OUG nr. 111/2010 precum şi a indemnizaţiei de creştere a copilului

3.1. Beneficiari şi cuantum. Stimulentul de inserţie se acordă persoanelor care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului obţin venituri supuse impozitului (din salarii şi asimilate, din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură). Acesta este în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

3.2. Cazuri speciale. Stimulentul de inserţie va fi acordat, fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile, persoanelor care, începând cu data de 21 martie 2020, se află în următoarele situaţii:

a) beneficiază de concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, de concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav (conform OUG nr. 158/2005);

b) beneficiază de concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020 (acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor din cauza închiderii temporare a unităţilor de învăţământ);

c) contractul individual de muncă este suspendat din iniţiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

d) raportul de muncă/serviciu este suspendat sau a încetat în urma instituirii situaţiei de urgenţă conform OUG nr. 1/1999. Dacă, după trecerea celor 90 zile, persoana îndreptăţită la stimulentul de inserţie obţine venituri supuse impozitului pe venit, stimulentul se va acorda până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani/4 ani pentru copilul cu dizabilităţi.

Aceste prevederi se aplică şi: - persoanelor care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 32 alin. (5) din OUG nr. 111/2010 (au în îngrijire copil cu dizabilităţi şi program de lucru redus de 4 ore, au adoptat copilul ori copilul este încredinţat pentru adopţie, au copilul în plasament sau plasament de urgenţă). - persoanelor care, la data de 21 martie 2020, se află în plata stimulentului de inserţie, iar acesta încetează cu ziua următoare celei în care copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap (conform art. 17 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 111/2010).

3.3. Procedura de aplicare.

Pentru obţinerea stimulentului de inserţie, precum şi a indemnizaţiei pentru program redus (conform art. 32 alin. (5) din OUG nr. 111/2010) cererea se depune prin email însoţită de documentele care atestă încadrarea în situaţiile de la pct. 3.2 (certificat medical, adeverinţă de la angajator).

3.4 Indemnizaţia pentru creşterea copilului se plăteşte pe toată perioada stării de urgenţă chiar dacă copilul a împlinit 2 ani (3 ani în cazul copilului cu handicap) ori urmează să împlinească vârsta în această perioadă.

4. Venit minim garantat/alocaţia pentru susţinerea familiei

4.1. Pe perioada situaţiei de urgenţă se suspendă efectuarea anchetelor sociale şi acţiunile/lucrările de interes local.

5. Legea nr. 19/2020

5.1. Indemnizaţia acordată potrivit acestei legi se supune impozitului pe venit, CAS, CASS şi contribuţiei asigurătorii pentru muncă. Acestea se suportă de angajator, în condiţiile prevăzute de Codul fiscal.

6. Legislaţia privind şomajul

6.1. Pe perioada stării de urgenţă, persoanele în şomaj nu sunt obligate să se prezinte la agenţiile de şomaj.

6.2. Obligaţia de a participa la mediere pentru persoanele aflate în şomaj se face în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea stării de urgenţă.

7. Alte prevederi

7.1. Pe perioada stării de urgenţă, se suspendă sau nu încep procedurile de recuperare a debitelor şi de executare silită pentru toate drepturile de asistenţă socială şi pentru drepturile de asigurări sociale. Măsurile de suspendare încetează în termen de 60 de zile de la încetarea situaţiei de urgenţă.

7.2. Documentele pentru ajutorul de deces se transmit, în copie, prin poştă sau în format electronic. Acest prevederi încetează în termen de 60 de zile de la încetarea situaţiei de urgenţă.

7.3. Perioada de acordare a indemnizaţiei pentru salariaţii din construcţii prin Casa Socială a Constructorilor (în perioada 1 noiembrie al anului de întrerupere şi 31 martie a anului următor, potrivit legii) se majorează de la maxim 90 de zile la 120 de zile calendaristice. Această perioada se extinde de drept pe perioada stării de urgenţă.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici