Băsescu cere reexaminarea legii privind achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat

Şeful statului cere reexaminarea legii care stabileşte că achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final, Traian Băsescu afirmând că OUG este o "ingerinţă nejustificată" în activitatea comercială a radiodifuzorilor.

931 afișări
Imaginea articolului Băsescu cere reexaminarea legii privind achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat

Băsescu cere reexaminarea legii privind achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat (Imagine: Publimedia/Shutterstock)

Preşedintele Băsescu, a semnat marţi, cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 504/2002, informează Preşedinţia.

Preşedintele afirmă că actul normativ trimis spre promulgare aprobă Ordonanţa de Urgenţă 25/2013 prin care s-a reglementat, pe de-o parte, achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat şi, pe de altă parte, unele aspecte referitoare la licenţele audiovizuale. Totodată, prin legea aflată la promulgare se introduce o nouă reglementare cu privire la spoturile publicitare şi de teleshopping izolate, altele decât cele difuzate în cadrul transmisiilor sportive.

"În ceea ce priveşte achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 prevede la Art. I pct. 1 introducerea unui nou articol, respectiv Art. 29 indice1 în Legea audiovizualului nr. 504/2002, prin care se reglementează acest domeniu. Astfel, se prevede că «(1) Orice achiziţionare de spaţiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final al publicităţii televizate. (…) (5) Orice act juridic încheiat cu încălcarea dispoziţiilor prezentului articol este nul». În condiţiile în care unul dintre principiile constituţionale pe care se întemeiază statul este libertatea economică, iar economia României se bazează pe libera iniţiativă şi concurenţă, considerăm că nu se justifică asemenea dispoziţii care sunt de natură să îngrădească libertatea radiodifuzorilor de a vinde aşa cum doresc propriul spaţiu publicitar, conform intereselor legitime ale acestora", afirmă Băsescu în cererea de reexaminare.

Potrivit şefului statului, prin noile dispoziţii se ajunge, practic, la eliminarea dreptului televiziunilor de a angaja şi a plăti serviciile unui agent pentru vânzarea spaţiului lor publicitar, ca şi posibilitatea de a vinde în regim angro acest spaţiu.

"Astfel, apreciem că acest text legal reprezintă o ingerinţă nejustificată în activitatea comercială a radiodifuzorilor. De asemenea, aceste prevederi ar putea fi în măsură să afecteze drepturile clienţilor de publicitate şi libertatea lor de a încheia contracte", susţine preşedintele.

Băsescu afirmă că se impune, totodată, o evaluare cu privire la impactul noilor prevederi asupra locurilor de muncă şi asupra taxelor şi impozitelor încasate la bugetul de stat.

"Pentru clienţii de publicitate medii şi mici publicitatea televizată ar putea deveni greu accesibilă din cauza preţurilor ridicate, ceea ce ar putea genera reduceri de locuri de muncă, de taxe şi de impozite. În egală măsură, radiodifuzorii medii şi mici, dar şi cei internaţionali ar putea avea mari dificultăţi în a-şi valorifica integral spaţiul de publicitate disponibil, ceea ce ar putea conduce la închideri de afaceri, cu posibile efecte negative asupra competiţiei libere pe această piaţă. Într-o societate democratică nu este de dorit monopolul televiziunilor mari asupra preţurilor în materie de publicitate şi nici posibile intervenţii asupra conţinutului editorial, printr-o politică de preţuri netransparentă şi neconcurenţială. Mai mult, normele de tehnică legislativă impun ca actele normative să fie suficient de precise şi clare pentru a permite aplicarea lor, sens în care considerăm că se impune o reglementare completă şi coerentă a procedurii de achiziţionare a spaţiului publicitar televizat, precum şi a drepturilor şi obligaţiile tuturor părţilor implicate în acest proces", afirmă Traian Băsescu în cerere.

Potrivit acestuia, definirea unor termeni, cum ar fi cel de "intermediar", ar putea da mai multă claritate textului de lege întrucât pe această piaţă specifică există mai multe tipuri de intermediari şi nu se poate stabili cu precizie dacă noile interdicţii sunt aplicabile tuturor.

Băsescu mai precizează că lipsa unor dispoziţii tranzitorii cu privire la situaţia contractelor aflate în vigoare cu privire la spaţiile publicitare televizate deja achiziţionate este de natură să producă confuzie pe acest segment de piaţă şi să conducă la blocarea pieţei.

Preşedintele adaugă că în ceea ce priveşte procedura şi condiţiile de eliberare şi modificare a licenţei audiovizuale, prin dispoziţiile de la Art. I pct. 2 din Ordonanţa de Urgenţă 25/2013, în plus faţă de condiţiile legale deja impuse prin Art. 51 din Legea audiovizualului 504/2002, se prevede că solicitantul are obligaţia "să depună certificate fiscale din care să rezulte că, la data solicitării licenţei audiovizuale, societatea care solicită acordarea licenţei nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat"

Băsescu citează şi alineatul (2): "Prin excepţie de la prevederile Alin. (1) se poate acorda sau modifica licenţa în cazul în care societatea înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, dar beneficiază de înlesniri sau reeşalonări la plata acestora. În aceasta situaţie, societatea este obligată să depună dovada acordării acestor facilităţi".

"În acest sens, se instituie posibilitatea unei discriminări în eliberarea şi modificarea licenţei între întreprinderile cu datorii faţă de cele fără datorii, precum şi între întreprinderile care primesc ajutor de stat (prin înlesniri, reeşalonări la plată) faţă de cele care nu primesc ajutor de stat, deşi se află în aceeaşi situaţie din punct de vedere al datoriilor pe care le înregistrează", menţionează preşedintele în cererea de reexaminare.

Preşedintele precizează că prin art. I pct. 3 din Ordonanţa de Urgenţă 25/2013 s-a prevăzut că licenţa audiovizuală analogică sau digitală poate fi cedată către un terţ numai cu acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului, însă "nu mai devreme de un an de la data intrării în difuzare (…)".

"Această prevedere ar putea constitui o posibilă constrângere la intrarea pe piaţă, respectiv o limitare a autonomiei decizionale şi comerciale a întreprinderilor având în vedere faptul că nu pot ceda licenţa unui terţ mai devreme de un an de la data intrării în difuzare. Totodată, prin această reglementare, întreprinderilor în domeniu le este limitată posibilitatea de a schimba timp de un an pieţele canalelor de televiziune pe care activează, cu efecte posibil negative pe planul derulării activităţii specifice. Având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea legii trimisă spre promulgare în sensul adoptării unei Legi de respingere a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002", se arată în finalul cererii.

Parlamentul a adoptat, recent, legea de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă 25/2013 privind modificarea Legii audiovizualului, prin care sunt stabilite reguli stricte pentru achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat, care "nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final".

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG), publicată pe 12 aprilie în Monitorul Oficial, după articolul 29 din Legea audiovizualului actuală, care stabileşte condiţiile pe care trebuie să le respecte comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media, se introduce un articol nou, potrivit căruia "orice achiziţionare de spaţiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final al publicităţii televizate", iar orice oferte de preţ pentru achiziţionarea publicităţii televizate, prezentate de aceşti intermediari, vor fi "în mod obligatoriu confirmate în prealabil în scris cu radiodifuzorul".

"În scopul obţinerii acestei confirmări, intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicităţii televizate pentru care solicită ofertele de preţ", se mai spune în Ordonanţă.

Plata se va face direct către radiodifuzor de către beneficiarul final al publicităţii televizate, în baza facturii emise de radiodifuzor către beneficiar, iar "orice rabat sau avantaj tarifar, indiferent de natura acestuia, acordat de către radiodifuzor, trebuie să figureze pe factura emisă beneficiarului final al publicităţii televizate".

De asemenea, Ordonanţa prevede că intermediarii nu pot primi altă plată sau contraprestaţie decât "cea care le este plătită de către beneficiarul final al publicităţii televizate în vederea remunerării serviciilor prestate şi nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului".

Orice act juridic încheiat cu încălcarea dispoziţiilor acestui articol este nul, se mai spune în Ordonanţă.

În OUG se mai spune că Legea audiovizualului este modificată şi completată, având în vedere obiectivele propuse de Guvern "de stimulare a dezvoltării economiei româneşti", în cadrul cărora se înscrie şi dezvoltarea pieţei audiovizuale din România, prin încurajarea producţiei locale de televiziune, a investiţiilor în programe locale, asigurarea de locuri de muncă şi dezvoltarea de activităţi economice în beneficiul pieţei de servicii audiovizuale din România.

Un alt obiectiv menţionat în OUG este combaterea "corupţiei manifestate la nivelul achiziţiei de spaţiulu publicitar media, precum şi necesitatea combaterii sistemelor netransparente şi anticoncurenţiale în acest domeniu, care afectează în egală măsură activitatea staţiilor TV şi dreptul publicului la informaţii corecte şi de calitate".

De asemenea, în OUG se spune că Executivul a luat în considerare "consecinţele negative asupra domeniului audiovizual, derivând din lipsa unor mecanisme legislative eficiente de eliminare a corupţiei şi a practicilor netransparente în acest domeniu, care s-ar perpetua şi s-ar amplifica în cazul neadoptării urgente a unor reglementări clare menite să asigure un climat concurenţial corect şi respectarea dreptului publicului român la producţii audiovizuale de calitate".

Guvernul mai spune că aceste elemente vizează "interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată".

Ordonanţa de Urgenţă de modificare a Legii audiovizualului a fost publicată în Monitorul Oficial la mai puţin de cinci luni de la momentul în care un proiect de OUG care avea acelaşi prevederi în cazul intermedierii achiziţiei de spaţiu publicitar TV a fost aspru criticat de International Advertising Association România (IAA România), de Uniunea Agenţiilor de Publicitate din România şi de Camera de Comerţ Americană în România (AmCham România).

Nemulţumirile au fost cu atât mai mari cu cât purtătorul de cuvânt al Guvernului, Andrei Zaharescu, a anunţat iniţial că proiectul de OUG a fost adoptat de Executiv. Ulterior, premierul Victor Ponta a declarat public că OUG care modifică Legea audiovizualului nu a fost publicată în Monitorul Oficial pentru că ministerele Justiţiei şi Finanţelor trebuie să dea forma finală a acesteia, în urma deciziei Guvernului de a se scoate din ordonanţă toate referirile la Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA).

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici