Guvernul va aproba astăzi exproprierile pentru autostrada Sibiu-Piteşti. Ce se mai află pe ordinea de zi a Executivului

Guvernul va aproba, joi, declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul lucrărilor pentru autostrada Sibiu-Piteşti, secţiunea 1 Sibiu - Boiţa. Exproprierile sunt în valoare de peste 5 miliarde de lei, alocate din bugetul Ministerului Transporturilor.

2555 afișări
Imaginea articolului Guvernul va aproba astăzi exproprierile pentru autostrada Sibiu-Piteşti. Ce se mai află pe ordinea de zi a Executivului

Guvernul va aproba astăzi exproprierile pentru autostrada Sibiu-Piteşti

Guvernul va adopta, joi, hotărârea privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu - Piteşti" - Secţiunea 1 Sibiu - Boiţa, potrivit listei proiectelor de acte normative care vor fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului de joi.

"Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional «Autostrada Sibiu Piteşti» - Secţiunea 1 Sibiu - Boiţa, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.", arată proiectul de hotărâre de Guvern.

Suma estimată de Ministerul Transporturilor pentru exproprieri este de peste 5 miliarde de lei.

"Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional «Autostrada Sibiu Piteşti» - Secţiunea 1 Sibiu - Boiţa, situat pe amplasamentul prevăzut la art.1, aflate pe raza localităţilor Şelimbăr, Tălmaciu, Boiţa din Judeţul Sibiu, sunt în cuantum total de 5.001 mii lei şi sunt alocate de la Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, la capitolul 84.01 «Transporturi», subcapitolul 03 «Transport Rutier», titlul 58 «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020», articolul 58.03 - «Programe din Fondul de Coeziune (FC)»", arată proiectul de act normativ.

Sumele individuale se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere.

În şedinţa de joi, Guvernul va mai adopta hotărârea privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear.

"Ministerul Turismului şi Ministerul Sănătăţii coordonează, potrivit domeniului de competenţă, implementarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear, iar autorităţile implicate contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor propuse prin aceasta. În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, planul de acţiune avut în vedere pentru implementarea obiectivelor propuse prin Strategia pentru dezvoltarea turismului balnear", arată proiectul hotărârii.

Totodată, Executivul va aproba modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO.

Proiectul hotărârii prevede, printre altele, introducerea unui nou alineat, după alineatul (1) al articolului 1, cu următorul cuprins: "CERT-RO este autoritate competentă la nivel naţional pentru securitatea reţelelor şi sistemelor informatice care asigură furnizarea de servicii esenţiale ori furnizează servicii digitale în sensul prevăzut de Legea nr. 362/2018, cu modificările şi completările ulterioare, privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, cu modificările şi completările ulterioare, cu atribuţii de reglementare, autorizare, atestare, monitorizare şi control, cuprinzând în structura sa o echipă naţională de răspuns la incidente de securitate informatică şi un punct unic de contact la nivel naţional".

Guvernul are pe ordinea de zi din şedinţa de joi, în primă lectură, şi proiectul de lege privind căutarea persoanelor dispărute. Acesta prevede constituirea unei unităţi dedicate cu poliţişti instruiţi special pentru astfel de cazuri. În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se constituie o unitate centrală pentru coordonarea activităţii de căutare a persoanelor dispărute, denumită Unitatea centrală persoane dispărute, care va include poliţişti cu atribuţii de gestionare a acestor cazuri. În unitate vor fi angajaţi inclusiv psihologi şi sociologi. Totodată, va fi înfiinţat Dispeceratul de urgenţă ”Dispariţie minor”.

Guvernul va adopta şi un proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă de 973.700 lei "pentru sprijinirea unui număr total de 280 familii şi persoane singure care se află în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, inundaţii şi fenomene meteorologice severe, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, în vederea ameliorării situaţiei socio-materiale, de locuit şi de sănătate ale acestora", cu domiciliul/reşedinţa în 34 de judeţe şi Bucureşti.

Alte proiecte de hotărâre ce vor fi adoptate de Guvern:

"PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST S.A Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "CONVERSMIN" S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (1) al articolului 15 şi a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene;

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă;

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili;

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice;

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului;

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite;

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A în numele şi în contul statului;

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Constanţa, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în municipiul Bucureşti şi judeţul Cluj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1771 aflat în domeniul public al statului pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, construite prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la vânzarea acestora".

De asemenea, vor fi aprobate şi trei memorandumuri:

"1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă 2019 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2019

2. MEMORANDUM cu tema: Evaluarea naţională şi planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţiei favorizante privind "Planificarea actualizată pentru investiţiile necesare în sectorul apei şi cel al apelor uzate", prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

3. MEMORANDUM cu tema: Cloud-ul Guvernamental".

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici