Trasee RATB modificate miercuri din cauza protestului sindicaliştilor. Vezi aici pe unde circulă autobuzele - Mediafax

Trasee RATB modificate miercuri din cauza protestului sindicaliştilor. Vezi aici pe unde circulă autobuzele

Mitingul de la Guvern şi marşul de protest spre Palatul Parlamentului organizate de confederaţiile sindicale, miercuri, în ziua votării moţiunii de cenzură, modifică traseele mai multor autobuze care circulă prin centrul Capitalei.

265 afişări
Imaginea articolului Trasee RATB modificate miercuri din cauza protestului sindicaliştilor. Vezi aici pe unde circulă autobuzele

Trasee RATB modificate miercuri din cauza protestului sindicaliştilor. Vezi aici pe unde circulă autobuzele (Imagine: Andrei Moise/Arhiva Mediafax Foto)

Aproximativ 80.000 de sindicalişti din toate cele cinciconfederaţii sunt aşteptaţi să participe la mitingul de protest dinfaţa Guvernului şi la marşul spre Palatul Parlamentului, unde voraştepta rezultatul votului la moţiunea de cenzură.

Sindicaliştii se vor aduna între orele 7.30 şi 9.00, după carevor pleca spre Piaţa Victoriei, unde la ora 10.00 va începemitingul. O oră mai târziu, sindicaliştii vor pleca în marş petraseul Bulevardul Magheru - Piaţa Unirii - Piaţa Constituţiei,unde vor rămâne până aproximativ la ora 17.30.

 

Pentru protestul sindicaliştilor, miercuri, de la ora 7.00, vafi restricţionat traficul rutier pe Bulevardul Kiseleff - de laPiaţa Arcul de Triumf până la Piaţa Victoriei, pe BulevardulAviatorilor - de la Piaţa Charles de Gaulle până la PiaţaVictoriei, accesul dinspre Bulevardul Ion Mihalache către PiaţaVictoriei, precum şi efectuarea virajului la stânga din PiaţaVictoriei către Bulevardul Ion Mihalache, Calea Victoriei şiBulevardul Lascăr Catargiu.

Din cauza acestor restricţii de circulaţie, de la ora 6.30 şipână în jurul orei 10.00, mai multe autobuze vor avea traseemodificate.

Astfel, autobuzele liniei 122 vor circula petraseul de bază numai între Cartierul Latin şi Piaţa Romană,linia 300 va funcţiona pe traseul de bază întreClăbucet şi intersecţia Bulevardului Ion Mihalache cu stradaBuzeşti (Piaţa Victoriei), apoi pe un traseu modificat în ambelesensuri prin străzile Buzeşti şi Occidentului, Bulevardul Gh. Manu,Bulevardul Lascăr Catargiu, Piaţa Romană. De asemenea,autobuzele liniei 381 vor circula pe traseul debază numai între Piaţa Reşiţa şi Piaţa Romană, iar cele de pelinia 783 vor merge, în ambele sensuri, de laPiaţa Arcul de Triumf, prin Bulevardul Constantin Prezan, CaleaDorobanţilor, Bulevardul Dacia, Piaţa Romană, Bulevardul Magheru,apoi traseul de bază.

În timpul marşului de protest de la Palatul Victoria sprePalatul Parlamentului, începând cu ora 10.30 va fi restricţionattraficul atât pe traseul Bulevardul Lascăr Catargiu - BulevardulMagheru, Bulevardul I.C. Brătianu - Bulevardul Unirii, cât şi petoate arterele de circulaţie care acced către acestea.

Din această cauză, între orele 10.00 şi 14.00,autobuzele liniilor 104, 123 şi 124 vor circula petraseul de bază între terminalele Cora Pantelimon, CET Sud Vitan,respectiv Fundaţia Aisteda şi intersecţia bulevardelor Unirii şiMircea Vodă, apoi pe un traseu modificat prin Bulevardul MirceaVodă, Bulevardul Corneliu Coposu, strada Sfânta Vineri, PiaţaSfânta Vineri. De asemenea, autobuzele liniilor 131, 301 şi331 vor merge doar până la Piaţa Lahovari, iar cele de peliniile 122, 137, 138 şi 268 vor circula petraseele de bază până la intersecţia străzii Ştirbei Vodă cu CaleaVictoriei, apoi pe un traseu modificat prin Calea Victoriei,Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Kogălniceanu, de unde vorreveni pe traseele actuale.

Şi autobuzele liniilor 126, 168, 226, 268 şi368 vor circula pe traseele de bază până la intersecţiastrăzilor Ştirbei Vodă şi Luterană, apoi pe un traseu modificatprin strada Luterană, strada General Budişteanu, strada MirceaVulcănescu, Bulevardul Dinicu Golescu, de unde vor reveni petraseele actuale. Autobuzele liniei 133 vor mergepe traseul de bază între terminalul Bulevardul Tineretului şiintersecţia străzilor Mihai Eminescu şi Polonă, apoi pe un traseumodificat pe strada Polonă, Şoseaua Ştefan cel Mare, BulevardulIancu de Hunedoara, Pasajul Victoriei, Şoseaua Nicolae Titulescu,strada Maltopol, Bulevardul Gheorghe Duca, Bulevardul DinicuGolescu, strada Fluviului, cu întoarcere pe strada Fluviului, CaleaPlevnei, cu întoarcere în intersecţia Calea Giuleşti cu ŞoseauaOrhideelor, Calea Plevnei, strada Mircea Vulcănescu, strada Găriide Nord, Bulevardul Gheorghe Duca, Bulevardul A. I. Cuza, ŞoseuaNicolae Titulescu, Pasajul Victoriei, Bulevardul Iancu deHunedoara, Şoseaua Ştefan cel Mare, strada Polonă, BulevardulDacia, de unde vor reveni pe traseul actual.

Linia 300 va funcţiona pe traseul de bază întreClăbucet şi intersecţia Bulevardului Ion Mihalache cu stradaBuzeşti (Piaţa Victoriei), apoi pe un traseu modificat prin stradaBuzeşti, Calea Griviţei, Bulevardul Dacia, Calea Victoriei, cuîntoarcere pe Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Kogălniceanu,Calea Plevnei, strada Ştirbei Vodă, strada Berzei, strada Buzeşti,Bulevardul Ion Mihalache, Clăbucet. Liniile 336 şi601 vor funcţiona pe traseele de bază între terminaleleApusului, respectiv Semănătoarea şi Pod Eroilor, apoi pe un traseumodificat pe strada Ştirbei Vodă, Calea Victoriei, BulevardulRegina Elisabeta, Bulevardul Kogălniceanu, apoi traseeleactuale.

Autobuzele liniei 381 vor circula pe traseul debază între Piata Reşita şi Pasajul Unirii, apoi pe un traseumodificat prin Bulevardul Dimitrie Cantemir, cu întoarcere prinSplaiul Unirii, Bulevardul Mărăşeşti, Bulevardul Dimitrie Cantemir,de unde vor reveni pe traseul actual, iar cele de pe linia783 vor merge pe traseul de bază între Aeroportul "HenriCoandă" şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat înambele sensuri pe Bulevardul Constantin Prezan, Calea Dorobanţilor,Şoseaua Ştefan cel Mare, Bucur Obor, Calea Moşilor, Piaţa Rosetti,unde vor întoarce comun cu autobuzele liniei 311.

De asemenea, de la 10.00 şi până la ora de retragere dincirculaţie, autobuzele liniei 117 vor merge petraseul de bază între terminalul Bacău şi Piaţa Unirii, cuîntoarcere pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, Bulevardul Mărăşeşti,strada 11 Iunie, Bulevardul Regina Maria, de unde vor reveni petraseul actual, cele de pe liniile 116 şi 313 vorcircula pe traseul de bază între terminalele Gara Progresul,respectiv Turnu Magurele şi intersecţia Bulevardului DimitrieCantemir cu Splaiul Unirii, apoi pe un traseu modificat prinSplaiul Unirii, Bulevardul Mărăşeşti, Bulevardul Dimitrie Cantemir,apoi traseele de bază.

Linia 232 va funcţiona pe traseul de bază întreterminalul Real Berceni şi Piaţa Unirii, cu întoarcere pe DimitrieCantemir, Bulevardul Mărăşeşti, strada Dr. Constantin Istrate, apoitraseul actual, linia 312 - pe traseul de bazăîntre terminalul Piaţa de Gros şi intersecţia Bulevardului DimitrieCantemir cu Splaiul Unirii, apoi pe un traseu modificat prinSplaiul Unirii, Calea Văcăreşti, de unde revin la traseul de bază,linia 385 - pe traseul de bază între terminalulValea Oltului şi intersecţia Calea 13 Septembrie cu ŞoseauaPandurilor şi Bulevardul Tudor Vladimirescu, apoi pe un traseumodificat pe Bulevardul George Coşbuc, Bulevardul Regina Maria,Piaţa Unirii, cu întoarcere pe Bulevardul Dimitrie Cantemir,Bulevardul Mărăşeşti, strada 11 Iunie, Bulevardul Regina Maria,Bulevardul George Coşbuc, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Calea 13Septembrie, apoi traseul actual.

În timpul protestului sindicaliştilor la Palatul Parlamentului,de la ora 12.00 până la ora 23.00 va fi restricţionat traficulrutier pe Calea 13 Septembrie, de la intersecţia cu BulevardulTudor Vladimirescu, pe Bulevardul Unirii, de la intersecţia cuBulevardul I.C. Brătianu, pe Bulevardul Naţiunile Unite, de laPiaţa Naţiunile Unite, pe Bulevardul Libertăţii, între SplaiulIndependenţei şi Bulevardul George Coşbuc, pe strada Izvor şi pestrada B.P. Haşdeu, de la Pod Haşdeu până la intersecţia cuBulevardul Tudor Vladimirescu.

Din această cauză, de la 11.00 şi până la ora de retragere dincirculaţie, autobuzele liniei 136 vor merge petraseul de bază între CET Vest Militari şi intersecţia ŞoseauaPandurilor cu Calea 13 Septembrie, cu întoarcere pe Calea 13Septembrie, Şoseaua Progresului, Bulevardul Geniului, BulevardulIuliu Maniu, apoi traseul actual.

Între orele 14.00 şi 21.00, autobuzele liniilor 104 şi124 vor reveni pe traseele de bază între terminalele CoraPantelimon, respectiv Fundaţia Aisteda şi Piaţa Operei, cuîntoarcere prin Bulevardul Eroii Sanitari, Bulevardul Eroilor,Splaiul Independenţei, apoi pe traseul liniei 385 pe BulevardulCorneliu Coposu, strada Sf. Vineri, Bulevardul Mircea Vodă, apoitraseul de bază, cele de pe linia 123 - pe traseulde bază între Gara de Nord şi Piaţa Unirii, apoi pe traseul liniei385 pe Splaiul Independenţei, Bulevardul Corneliu Coposu, stradaSf. Vineri, Bulevardul Mircea Vodă, apoi traseul de bază (pecelălalt sens autobuzele vor circula pe traseul de bază), iarcele de pe linia 783 - pe traseul de bază întreAeroportul "Henri Coandă" şi Pasajul Unirii, apoi prin PasajulUnirii, Bulevardul Dimitrie Cantemir, Bulevardul Mărăşeşti, strada11 Iunie, Bulevardul Regina Maria, strada Bibescu Vodă, PiaţaUnirii, celălat sens rămânând nemodificat.

Începând cu ora 14.00, autobuzele liniilor 122, 126,131, 133, 137, 138, 168, 226, 268, 300, 301, 331, 336, 368, 381 şi601 vor reveni pe traseele de bază.

Între orele 22.00 şi 23.00, pentru defluirea participanţilor vafi restricţionat traficul rutier pe Splaiul Independenţei, întrePiaţa Unirii şi Pod Eroilor, pe ambele sensuri de mers.

Din această cauză, de la 21.00 şi până la ora de retragere,autobuzele care au trasee prin aceste zone vor merge pe traseemodificate. Astfel, liniile 104, 123 şi 124 vorfuncţiona pe traseele de bază între Cora Pantelimon, CET Sud Vitan,respectiv Fundaţia Aisteda şi intersecţia bulevardelor Unirii cu I.C. Brătianu, apoi pe un traseu modificat pe Bulevardul I. C.Brătianu, Bulevardul Corneliu Coposu, strada Sf. Vineri, Piaţa Sf.Vineri, linia 122 - pe traseul de bază între PiaţaVictoriei şi Piaţa Romană, apoi pe un traseu modificat peBulevardul Dacia, strada Mircea Vulcănescu, Bulevardul DinicuGolescu, strada Ştirbei Vodă, Bulevardul Eroilor, apoi traseulactual, liniile 137, 138 şi 268 - pe traseele debază între terminalele Carrefour Militari, Complex ComercialMilitari, respectiv Valea Argeşului şi intersecţia Calea Victorieicu strada C.A. Rosetti, apoi pe un traseu modificat prin CaleaVictoriei, strada Dem Dobrescu, Bulevardul N. Bălcescu, BulevardulMagheru, Piaţa Romană, cu întoarcere pe Bulevardul Dacia, stradaMircea Vulcănescu, Bulevardul Dinicu Golescu, strada Ştirbei Vodă,Bulevardul Eroilor, apoi traseele actuale, liniile 620 şi635 - pe traseele actuale între terminalele Laromet,respectiv Ghencea şi intersecţia străzii Ştirbei Vodă cu CaleaPlevnei, cu întoarcere pe Calea Plevnei, strada Mircea Vulcănescu,Bulevardul Dinicu Golescu, strada Berzei, apoi traseele de bază,liniile 236 şi 336 - pe traseele de bază întreterminalele West Park, respectiv Apusului şi intersecţia SplaiulIndependenţei cu Bulevardul Eroilor, apoi pe un traseu modificatprin Bulevardul Eroilor, Bulevardul Eroii Sanitari, Bulevardul Gh.Marinescu, apoi traseele actuale, iar autobuzele liniei 601 vormerge pe traseul de bază între Semănătoarea şi intersecţia SplaiulIndependenţei cu Bulevardul Eroilor, cu întoarcere la Podul Eroilorpe Splaiul Independenţei (malul stâng), strada G-ral Popovăţ, apoitraseul actual.

Pe toată durata zilei, liniile de troleibuze din zona PiaţaUniversităţii vor funcţiona pe trasee scurtate. Astfel,autobuzele liniei 61 vor circula pe traseul debază între terminalul Master SA şi intersecţia Şoseaua Cotroceni cuBulevardul Gheorghe Marinescu, apoi pe un traseu comun cu linia 62pe Şoseaua Cotroceni, strada Constantin Noica, strada MirceaVulcănescu, strada Baldovin Pârcalabul, Gara de Nord, cu întoarcereprin strada Witing, Calea Plevnei, strada Constantin Noica, ŞoseauaCotroceni, Bulevardul Iuliu Maniu, cele de pe liniile 69 şi91 - pe un traseu modificat de la intersecţia bulevardelorEroilor şi Eroii Sanitari, prin Splaiul Independenţei, stradaConstantin Noica, strada Mircea Vulcănescu, strada BaldovinPârcălabul, Gara de Nord, cu întoarcere prin strada Witing, CaleaPlevnei, strada Ştirbei Vodă, Bulevardul Eroilor, strada Dr.Bagdasar, apoi traseele de bază.

Autobuzele liniilor 66, 70, 79, 85, 90 şi 92 vor circuladoar până la Piaţa Rosetti.

Reprezentanţii Regiei Autonome de Transport Bucureşti precizeazăcă, în situaţia în care se va impune, va fi suplimentat numărulmijloacelor de transport pe traseele unde fluxul de călători va fimai mare decât cel normal.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici