Andreea Paul Vass explică motivele creşterii sau scăderii bugetelor unor ministere

Administraţia Prezidenţială va primi în 2012 un buget mai mare cu 184.000 de euro faţă de 2011, justificat de acordarea de medalii şi de lucrările la Muzeul Cotroceni, iar la Secretariatul General al Guvernului diminuarea bugetului e cauzată de scăderea sumelor pentru reabilitarea Palatului Victoria.

1300 afișări
Imaginea articolului Andreea Paul Vass explică motivele creşterii sau scăderii bugetelor unor ministere

Andreea Paul Vass explică motivele creşterii sau scăderii bugetelor unor ministere (Imagine: Cristina Nichitus/Mediafax Foto)

Consilierul premierului, Andreea Paul (Vass), a explicat pentru gândul.info cum se justifică fiecare propunere de modificare a bugetelor de care vor beneficia instituţiile statului anul viitor.

Potrivit sursei citate, unele instituţii au nevoie de mai mulţi bani în 2012 faţă de 2011 pentru a putea atrage fonduri europene nerambursabile, altele pentru a angaja funcţionari (de ex. Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei), iar altele pentru a putea organiza evenimente festive (Curtea Constituţională) sau pentru achiziţionarea unui sediu în provincie. La polul opus se află instituţiile care pierd bani din motive de disponibilizări de personal (Ministerul de Interne) sau ca urmare a reducerii sumelor necesare unor programe (Ministerul Dezvoltării Regionale).

"Suplimentarea fondurilor (pentru Administraţia Prezidenţială-n.red.) de la 28,8 milioane de lei la 29,6 milioane de lei este pentru medalii şi pentru Muzeul Cotroceni", a explicat Andreea Paul (Vass).

Executivul susţine că diminuarea de la 3,44 miliarde lei la 3,15 miliarde lei la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este în principal din cauza reducerii sumelor aferente programelor vizând "Pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor" şi "Alimentarea cu apă a satelor", scrie gandul.info.

Ministerul Muncii va primi mai puţini bani decât în 2011 ca urmare a scăderii transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Explicaţiile obţinute de gândul privind fondurile de care va beneficia fiecare dintre ministere arată că, de exemplu, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Mediului au primit mai mulţi bani faţă de 2011 pentru atragerea fondurilor europene nerambursabile.

Curtea de Conturi are nevoie de fonduri mai multe pentru majorarea cu 30 a numărului de posturi, precum şi pentru achiziţionarea unui sediu pentru Camera de Conturi Dolj, iar Agenţia Natională de Integritate are nevoie de mai mulţi bani, printre altele, pentru finanţarea în anul 2012 a 10 posturi suplimentare, precum şi pentru cumpărarea unor servicii de arhivare electronică a declaraţiilor de avere.

În cazul Ministerului Finanţelor, suplimentarea fondurilor se explică în principal prin fondurile necesare pentru plata despăgubirilor de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, la Ministerul Economiei, majorarea se datorează în principal asigurării sumelor necesare pentru programul Kogălniceanu şi pentru închiderea minelor.

La Ministerul de Interne reducerea bugetului în anul 2012 e determinată şi de faptul că în cursul anului 2011 numărul de posturi din minister se diminuează cu 10.000 de posturi.

Pentru că au de soluţionat de 10 ori mai multe contestaţii faţă de acum 5 ani, reprezentanţii Consiliul National de Solutionare a Contestaţiilor au primit, prin proiectul de buget, o sumă mai mare pentru 2012 decât în acest an.

Instituţiile care vor beneficia de suplimentări ale alocărilor de la buget sunt:

Ministerul Mediului şi Pădurilor - suplimentarea de la 2,28 miliarde lei la 2,994 miliarde lei se datorează în principal asigurării sumelor aferente contribuţiei naţionale la POS Mediu.

Ministerul Sănătăţii - suplimentarea de la 4,82 miliarde lei la 5,46 miliarde lei se datorează aplicării prevederilor art.213 alin.(2) lit.h) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, potrivit cărora contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii pâbă în 740 de lei se suportă de la bugetul de stat.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - suplimentarea de la 14,27 miliarde lei la 14,79 miliarde lei se datorează în principal asigurării sumelor aferente fondurilor externe nerabursabile pentru POS Transport

Ministerul Finanţelor Publice - suplimentarea de la 2,85 miliarde lei la 3 miliarde lei în anul 2012 faţă de anul 2011 se datorează în principal fondurilor necesare pentru plata despăgubirilor în numerar de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor aferente legilor de restituire, fiind incluse fonduri suplimentare de la bugetul de stat pentru echivalarea diminuării Fondului Proprietatea.

Ministerul Afacerilor Externe - suplimentarea de la 540,7 milioane lei la 646,27 milioane lei se datorează în principal fondurilor necesare cofinanţării naţionale aferente programelor finanţate din Fondul Social European şi din Fondul Frontierelor Externe (31,5milioane lei), finanţării din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană aferente acestor programe ( 60,5 milioane lei) precum şi organizării expoziţiei EXPO 2012-Yeosu-Coreea.

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - suplimentarea de la 1,607 miliarde lei la 1,67 miliarde lei se datorează în principal asigurării sumelor necesare subvenţionării dobânzii aferente cardului Kogălniceanu, asigurării sumelor necesare acoperirii angajamentelor aferente proiectului pentru închiderea minelor, regenerarea mediului şi reconstrucţia socio-economică a regiunilor afectare finanţat din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă precum si a asigurării sumelor aferente contribuţiei naţionale la POSCCE.

Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale - suplimentarea de la 214,95 milioane lei la 266,44 milioane lei se datorează în principal asigurării sumelor necesare acoperirii contravalorii licenţelor în şcoli precum şi a asigurării sumelor aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare pentru care MCSI este beneficiar de proiecte.

Curtea de Conturi - suplimentarea de la 149,4 milioane lei la 185,8 milioane lei se explică în principal prin majorarea numărului de posturi finanţat cu 30 posturi pentru Autoritatea de Audit, personal care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004, derularea in anul 2012 de proiecte noi finanţate din fonduri europene şi asigurării fondurilor pentru achiziionarea unui sediu pentru Camera de Conturi Dolj.

Agenţia Naţională de Integritate - suplimentarea de la 13,7 milioane lei la 42,9 milioane lei este destinată în principal finanţării în anul 2012 a 10 posturi suplimentare faţă de anul 2011, achiziţionării serviciilor de arhivare electronică a declaraţiilor de avere şi de interese şi servicii asociate, serviciilor de implementare şi mentenanţă pentru aplicaţie informatică destinată suportului administrativ al Agenţiei, derulării din anul 2012 a unui proiect cu finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" (22,3 milioane lei).

Ministerul Afacerilor Europene - suplimentarea de la 65,45 milioane lei la 86,7 milioane lei se datorează suplimentarii sumelor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN), acest minister fiind şi autoritate de management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi având ca misiune principală creşterea gradului de absorbţie al fondurilor externe nerambursabile.

Consiliul Superior al Magistraturii - suplimentarea de la 71,7 milioane lei la 79,1 milioane lei se datorează în principal derulării în anul 2012 a unor proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Consiliul Concurenţei - suplimentarea de la 34,65 milioane lei la 41,4 milioane lei se datorează în principal majorării numărului de posturi finanţat cu 10 posturi şi derulării de proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Curtea Constituţională - suplimentarea de la 12,44 milioane lei la 13,9 milioane lei are ca scop, în principal, asigurarea fondurilor aferente organizarii manifestărilor consacrate sărbătoririi a 20 de ani de la înfiinţarea Curţii.

Administraţia Prezidenţială - suplimentarea fondurilor de la 28,8 milioane lei la 29,6 milioane lei este pentru medalii şi pentru Muzeul Cotroceni.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - suplimentarea de la 8,78 milioane lei la 9,1 milioane lei se datorează necesităţii asigurării cheltuielilor necesare desfaşurării activităţii CNSC, respectiv a soluţionării contestaţiilor al căror număr a crescut anual (de la 700-800 contestaţii în anul 2006 la 7000-9000 contestaţii în prezent).

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 - suplimentarea de la 2,39 milioane lei la 2,5 milioane lei se datorează creşterii numărului de beneficiari ai Legii nr.341/2004 cărora li se acordă orteze, proteze, materiale sanitare etc., a cheltuielilor destinate acţiunilor de comemorare a Revoluţiei din Decembrie 1989, precum şi a cheltuielilor pentru plata sentinţelor civile.

Instituţiile la care se înregistrează diminuări ale bugetelor sunt:

Ministerul Administraţiei şi Internelor - diminuarea de la 9,5 miliarde lei la 7,86 miliarde lei este explicată în principal prin trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. De asemenea, reducerea în anul 2012 este şi consecinţa şi faptului că în cursul anului 2011 numărul de posturi din minister se reduce cu 10.000 de posturi, precum şi a faptului că în anul curent au fost prevăzute fonduri pentru recensământul populaţiei şi locuintelor (94,7 milioane lei), actiune specifică numai anului 2011.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - diminuarea de la 33,22 miliarde lei la 31,93 miliarde lei are drept cauză scăderea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj şi neacordarea unor indemnizaţii prevăzute de lege pentru luptătorii remarcaţi prin fapte deosebite în Revoluţia din Decembrie 1989.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - diminuarea de la 15,9 miliarde lei la 14,97 miliarde lei este determinată în principal de reduceri ale sumelor aferente contribuţiei naţionale la fondurile externe nerambursabile postaderare (FEADR şi FEP) la nivelul de 5% precum şi de reducerea sumelor aferente împrumuturilor acordate fondurilor de garantare în vederea garantării creditelor acordate beneficiarilor proiectelor dinanţare din FEN.

Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului - diminuarea de la 3,44 miliarde lei la 3,15 miliarde lei se datorează în principal reducerii sumelor aferente programelor "Pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor", "Alimentarea cu apă a satelor" datorită trecerii acestora ca finanţare în cadrul PNDI, precum şi a finalizării în anul 2011 a "Programelor PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă".

Secretariatul General al Guvernului - diminuarea de la 964,8 milioane lei la 712,36 milioane lei e data de scădereai sumelor pentru obiectivul de investiţii "Clădire Palat Victoria" cu termen de finalizare 2011, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pre şi postaderare, a cheltuielilor aferente susţinerii cultelor pentru care în anul 2011 bugetul SGG a avut şi o suplimentare din Fondul de rezervă de 35 milioane lei, precum şi a sumelor aferente recensământului populaţiei şi locuinţelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - diminuarea de la 8,92 miliarde lei la 8,71 miliarde lei este, în principal, determinată de reducerea sumelor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN) şi a celor pentru active nefinanciare-titlu la care s-au propus sume mai mici pentru finanţarea cheltuielilor de capital aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care, potrivit legii, se asigură cu precădere din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ respective. În anul 2011, bugetul MECTS a fost suplimentat din Fondul de rezervă cu 86,2 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor de capital aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Ministerul Culturii şi Patrimoniului National - diminuarea de la 795,9 milioane lei la 600,406 milioane lei are drept cauză faptul că în anul 2012 nu au fost cuprinse sume pentru Festivalul Enescu-care se desfăşoară o dată la 2 ani, precum şi faptul că au fost propuse sume mai mici la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" ca urmare a finalizării obiectivului Biblioteca Naţională.

Ministerul Justiţiei - diminuarea de la 2,25 miliarde lei la 2,13 miliarde lei este dată în principal de finalizarea proiectelor PHARE şi a celor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Academia Română - diminuarea de la 396,5 milioane lei la 354,3 milioane lei are drept cauză reducerea sumelor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN).

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - diminuarea de la 45,5 mil. lei la 20,8 mil. lei este cauzată în principal de asigurarea în anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a sumei de 21.283 mii lei necesare pentru finanţarea cheltuielilor legate de reprezentarea României în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii.

Societatea Română de Radiodifuziune - diminuarea de la 182,67 milioane lei la 159,1 milioane lei are drept cauză diminuarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile, titlu de la care se suportă cheltuielile aferente închirierii staţiilor şi circuitelor de către SN Radiocomunicaţii.

Societatea Română de Televiziune - diminuarea de la 173,1 milioane lei la 150,2 milioane lei e dată de scăderea cheltuielilor cu bunurile si serviciile, titlu de la care se suportă cheltuielile aferente închirierii staţiilor şi circuitelor de către SN Radiocomunicaţii.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - diminuarea de la 546 milioane lei la 534,8 milioane lei este cauzată de finalizarea, în anul 2011, a "Programelor PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă".

Autoritatea Electorală Permanentă - diminuarea de la 21,4 milioane lei la 15,38 milioane lei este explicat în principal prin faptul că în anul 2011 s-au alocat sume ( 295 mii lei conform HG nr. 748/2011) din Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului pentru alegeri parlamentare parţiale. În anul 2011 s-au alocat fonduri pentru implementarea Registrului electoral (actiune specifica anului curent).

Senatul României - diminuarea de la 90,7 milioane lei la 85,3 milioane lei se explică în principal prin aceea că în anul 2011 s-au alocat sume ( 11 milioane conform HG nr. 465/2011) din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti a Sesiunii Anuale a Adunării Parlamentare NATO. Prin proiectul de buget pe anul 2012 comparativ cu bugetul instituţiei pe anul 2011, exclusiv sumele din Fondul de rezervă, s-au alocat credite bugetare mai mari cu 7%.

Camera Deputaţilor - diminuarea de la 210 milioane lei la 209,8 milioane lei este cauzată în principal de faptul că în anul 2011 s-au alocat sume ( 12,1 milioane conform HG nr. 465/2011) din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizarii la Bucuresti a Sesiunii Anuale a Adunării Parlamentare NATO. Prin proiectul de buget pe anul 2012 comparativ cu bugetul instituţiei pe anul 2011, exclusiv sumele din Fondul de rezervă, s-au alocat credite bugetare mai mari cu 6%, precizează gandul.info.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici