Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna decembrie 2017

MEDIAFAX prezintă principalele repere din calendarul obligaţiilor fiscale stabilite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru luna decembrie 2017.

3600 afișări
Imaginea articolului Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna decembrie 2017

Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna decembrie 2017

Luni, 4 decembrie
- Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal - Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 395 şi HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin. (5)
- Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (lună, trimestru etc.). Perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA prevăzută la art. 322 din Legea nr.227/2015) - Formularul 394. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) şi (7) din Legea nr.227/2015, pentru operaţiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015. De asemenea, sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.3 16 din Legea nr. 227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. Legislaţie relevantă: OPANAF 2328/2016.

Vineri, 8 decembrie
- Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România - Formularul 092. Sunt vizaţi contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 322, OPANAF nr. 1165/2009.

Luni, 11 decembrie
- Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal - Formularul 089. Sunt vizate persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 266 alin. (2), care au obţinut licenţă de furnizare a energiei electrice în perioada 1-31 decembrie şi care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.331 alin. (2) lit.e) pct.2, OPANAF 3628/2015
- Depunerea declaraţiilor: 010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică - Formularul 010, apoi 020 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal - Formularul 020 şi/sau 070 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - Formularul 070. Sunt vizate persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Legea 227/2015 art.310 alin.(7). Legislaţie relevantă: OPANAF 3698/2015
- Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - Formularul 087. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) şi d), OPANAF nr.3698/2016.

Vineri, 15 decembrie
- Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr. 4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin. (1)
- Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna ... anul ... - Anexa nr. 3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 394 şi art. 398, HG 1/2016 titlul VIII pct.63 şi pct.97 alin. (1)
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ..., pentru luna precedentă - Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 397, HG 1/2016 titlul VIII pct.85
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă - Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.375 alin. (1), HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin. (2)
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase pentru luna precedentă - Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie de produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă - Anexa nr. 13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere pentru luna precedentă - Anexa nr. 14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate pentru luna precedentă - Anexa nr. 15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice pentru luna precedentă - Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă - Anexa nr. 17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
- Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie - Anexa nr. 29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal sau navigaţie - Anexa nr. 31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 399 alin. (1) lit. a) şi lit. b), HG 1/2016 titlul VIII pct. 92 alin.(2), pct. 93 alin. (8) şi (10)
- Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie - Anexa nr. 30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal sau navigaţie - Anexa nr. 32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 399 alin. (1) lit. a) şi lit. b), HG 1/2016 titlul VIII pct. 92 alin. (2), pct. 93 alin. (8) şi (10)
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr. 21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 383 alin. (3), HG 1/2016 titlul VIII pct. 52 alin. (3)
- Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă - Anexa nr. 42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 424 alin. (5), HG 1/2016 titlul VIII pct. 152 alin. (2)
- Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată). Sunt vizaţi contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole stabilite prin norme de venit. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 107 alin. (6)
- Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă semestrului II 2017. Sunt vizaţi contribuabilii prevăzuţi la art. 103 alin. (1) din Legea nr.227/2015. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 174 alin. (9).

Joi, 21 decembrie
- Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2017. Sunt vizaţi organizatorii de jocuri de noroc. Legislaţie relevantă: OUG 77/2009 art.14 alin. (2) lit. a), pct. ii)
- Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit, aferente trimestrului IV 2017. Sunt vizaţi contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia veriturilor din arendare), activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 121 alin. (4), Legea nr. 207/2015 art. 155 alin.(2)
- Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor. Sunt vizaţi organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine. Legislaţie relevantă: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i) / B, Legea 207/2015 art. 155 alin. (2)
- Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II-a. Sunt vizate persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.237 alin. (1)
- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Sunt vizaţi plătitorii următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală, din premii şi jocuri de noroc, încasări obţinute de nerezidenţi, venituri din alte surse. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 72 alin. (3), art.73 alin. (1) şi (4), art. 110 alin. (6), art. 115 alin. (3), art. 224 alin. (5) şi (6)
- Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului IV 2017. Sunt vizate persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 151 aln. (2)
- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat - Formularul 100. Sunt vizaţi: lunar - contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, paragraf 1.1; alte termene - contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (a se urmări instrucţiunile de completare din formular). Legislaţie relevantă: OPANAF 587/2016
- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă - Formularul 112. Sunt vizate: persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art.136 lit. d) - f) din Legea nr. 227/2015, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente; instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; orice persoane plătitoare de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.147 alin. (1) şi alin. (2), OMFP 1045/2012
- Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă - Formularul 224. Sunt vizate persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 82 alin. (2), OPANAF 3622/2015
- Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formularul 300. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 lunar, trimestrial, semestrial, anual - după caz (a se urmări instrucţiunile de completare din formular). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.323 alin. (1), OPANAF 591/2017
- Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formularul 301. Sunt vizate persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 324 alin. (2), OPANAF 592/2016
- Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată - Formularul 307. Sunt vizate persoanele impozabile prevăzute la art. 280 alin. (6), art.270 alin. (7), art. 310 alin. (7), art. 316 alin. (11) lit. a) - e) şi g) din Legea nr. 227/2015. Legislaţie relevantă: OPANAF 793/2016
- Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal - Formularul 311. Sunt vizate persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări şi/sau achiziţii/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata TVA. Legislaţie relevantă: OPANAF 795/2016
- Plata taxei pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale. Sunt vizaţi titularii licenţelor/permiselor pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale. Legislaţie relevantă: Legea 85/2003 art. 44, Legea 207/2015 art.155 alin.(2)
- Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc. Sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare. Sunt vizaţi organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo - organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. Legislaţie relevantă: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii).

Miercuri, 27 decembrie
- Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formularul 097. Sunt vizate persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 de lei, ca şi persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Legislaţie relevantă: OPANAF 1503/2016
- Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă - Formularul 390 VIES. Sunt vizaţi contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Legea nr. 227/2015. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 325, OPANAF 592/2017.

Calendarul obligaţiilor fiscale pe întregul an 2017 poate fi găsit accesând linkul: https://static.anaf.ro/static/20/Anaf/Calendar_obligatii_fiscale_2017.htm

 

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici