Cele 12 puncte ale programului preşedintelui Klaus Iohannis, „Împreună pentru România Normală”

1158 afișări
Imaginea articolului Cele 12 puncte ale programului preşedintelui Klaus Iohannis, „Împreună pentru România Normală”

Programul prezidenţiabilului Klaus Iohannis, stabileşte liniile directoare ale parteneriatului preşedinte-guvernare PNL, în domenii precum justiţia, educaţia, economia, sistemul sanitar şi relaţiile diplomatice ale României. Şeful statului face apel la un Acord Politic pentru România Normală.

„Programul Prezidenţial este un document strategic care oferă răspunsuri la întrebări esenţiale, precum ce ne defineşte ca naţiune, cu ce ne identificăm în lume şi în Europa, care sunt obiectivele naţionale prioritare şi ce avem de făcut pentru a le atinge. Principiile acestui Program dau liniile directoare ale guvernării PNL. Parteneriatul Preşedinte – Partidul Naţional Liberal este nucleul care va cataliza toate energiile, astfel încât România să devină un stat funcţional, cu instituţii eficiente, în slujba cetăţeanului!", se arată în mesajul tematic privind programul "Împreună pentru România Normală", potrivit unui comunicat de presă al PNL.

Principalele direcţii ale programului prezidenţial

1. Statul în slujba cetăţeanului

"Prin tot ceea ce face, prin instituţiile sale, statul trebuie să fie în slujba cetăţeanului, nu invers. Aceasta este România normală! Românii nu îşi mai doresc un stat rigid, închistat în propriile mecanisme de funcţionare greoaie. Românii vor eliminarea birocraţiei excesive. Coordonatele pe care vrem să clădim România normală sunt demnitatea, libertatea individuală, egalitatea în faţa legii, cinstea, încrederea, toleranţa. Un amplu proces de audit al instituţiilor din sfera administraţiei publice este indispensabil pentru reconstrucţia credibilităţii şi modernizarea instituţiilor publice", precizează documentul emis de Klaus Iohannis.

Documentul specifică nevoia de înfiinţare a unui corp de audit, o structură interdisciplinară autonomă va coordona întreg procesul de audit, cât şi evaluarea politicilor publice. Măsurile concrete, care vor rezulta în urma procesului de audit vor duce la creşterea calităţii serviciilor publice, cât şi la îmbunătăţirea eficienţei aparatului administrativ.

Cetăţeanul trebuie să fie beneficiarul politicilor statului. Reaşezarea administraţiei publice pe fundamente corecte trebuie să plece de la o viziune coerentă şi concretă. Instituirea unui sistem bazat pe merite şi performanţă constituie condiţia esenţială pentru ca administraţia să performeze.

Funcţia publică are nevoie să îşi recapete demnitatea . Administraţia publică trebuie reaşezată pe o serie de valori fundamentale – transparenţă, integritate, echitate, profesionalism, eficienţă şi, cel mai important, prevalenţa interesului public. Este necesară reconectarea administraţiei publice cu cetăţenii, prin promovarea unui dialog deschis şi onest.

2. Justiţie - Fără compromisuri privind independenţa justiţiei şi domnia legii

"Lupta împotriva corupţiei trebuie să continue. Susţinem independenţa justiţiei, promovăm profesionalismul, corectitudinea şi integritatea funcţiei publice. Revizuirea legilor din domeniul justiţiei este obligatorie pentru a se elimina intervenţiile nocive din ultimii trei ani. Simplificarea legislaţiei. Legi mai simple şi mai clare reprezintă esenţa unui stat de drept puternic. Modificările frecvente, mai ales în domenii cheie precum cele ale justiţiei, fiscalităţii, educaţiei sau administraţiei centrale şi locale, nu fac decât să creeze un permanent climat de instabilitate", potrivit sursei citate.

Mesajul mai subliniează nevoia unui cadru legislativ, revizuit, predictibil pentru cetăţeni şi "suplă".

"Actuala legislaţie a României trebuie supusă unui amplu proces de revizuire sub aspectul calităţii sale, în vederea simplificării şi creării unui cadru legislativ predictibil pentru cetăţeni, mediul privat, instituţii, inclusiv pentru decidenţii politici. Legislaţia în România trebuie să fie suplă, uşor de înţeles şi corect aplicată", mai arată sursa menţionată.

3. Educaţie - România educată este proiectul unei noi generaţii de cetăţeni implicaţi

România normală înseamnă România educată, cu un sistem de învăţământ echitabil şi de calitate, centrat pe câteva principii: Accesul fiecărui copil la o educaţie de calitate, care să îi ofere premisele unei cariere de succes; diminuarea decalajelor dintre urban şi rural, reducerea abandonului şcolar; Toate spaţiile educaţionale trebuie să reprezinte medii sigure pentru elevi şi profesori. Pentru aceasta, este necesară alocarea de fonduri pentru atingerea standardelor igienico-sanitare şi de siguranţă la incendiu. Extinderea accesului la educaţia timpurie, inclusiv în comunităţile dezavantajate, precum construirea de creşe şi grădiniţe suficiente, cu spaţii sigure şi dotări adecvate. Alocarea de resurse suficiente pentru educaţie, atât pentru şcoli, cât şi pentru salariile cadrelor didactice.

4. Sănătate - pacientul în centrul sistemului de sănătate

În această privinţă, programul prezidenţial propune consolidarea sistemului sanitar, măsuri de stopare a exodului medicilor, precum şi introducerea asigurărilor private de sănătate, arată comunicatul de presă.

Concret, se impun:
-consolidarea medicinei primare şi ambulatorii;
-asigurarea sustenabilităţii sistemului de medicină de urgenţă;
-adaptarea serviciilor medicale şi a pregătirii profesioniştilor în conformitate cu trendul demografic şi epidemiologic, prin prioritizarea medicinei persoanelor vârstnice şi a noilor provocări în materie de sănătate publică.
-oprirea exodului medicilor;
-prevenţia şi educaţia pentru sănătate.
-creşterea finanţării şi controlul cheltuirii banului public
-asigurările private de sănătate reprezintă o sursă de finanţare care trebuie valorificată.

5.Solidaritate socială

"După ani de guvernare social-democrată, România e prima la sărăcie şi ultima la ocrotirea persoanelor vulnerabile. Soluţii pentru a stopa această situaţie de netolerat: Dezvoltare economică pe baze corecte care să ducă la o viaţă mai bună pentru oameni; Stimularea natalităţii; Sistem de pensii viabil pe termen lung; Integrarea socio-economică a persoanelor din comunităţi sărace", precizează textul programului.

6. Mediu

De asemenea, programul preşedintelui Iohannis stabileşte priorităţile în privinţa strategiei de mediu, printre care reducerea poluării şi stoparea defrişărilor.

Priorităţi:
-Strategii clare, legislaţie coerentă, administrarea responsabilă a resurselor naturale;
-Stoparea defrişărilor ilegale;
-Implementarea legislaţiei de mediu a Uniunii Europene;
-Reducerea emisiilor de carbon.

7. Sport

"Susţinem sportul şi încurajăm viaţa activă prin promovarea activităţilor sportive, combaterea efectelor sedentarismului, reducerea abandonului şcolar, creşterea numărului de tineri care optează pentru sportul de performanţă. Sportul românesc are mare nevoie de politici publice mai bine ţintite, de resurse şi infrastructură modernă şi accesibilă şi mai ales de implicare la toate nivelurile de organizare administrativă şi socială", mai specifică textul programului.

8.Economie

Programul prezidenţial promovează sustenabilitatea finanţelor publice, eficientizarea ANAF, creşterea veniturilor fiscale, precum şi recuperarea prejudiciilor din evaziune fiscală şi corupţie.

Priorităţi:

-Asigurarea stabilităţii şi sustenabilităţii finanţelor publice, proiecte de buget fezabile, nu bazate pe cifre false cum le-a făcut PSD, eficientizarea ANAF în colectarea veniturilor, consolidarea finanţelor publice necesită creşterea veniturilor fiscale către 30-31% pondere în PIB şi recuperarea prejudiciilor din diferite forme de evaziune fiscală sau corupţie.

De asemenea, potrivit acestui punct, este necesară reluarea cu consecvenţă a reformelor structurale, indispensabile pentru creşterea potenţialului economiei noastre: revenirea la criterii de eficienţă în guvernanţa corporativă, regândirea sistemelor administrative din perspectiva utilităţii sociale, dezvoltarea infrastructurilor fizice ale industriilor de reţea, eficienţa şi securitatea energetică şi diversificarea finanţării economiei prin piaţa de capital.

Totodată, consolidarea sectorului privat, constituie un alt aspect important în programul preşedintelui Iohannis, mediul privat fiind considerat "coloana vertebrală a oricărei economii de piaţă"

"România normală este România competitivă prin remedierea decalajelor prin strategii şi politici inteligente. Susţinem domeniile în care România are avantaje majore faţă de alte state:
Industria auto este vârful de lance al al competitivităţii industriale; trebuie sprijinită prin măsuri ferme de dezvoltare a infrastructurii rutiere şi feroviare, precum şi prin interconectarea învăţământului superior, a cercetării-dezvoltării cu sectorul auto şi IT&C", mai arată în program.

Digitalizarea este o altă prioritate în domeniul economiei, dorindu-se stimularea iniţiativelor antreprenoriale şi a startup-urilor în domeniul IT&C, dezvoltarea serviciilor de e-government; creşterea gradului de accesibilitate la internet. În sectorul energetic se promovează creşterea relevanţei pe piaţa energetică regională; încurajarea companiilor româneşti să îşi optimizeze portofoliului la nivel de regiune, nu doar pe plan local; reglementatori independenţi pentru asigurarea transparenţei şi a sustenabilităţii.

Agricultura are nevoie de o abordare strategică, mica exploataţie agricolă să devină eficientă; acces la fonduri europene; tehnologizare, sprijinirea marilor fermieri pentru a rămâne conectaţi la pieţele naţionale şi regionale.

Turismul trebuie transformat în vector veritabil de dezvoltare economică şi bunăstare socială. România viitorului se construieşte prin tehnologie, conectivitate şi mobilitate.

Priorităţi:

-Infrastructura de transport rutier este principala provocare, dar trebuie dezvoltată şi infrastructura feroviară, maritimă sau aeriană.

-Integrarea efectivă a României în Spaţiul Unic de Transport European.

-Investiţiile în inovare sunt esenţiale pentru modernizarea României.

-Modernizarea relaţiei stat – cetăţean prin digitalizare şi eliminarea birocraţiei excesive.

-Finalizarea şi valorificarea Proiectului BRUA.

-Deschiderea unui nou coridor de transport al gazului din regiunea caspică, în special din Azerbaidjan, ca punct de intrare pentru gazul importat pe piaţa UE şi rută de aprovizionare suplimentară pentru interconexiunea BRUA.

9. România europeană - sporim beneficiile integrării europene!

În ceea ce priveşte relaţia cu Uniunea Europeană, preşedintele punctează priorităţile României, printre care aderarea la Euro şi la Spaţiul Schengen, creşterea rolului României în procesul decizional la nivel euroepan, precum şi absorbţia fondurilor europene.

-Aderarea la Zona Euro, cât mai curând posibil, este un obiectiv naţional fundamental şi un pas esenţial, atât pentru consolidarea economică a ţării, cât şi pentru întărirea rolului României la nivelul european.

-Aderarea rapidă a României la Spaţiul Schengen este un alt obiectiv esenţial. care va contribui la consolidarea securităţii pentru întregul spaţiu de liberă circulaţie din Uniune.

-Creşterea importanţei şi a rolului României în procesul decizional la nivel european înseamnă aprofundarea integrării europene în beneficiul cetăţenilor.

-Creşterea ratei de absorbţie şi utilizarea eficientă a fondurile UE astfel încât România şi cetăţenii săi să poată beneficia pe deplin de avantajele statutului de stat membru UE.

Ptrivit programului, România va susţine continuarea politicii de extindere, una dintre politicile de succes ale Uniunii.

10. Aspectele principale ale programului de politică externă- România puternică prin promovarea parteneriatelor durabile

Obiectivul fundamental al politicii noastre externe va fi creşterea influenţei pe plan extern şi a profilului internaţional al României. Cei trei piloni care stau la baza politicii externe a ţării noastre au fost şi rămân întărirea şi extinderea în continuare a Parteneriatului Strategic cu SUA, creşterea rolului şi efortului României în UE, respectiv în NATO.

-Creşterea prezenţei militare americane în România, ca garanţie de securitate complementară NATO.

-Întărirea rolului şi capabilităţilor Alianţei în domeniul apărării colective şi descurajării ameninţărilor venite dinspre Est.

-Întărirea parteneriatului NATO–UE deoarece securitatea UE, în sens larg, depinde de cea a SUA şi reciproc, formând o comunitate unică de securitate transatlantică.

-Dezvoltarea şi adâncirea Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, pe baza comunităţii unice de limbă, identitate, istorie şi cultură.

-Sprijinirea parcursului european al Chişinăului, prin consolidarea instituţiilor democratice, proiecte bilaterale de interconectare strategică şi alte măsuri cu beneficii directe pentru cetăţenii Republicii Moldova.

11. Politica de securitate naţională şi de apărare a ţării

"Politicile publice din domeniul securităţii naţionale trebuie concepute şi implementate având ca beneficiar final cetăţeanul, care trebuie să ştie şi să simtă că este protejat şi apărat în ţara lui. Existenţa unui dialog pe teme esenţiale care vizează deopotrivă societatea, statul şi cetăţeanul, este o dovadă de netăgăduit a normalităţii", precizează mesajul tematic al programului prezidenţial.

Creşterea credibilităţii României, consitutie o altă linie urmată de programul preşedintelui Iohannis.

"Avem nevoie de continuitate în raporturile cu aliaţii şi partenerii noştri externi, de continuitate în ceea ce priveşte angajamentele asumate de către România. Predictibilitatea în acţiuni ne consolidează statutul de ţară credibilă şi reprezintă o resursă de încredere într-o regiune deosebit de complicată. Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2025 va orienta şi direcţiona activitatea tuturor instituţiilor publice cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul securităţii şi apărării ţării", se mai notează în document.

12. Acord Politic Naţional pentru România Normală

Candidatul la alegerile prezidenţiale Klaus Iohannis face apel la un Acord Politic Naţional pentru "România Normală", în sensul colaborării forţelor politice pro-democratice şi pro-euroatlantice.

"După aproape 3 ani marcaţi de criza statului de drept în care PSD a aruncat România, după o guvernare care a eşuat în dimensiunile sale esenţiale — economice, sociale, politice şi instituţionale, proiectul pe care Preşedintele Iohannis îl propune românilor este să construim împreună România normală. România are nevoie astăzi de garanţii privind stabilitatea şi predictibilitatea, de o bună colaborare a forţelor politice pro-democratice şi pro-euroatlantice", mai precizează documentul.

Totodată, acordul politic naţional pentru România normală, este un document programatic, care poate deveni baza unei guvernări competente şi eficiente, în beneficiul cetăţenilor. Preşedintele României, în baza milioanelor de voturi acordate de către cetăţeni, are toată legitimitatea de a trasa direcţiile, de a chema alături factorii responsabili, de a identifica oportunităţi, de a mobiliza energii astfel încât obiectivele să poată fi atinse.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici