Cine este Sorin Cîmpeanu, premierul interimar desemnat de preşedintele Klaus Iohannis

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, desemnat premier interimar de către preşedintele Klaus Iohannis, este din 2012 rector al Universităţii de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti şi preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor, condus anterior de Ecaterina Andronescu.

59039 afișări
Imaginea articolului Cine este Sorin Cîmpeanu, premierul interimar desemnat de preşedintele Klaus Iohannis

Sorin Cîmpeanu (Imagine: Octav Ganea/Mediafax Foto)

Sorin Cîmpeanu, în vârstă de 47 de ani, ministru al Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din decembrie 2014, a absolvit Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului de la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV), în anul 1991. În anul 2000, el a obţinut diploma de doctor la aceeaşi instituţie de învăţământ superior.

De asemenea, el are mai multe calificări profesionale, între care un certificat de absolvire a unui curs de comunicare managerială în structurile publice şi private, acordat, în 2011, de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice ”David Ogilvy”, un certificat pregătire în tehnologia educaţiei la distanţă / Formare experţi evaluator externi, acordat, în 2010, de ARACIS, dar şi un certificat de atestare a competenţelor profesionale, la Academia Naţională de Informaţii ”Mihai Viteazul”, Colegiul National de Informaţii, din anul 2013, precum şi un certificat formare în domeniul implementării standardelor de mediu, acordat de Institutul Superior de Agricultura din Lille, Franţa.

După finalizarea studiilor universitare, în perioada 1991-1992, Sorin Cîmpeanu a lucrat ca inginer proiectant, la Institutul de Studii şi Proiectări pentru Îmbunătăţiri Funciare (ISPIF), ulterior, până în 1999, a fost coordonator la Centrul Experimental Periş - Ilfov al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, iar din 2000 până în 2003 a îndeplinit funcţia de expert coordonator la Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Centrul Naţional pentru Programul european Leonardo da Vinci. Un an mai târziu, Cîmpeanu a fost numit expert coordonator în Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Agenţia Naţională pentru parteneriatul univesităţilor cu mediul economico - social (APART), iar între 2005 şi 2008 a fost director Irrifrance Roumanie. Între 2004 şi 2008 a deţinut funcţia de prodecan al Universităţii Agronomice - Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare, unde, începând din 1992, a deţinut toate funcţiile didactice, de la cea de preparator până la cea de profesor. În perioada 2008 - 2012, el a fost decan al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti - Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, iar în prezent ocupă funcţia de rector al USAMVB.

Din iulie 2013, este preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România, condus anterior de Ecaterina Andronescu.

De asemenea, Cîmpeanu este, din 2012, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu Şişeşti'' şi secretar general al Consiliului Naţional de Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), iar din 2013, preşedinte al Consiliul Naţional al Rectorilor din România.

Sorin Cîmpeanu a scris peste 80 de articole ştiinţifice şi 11 cărţi de specialitate/manuale universitare, participând în 60 proiecte în calitate de membru în colectiv sau expert consultant, din care trei proiecte internaţionale. El a primit distincţia ”Doctor Honoris Causa”, acordată de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, în anul 2014; medalia ”Meritul pentru Învăţământ”, acordată în anul 2004 de către Preşedinţia României, dar şi premiul naţional ”In Hoc Signo Vinces” acordat pentru activitatea de cercetare de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, în anul 2002.

De asemenea, el este membru în mai multe asociaţii şi organizaţii profesionale, între care în Consiliul de Administraţie de la Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protecţia Mediului – I.C.P.A. Bucureşti şi preşedinte Comisia de Ingineria resurselor vegetale si animale, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).

În mandatul de ministru al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu anunţa, în luna mai 2015, că se lucrează la un alt proiect al Legii educaţiei care ar putea fi gata până la sfârşitul anului şi aprecia că în acest context nu ar mai avea sens să modifice actuala Lege a educaţiei, aşa cum ceruseră unele organizaţii studenţeşti.

Tot în mandatul său a avut loc scandalul transferurilor nejustificate în clasa a IX-a, fiind vorba despre sute de astfel de cazuri. În urma acestei situaţii, şefii inspectoratelor şcolare din Prahova, Bihor, Suceava au fost demişi.

Informaţii personale

 • Naţionalitate: Română
 • Data naşterii: 18.04.1968

Experienţa profesională

 • Martie 2012 – prezent, Rector - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
 • Iulie 2013 – prezent, Preşedinte - Consiliul Naţional al Rectorilor din Romania
 • Mai 2013 – prezent, Preşedinte - Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară - Ştiinţele vieţii, din România
 • 2012 – prezent, Secretar General - Consiliul Naţional de Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU)
 • 2012 – prezent, Membru corespondent – Academia de Ştiinţe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu Şişesti,
 • 2012 – prezent, Membru corespondent – Academia de Ştiinţe Tehnice din România
 • 2008 – 2012, Decan - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
 • 2006 – prezent, Conducător doctorat - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
 • 1992 – prezent, Preparator (1992 - 1995), Asistent universitar (1995 - 1997), Şef lucrări (1997 - 2001), Conferenţiar (2001 - 2006), Profesor ( 2006 - prezent) - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
 • 2004 – 2008, Prodecan - Universitatea de Ştiinţe Agronomice si Medicină Veterinară din Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare si Ingineria Mediului
 • 2003 – 2004, Expert coordonator - Ministerul Educaţiei si Cercetării – Agenţia Naţională pentru parteneriatul univesităţilor cu mediul economico – social (APART)
 • 2000 – 2003, Expert coordonator - Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Centrul Naţional pentru Programul european Leonardo da Vinci
 • 1992-1999, Coordonator Centrul Experimental Periş – Ilfov, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
 • 1991 – 1992, Inginer proiectant - Institutul de Studii şi Proiectări pentru Îmbunătăţiri Funciare (ISPIF).

Educaţie şi formare

 • 2000, Diplomă de Doctor - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din
 • Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
 • 1991, Diplomă de inginer - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din
 • Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
 • 1986, Diplomă de bacalaureat - Colegiul National „Sf. Sava” Bucureşti

Calificări postuniversitare

 • 2013, Certificat de atestare a competenţelor profesionale, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Colegiul National de Informaţii
 • 2011, Certificat expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, acordat de INTRATEST sub egida Ministerului Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului
 • 2011, Certificat de formare continuă în managementul educaţiei, acordat de USAMV Bucureşti sub egida Ministerului Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului
 • 2011, Certificat de formare – analiza calităţii solurilor, acordat de Universitatea din Molise, Italia
 • 2011, Certificat de formare utilizarea teledetecţiei în agricultură, acordat de Agenţia Spaţială Română
 • 2010, Certificat manager de proiect, acordat de CPPI - USAMV Bucureşti sub egida Ministerului Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului
 • 2010, Certificat formare management universitar, acordat de Academia de Studii Economice Bucureşti – nov. 2010
 • 2010, Certificat pregătire in tehnologia educaţiei la distanţă / Formare experţi evaluator externi, acordat de ARACIS
 • 2009, Diplomă de studii postuniversitare de specializare managementul situaţiilor de criză – Colegiul Naţional de Afaceri Interne acordat de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” din Bucureşti
 • 2007 - Certificat auditor sisteme de managementul calităţii, acordat de SEMQ MANAGEMENT
 • 2007, Certificat formare sisteme de managementul calităţii conform standardelor in familia ISO 9000, acordat de SEMQ MANAGEMENT
 • 2004, Certificat formare in domeniul implementării standardelor de mediu, acordat de Institutul Superior de Agricultura din Lille, Franţa
 • 2001, Certificat de absolvire curs de comunicare managerială în structurile publice şi private, acordat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice David Ogilvy

Limbi străine

 • Franceză
 • Engleză
 • Germană

Activitate ştiinţifică şi de cercetare

 • Lucrări ştiinţifice publicate: 82 articole ştiinţifice din care 13 indexate ISI si 39 indexate in baze de date internaţionale (BDI)
 • Cărţi şi manuale: 11 cărţi de specialitate / manuale universitare
 • Proiecte ştiinţifice de cercetare-dezvoltare-inovare si DRU: Managementul a 31 proiecte conduse în calitate de director / responsabil de proiect, din care 10 proiecte internaţionale.
 • Participant în 60 proiecte în calitate de membru în colectiv sau expert consultant, din care 3 proiecte internaţionale.

Premii şi distincţii

 • Distincţia „Doctor Honoris Causa”, acordată de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, în anul 2014
 • Distincţia „Personalitatea anului pentru o Românie europeană", acordată de EUROLINK – CASA EUROPEI, în anul 2013
 • Medalia „Meritul pentru Învăţământ” acordată în anul 2004 de către Preşedinţia României (Decret 1097/10 dec. 2004);
 • Premiul naţional ,,In Hoc Signo Vinces” acordat pentru activitatea de cercetare de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, în anul 2002.

Informaţii suplimentare

 • Membru Consiliul de Administraţie - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutriţie Animala (IBNA Baloteşti)
 • Membru Consiliul de Administraţie - Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru
 • Pedologie, Agrochimie si Protecţia Mediului – I.C.P.A. Bucureşti
 • Preşedinte Comisia de Ingineria resurselor vegetale si animale, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU)
 • Expert evaluator programe naţionale de cercetare: CEEX / RELANSIN / MENER / BIOTECH /CNCSIS/PNCDI
 • Membru - Societatea Naţională pentru Ştiinţa Solului (SNSS).

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici