Proiectul rectificării bugetare: ce instituţii primesc mai muţi bani, ce instituţii pierd fonduri

  • Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Energiei şi Ministerul Transporturilor se numără printre instituţiile care primesc mai mulţi bani conform proiectului de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea bugetului de stat.
  • Pierd bani MAI, Mediul, Cultura, STS sau MAE.
Urmărește
2374 afișări
Imaginea articolului Proiectul rectificării bugetare: ce instituţii primesc mai muţi bani, ce instituţii pierd fonduri

Ce ministere primesc mai mulţi bani:

Ministerul Finanţelor – Acţiuni Generale: +9.330,3 milioane lei, din care: +4.000,0 milioane lei Dobânzi, +1.000,0 milioane lei Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, +866,8 milioane lei Contribuţia României la bugetul UE, +1.130,195 milioane lei Transferuri către întreprinderi în cazul schemelor de ajutor de stat, +2.283,7 milioane lei Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanţării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene;

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale: +5.250,1 milioane lei pers sold. S-a suplimentat titlul „Asistenţă socială” cu +7,3 miliarde lei destinate drepturilor de asistenţă socială pentru familii şi copii, ajutoare pentru compensarea preţului la energie, indemnizaţii şi drepturi cu caracter reparatoriu, ca efect al măsurilor aprobate în acest an, concomitent cu diminuarea în principal a transferurilor între unităţi ale administraţiei publice (-370,0 milioane lei) şi a fondurilor pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (-171,3 milioane lei) urmare a economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli. De asemenea, creşterea veniturilor din contribuţii de asigurări sociale ale bugetului asigurărilor sociale de stat faţă de estimarea iniţială a determinat diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat cu -1.940,6 milioane lei concomitent cu majorarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj cu suma de +418,7 milioane lei;

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: +2.719,7 milioane lei, per sold. S-au asigurat fonduri la cheltuieli de personal (+20 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (+1.850 milioane lei) şi pentru derularea proiectelor cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+850,0 milioane lei);

Ministerul Sănătăţii: +2.642,8 milioane lei per sold prin suplimentarea transferurilor acordate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate cu +3.277,3 milioane lei (din care +781,3 milioane lei pentru acoperirea deficitului în vederea asigurării serviciilor medicale şi a medicamentelor şi +2.496,0 milioane lei pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate) şi a transferurilor între unităţi ale administraţiei publice (+200,0 milioane lei), concomitent cu diminuarea în principal a fondurilor pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-542,0 milioane lei) şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii (-283,4 milioane lei) urmare economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli;

Ministerul Energiei: +2.482,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile ecesare la cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru finanţarea schemei de sprijin de compensare/plafonare preţuri energie electrică/gaze naturale (+2.500 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri şi servicii (-1,1 milioane lei), alte transferuri (-20 milioane lei) şi cheltuieli de capital (-1,3 milioane lei).

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: +2.000,0 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru subvenţii (+155,9 milioane lei), transferuri între unităţi ale administraţiei publice (+264,5 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+70,0 milioane lei), asistenţă socială (+100,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+49,1 milioane lei), alte cheltuieli (+2,3 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+950,9 milioane lei) şi pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflaţi sub autoritatea ministerului (+411,3 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la dobânzi (-0,6 milioane lei), la alte transferuri (-1,6 milioane lei), la active nefinanciare (-0,3 milioane lei), precum şi la ratele aferente creditelor externe (-1,6 milioane lei);

Ministerul Justiţiei: +864,4 milioane lei per sold. Se propune în principal asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi acte administrative (+1.000 milioane lei) şi pentru finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (+60 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului, s-au identificat economii la bunuri şi servicii (-17,6 milioane lei), proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 (-100 milioane lei), alte cheltuieli (-3 milioane lei) şi cheltuieli de capital (-75 milioane lei).

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +716,3 milioane lei per sold. Se propun: +450,0 milioane lei pentru acordarea subvenţiei reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură aferentă anului 2022, +100,0 milioane lei reprezentând transferuri între unităţi ale administraţiei publice, +200,0 milioane lei în vederea garantării creditelor contractate de producătorii agricoli şi +5,7 milioane lei cheltuieli de personal. Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului, s-au identificat economii la bunuri şi servicii (-10,0 milioane lei), alte transferuri (-24,9 milioane lei) şi cheltuieli de capital (-4,5 milioane lei);

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei: +649,2 milioane lei, per sold. S-au asigurat fonduri pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (+700 milioane lei), pentru derularea Programului naţional de construcţii de interes public sau social (+700 milioane lei), pentru programele cu finanţare rambursabilă (+35 milioane lei) precum şi pentru achitarea dobânzilor (+0,2 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri şi servicii (- 1 milion lei), la subvenţii (-280 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-500 milioane lei) precum şi la active nefinanciare (-5 milioane lei);

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului: +648,3 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (+639,1 milioane lei) precum şi la alte transferuri pentru programele de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii (+20 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri şi servicii (-5 milioane lei), la subvenţii (-7 milioane lei), transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-3,59 milioane lei) precum şi la cheltuieli de capital (-0,2 milioane lei);

Secretariatul General al Guvernului: +241,5 milioane lei per sold. S-au asigurat în principal fondurile necesare la cheltuielile de personal (+10 milioane lei), pentru derularea programelor guvernamentale ”Investeşte în tine” şi ”growth - Contul individual de economii Junior Centenar” (+6,3 milioane lei), pentru finanţarea instituţiilor subvenţionate din subordine (+5 milioane lei), pentru susţinerea proiectelor de comunicare informare publică şi promovare a imaginii intereselor româneşti peste hotare, acordarea burselor elevilor etnici din Ucraina şi plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (+54,9 milioane lei), pentru acumularea stocurilor de rezervă de stat (+100 milioane lei) şi susţinerea cultelor religioase recunoscute în România (+70,0 milioane lei) şi pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat (+10,0 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri şi servicii (-19,6 milioane lei);

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării: +203,5 milioane lei în principal pentru achitarea contribuţiilor restante ale României la programele opţionale ale ESA (Agenţia Spaţială Europeană);

Ministerul Public: +201,0 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+215 milioane lei) pentru plata de hotărâri judecătoreşti. Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri şi servicii (-12 milioane lei) şi la cheltuieli de capital (-2 milioane lei);

Ministerul Economiei: +125,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+10 milioane lei), pentru achitarea contribuţiilor şi cotizaţiilor la organismele internaţionale (+2 milioane lei) precum şi pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al operatorilor economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea ministerului (+127 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri şi servicii (-8 milioane lei), la subvenţii (-5,4 milioane lei);

Ministerul Educaţiei: +57,0 milioane lei, per sold, prin majorarea cheltuielilor de personal (+200,0 milioane lei) şi a transferurilor între unităţi ale administraţiei publice pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior (+30,0 milioane lei), concomitent cu diminuarea unor cheltuieli având în vedere gradul de execuţie şi necesarul estimat a se plăti până la finele anului. S-au identificat economii în principal la proiecte de investiţii finanţate din fonduri rambursabile (-80,0 milioane lei), active nefinanciare (-69,0 milioane lei), alte cheltuieli (-14,9 milioane lei), bunuri şi servicii (-9,1 milioane lei). Cheltuielile efectuate din venituri proprii au fost majorate cu 1.584,3 milioane lei pentru investiţii şi realizarea unor proiecte finanţate din fonduri europene derulate de instituţiile de învăţământ superior. Instituţiile de învăţământ superior vor avea posibilitatea să utilizeze 636,8 milioane lei din soldurile anilor precedenţi. Întrucât bugetul de venituri şi cheltuieli la universităţile de stat a fost aprobat
la nivelul anului 2020 iar în anul curent există mai multe proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, se prevede că, prin derogare de la prevederile art. 282 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de învăţământ superior de stat fundamentează bugetul de venituri şi cheltuieli la nivelul estimat al acestora;

Ministerul Sportului: +33,7 milioane lei, per sold, în principal pentru asigurarea cheltuielilor aferente cluburilor sportive naţionale, complexurilor sportive naţionale, direcţiilor judeţene pentru sport, respectiv cu personalul, de funcţionare şi întreţinere a bazelor sportive, de capital şi reparaţii curente, precum şi pentru pregătirea şi participarea în competiţii interne şi internaţionale;

Academia Română: +13,9 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului şi pentru finanţarea cheltuielilor unităţilor medicale din subordine;

Care sunt instituţiile al căror buget a fost diminuat:

Ministerul Afacerilor Interne: -559,3 milioane lei, per sold. S-au identificat economii la bunuri şi servicii (-30,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-1.100,0 milioane lei), cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (-5,4 milioane lei), active nefinanciare (-140,0 milioane lei). Se asigură sume suplimentare la transferuri între unităţi ale administraţiei publice (+50,0 milioane lei), la asistenţă socială pentru plata pensiilor militare de stat (+367,1 milioane lei) şi la alte cheltuieli pentru plata despăgubirilor în dosarul ”Colectiv” (+299,0 milioane lei);

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor: -434,4 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea sumelor reprezentând titluri executorii (+31,7 milioane lei), compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii de păduri nu le recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice (+85,3 milioane lei), despăgubiri (+6,4 milioane lei) şi sume pentru Acordul de Împrumut BIRD 4835 ”Servicii Municipale KFW” (+2,7 milioane lei). În funcţie de gradul de execuţie şi de necesarul de finanţare până la finalul anului s-au identificat economii în sumă de -560,5 milioane lei, din care la titlul 20 ”Bunuri şi servicii (-5,9 milioane lei), la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020” (-500,0 milioane lei) şi la titlul 71 „Active nefinanciare” (-54,6 milioane lei).

Ministerul Culturii: -275,0 milioane lei, Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii în principal la transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-184,8 milioane lei), bunuri şi servicii (-52,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (-19,0 milioane lei), proiecte de investiţii finanţate din fonduri rambursabile (-17,0 milioane lei), active nefinanciare (-2,0 milioane lei). De asemenea, este abilitat ordonatorul principal de credite să efectueze modificări pentru Programul ”Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: -151,0 milioane lei per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+25 milioane lei), asistenţă socială (+0,1 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri şi servicii (-14,5 milioane lei), la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (-121,6 milioane lei), precum şi la cheltuieli de capital (-40 milioane lei);

Ministerul Finanţelor: -146,9 milioane lei. Se propune alocarea suplimentară de sume pentru asigurarea plăţii drepturilor salariale până la finele anului (+46,0 milioane lei), pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare (+26,0 milioane lei) şi pentru plata majorărilor de capital la unele instituţii financiar-bancare internaţionale (+130,0 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi
necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii la transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-0,5 milioane lei), alte transferuri (-246,6 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-1,8 milioane lei) şi active nefinanciare (-100,0 milioane lei);

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: -84,1 milioane lei. Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului, s-au identificat economii la bunuri şi servicii (-1,0 milioane lei), transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-79,7 milioane lei) şi la cheltuieli de capital (-3,4 milioane lei);

Ministerul Afacerilor Externe: -67,1 milioane lei. Având în vedere gradul de execuţie s-au identificat economii la transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-1,0 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-46 milioane lei), alte cheltuieli (-0,1 milioane lei) şi active nefinanciare (-20,0 milioane lei);

Consiliul Superior al Magistraturii: -30,7 milioane lei, per sold. Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri şi servicii (-1,0 milioane lei), la proiecte cu finanţare din fonduri externennerambursabile (-17 milioane lei), alte cheltuieli (-10 milioane lei), precum şinla active nefinanciare (-2,7 milioane lei);

Curtea de Conturi: -23,8 milioane lei. Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare a analizei execuţiei bugetare pe primele 6 luni. S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-15,0 milioane lei), bunuri şi servicii (-3,2 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-0,5 milioane lei), alte cheltuieli (-2,0 milioane lei) şi active nefinanciare (-3,1 milioane lei).

 

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2022 pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 2.069,7 milioane lei.

Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 1.210,7 milioane lei.

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suplimentează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 3.899,0 milioane lei.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici