ADMITERE FACULTATE 2014: Câte locuri scot la concurs cele mai mari universităţi de stat din ţară şi care sunt taxele de înscriere

Eseul motivaţional, în care candidaţii trebuie să explice de ce vor să urmeze o anumită instituţie de învăţământ superior, înlocuieşte la tot mai multe facultăţi examenul de admitere clasic, prin care cei care aspirau la statutul de student erau departajaţi în urma unor probe scrise.

37818 afișări
Imaginea articolului ADMITERE FACULTATE 2014: Câte locuri scot la concurs cele mai mari universităţi de stat din ţară şi care sunt taxele de înscriere

ADMITERE FACULTATE 2014: Câte locuri scot la concurs cele mai mari universităţi de stat din ţară şi care sunt taxele de înscriere (Imagine: Thomas Dan/Mediafax Foto)

Chiar dacă, pentru unii, redactarea eseului motivaţional poate părea o formalitate, această probă nu este lipsită de importanţă, în condiţiile în care candidaţii primesc calificative - admis sau respins -, iar ultimul determină scoaterea din concurs.

O altă noutate, impusă de Ministerul Educaţiei, este aceea că, de anul acesta, la admitere nu se mai iau în considerare notele din liceu, luate în calcul, până în 2013, de mai multe facultăţi.

În Capitală, autonomia universitară dă liber, şi anul acesta, la mai multe tipuri de admitere, de la probe scrise în care contează exclusiv ce reuşeşte candidatul în ziua examenului, la "concurs de dosare", prin care diferenţa o fac mediile de la bacalaureat.

Cea mai mare taxă de înscriere din Universitatea Bucureşti - 330 de lei, la Drept

Pentru anul 2014-2015, Universitatea Bucureşti (UB) pune la dispoziţia candidaţilor 4.400 de locuri la buget şi 4.000 de locuri cu taxă, pentru cele 19 facultăţi ale sale şi departamentul de învăţământ la distanţă Credis.

Înscrierile au început joi, 10 iulie, şi durează până în 18 iulie, taxele fiind între 80 de lei (Facultatea de Fizică) şi 330 de lei (Facultatea de Drept).

Taxa de înscriere diferă, însă, în funcţie de numărul dosarelor depuse, candidaţii având posibilitatea de a intra, simultan, în cursa pentru un loc la mai multe facultăţi. Astfel, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, candidaţii plătesc 250 de lei pentru un dosar, 300 de lei pentru 2-3 dosare şi 350 de lei pentru 4-5 dosare. La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei se plătesc 150 de lei pentru o singură opţiune, 200 de lei - pentru două şi 250 de lei - pentru trei opţiuni. La Facultatea de Stiinţe Politice, taxa de înscriere este de 150 de lei pentru primul dosar depus şi 75 de lei pentru al doilea dosar. Pentru al treilea dosar, candidatul nu mai plăteşte taxă.

Probele au loc în intervalul 21-25 iulie, iar data limită de afişare a rezultatelor este 28 iulie.

La aproape jumătate dintre facultăţile Universităţii din Bucureşti, admiterea se face în urma concursului de dosare, decisivă fiind media de la bacalaureat. De asemenea, concursul de dosare implică şi un eseu motivaţional, care va fi notat cu admis/respins sau care poate avea o pondere de 25 la sută din media de admitere. Un alt sistem de admitere se bazează pe media la bacalaureat, într-o anumită pondere, şi pe un test grilă sau o probă de aptitudini, abilităţi artistice ori un text scris

Admiterea exclusiv pe baza unui examen scris se face la facultăţile de Drept, Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Facultatea de Litere - Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice (IF), Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine -Specializările Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză, Spaniolă, Arabă, Chineză, Japoneză, Turcă, Traducere şi interpretare şi Facultatea de Psihologie şi Şiinţele Educaţei specializarea Psihologie.

Înainte de a se înscrie la una dintre facultăţile UB, candidaţii sunt îndrumaţi să făcă o listă cu abilităţile şi interesele lor. "Esti o fire pragmatică sau dimpotrivă, una boemă? Care sunt hobby-urile tale? Te vezi lucrând la un birou? Sau îţi doreşti un job dinamic, în care să călătoreşti mult? Esti o fire extrovertită sau introvertită? De ce este importantă o astfel de listă? Pentru că aceasta te va ajuta să îţi alegi domeniul în care să studiezi în conformitate cu înclinaţiile tale", le spune UB candidaţilor, pe site-ul insituţiei de învăţământ superior.

La ASE, fără test grilă

Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti are disponibile, pentru studii de licenţă în anul universitar următor, 5.608 de locuri, dintre care 2.683 fără taxă şi 2.691 cu taxă. Taxele la programele de studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă este de 100 lei, în aceasta fiind incluse primele două opţiuni. Candidaţii care vor să îşi exprime mai mult de două opţiuni vor plăti, în plus, câte 25 lei pentru fiecare opţiune exprimată. În schimb, la programele de studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă taxa este unică, de 100 lei, indiferent de numărul opţiunilor solicitate de către candidat.

Înscrierile au loc în perioada 15-18 iulie, între orele 9.00 şi 17.00. Afişarea rezultatelor obţinute la eseul motivaţional în 19 iulie, iar a celor finale, cu candidaţii admişi şi respinşi, la 29 iulie.

Admiterea la ASE în 2014 la facultate (ciclul licenţă) se face prin concurs, pe baza mediei de la bacalaureat şi a unui eseu motivaţional notat cu admis/respins. Pentru facultăţile cu predare în limbi străine se susţine iniţial o probă de competenţă lingvistică eliminatorie pentru programele respective de studiu, notată cu calificativul admis / respins. Pentru calificativul admis este necesară acumularea a minim 50 de puncte din 100 posibile. Candidaţii admişi la proba de competenţă lingvistică sunt ierarhizaţi conform mediei de la bacalaureat.

În 2013, la ASE s-a dat examen de admitere, la care o pondere de 70% a avut-o testul grilă, iar 30%, media examenului de bacalaureat.

Examen scris la jumătate din facultăţile Universităţii Politehnica

Universitatea Politehnica Bucureşti (UPB) are disponibile, pentru studii de licenţă, 5.950 de locuri, dintre care 1.150 cu taxă.

La şapte facultăţi ale UPB se organizează examen scris cu două probe. Acestea facultăţi sunt Energetică, Automatică şi Calculatoare, Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,
Transporturi, Inginerie Aerospaţială, Inginerie în Limbi Străine şi Ştiinţe Aplicate.

La celelalte opt facultăţi din UPB, admiterea se face pe baza unei probe orale (interviu care cuprinde şi un test grilă) şi a rezultatelor examenului de bacalaureat. Interviul se susţine în aceeaşi zi cu înscrierea.

Înscrierile se fac la sediile facultăţilor, în perioada 12 - 19 iulie, între orele 9:00 şi 16:00, şi tot în acest interval are loc proba interviu, conform programului de înscriere. Taxa de înscriere este de 100 lei.

Un candidat se poate înscrie la oricâte facultăţi vrea, urmând să depună câte un dosar fizic cu actele necesare şi să plătească taxa de înscriere la fiecare facultate în parte. Interviul, inclusiv testul grilă, va avea loc în aceeaşi zi cu înscrierea, imediat după aceasta Candidaţii cu situaţie materială foarte grea, în special cei proveniţi din mediul rural, pot fi scutiţi, la cerere, de plata taxei prezentând decanului facultăţii la care se înscriu la concurs acte doveditoare care să le susţină solicitarea.

La Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, candidaţii au nevoie de certificat de competenţă lingvistică. Cei care nu posedă acest document vor da, în 18 iulie, testul de competenţă lingvistică.

Probele de concurs se dau în 21 si 22 iulie, de la ora 10.00. Fiecare probă durează trei ore.

Medicină: 1.450 de locuri, dintre care 520 cu taxă

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) oferă, pentru anul universitar 2014-2015, un număr de 1.270 de locuri finanţate de la buget şi 300 de locuri cu taxă, pentru cursuri de zi cu frecvenţă.

Admiterea la specializarea "Construcţii Civile Industriale şi Agricole" (230 de locuri), de la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, constă într-o probă scrisă tip grilă cu subiecte de matematică-fizică din programa de la bacalaureat, iar media de admitere va fi formată din: 80% din nota de la proba scrisă (care trebuie să fie mai mare sau egală cu 5) + 20% din media generală a examenului de bacalaureat.

La celelalte specializări admiterea se face pe bază de dosar, luându-se în considerare rezultatele de la bacalaureat, astfel: nota de la Matematică, Fizică sau Economie de la bacalaureat, la alegerea candidatului, cu o pondere de 80 la sută, şi media generală a examenului de bacalaureat, cu o pondere de 20 la sută.

Taxe de înscriere la admitere este unică, în valoare de 80 de lei.

La Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, înscrierile se fac, în perioada 14 - 18 iulie, între orele 9.00 şi 15.00, la secretariatele facultăţilor. Anul acesta sunt disponibile, la cele patru facultǎţi ale UMF "Carol Davila", 930 de locuri finanţate de la buget şi 520 de locuri la taxǎ.

La Facultatea de Medicină sunt scoase la concurs 510 locuri la buget şi 250 locuri cu taxă, la Facultatea de Medicină Dentară - 131 de locuri la buget şi 125 cu taxă, la Facultatea de Farmacie - 141 de locuri la buget şi 100 cu taxă, la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) - 95 locuri la buget şi 45 cu taxă, iar la FMAM alte specializări - 53 de locuri bugetate.

Admiterea se face prin examen scris, iar taxa de înscriere este de 200 de lei.

La Academia de Poliţie, vizită medicală şi probă de aptitudini fizice

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti are, pentru anul universitar următor, 565 de locuri la învăţământ cu frecvenţă şi 38 la frecvenţă redusă.

Pentru candidaţii la Facultatea de Poliţie sunt disponibile 495 de locuri, din care 115 la Drept şi 380 la Ordine şi siguranţă publică. La Facultatea de Pompieri sunt 50 de locuri, iar la Arhivistică, 20 de locuri, dintre care 10 cu taxă. Locurile la frecvenţă redusă sunt exclusiv pentru Ordine şi siguranţă publică.

Concursul de admitere se desfăşoară în două etape, formate din probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de evaluare a cunoştinţelor (teste grilă). Probele de admitere încep în 23 iulie, cu cele eliminatorii.

Înscrierile se fac în zilele de 20 şi 21 iulie (la facultăţile de Poliţie şi Pompieri), respectiv 14-25 iulie (la Arhivistică), taxa fiind de 300 de lei.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) scoate la concurs, anul acesta, 800 de locuri alocate de la buget şi 280 de locuri la taxă. La Facultatea de Administraţie Publică sunt disponibile 175 de locuri la buget şi 25 cu taxă, la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice - 250 de locuri la buget şi 180 cu taxă, la Facultatea de Management - 75 de locuri la buget şi 25 cu taxă, iar la Facultatea de Ştiinţe Politice - 300 de locuri la buget şi 50 cu taxă. Taxa de înscriere este de 150 de lei.

La Universitarea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" şi Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale" admiterea va avea loc în septembrie.

Peste 2.300 de locuri, dintre care 886 fără taxă, la Universitatea de Petrol-Gaze din Ploieşti

Potrivit reprezentanţilor Universităţii de Petrol-Gaze din Ploieşti, numărul locurilor scoase la concurs anul acesta este de 2.311, dintre acestea 886 fiind fără taxă de şcolarizare.

Cele mai puţine locuri sunt la cele mai căutate specializări, respectiv la Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, unde sunt scoase la concurs 143 de locuri fără taxă şi 119 cu taxă şi la Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, unde sunt disponibile 115 locuri fără taxă şi 123 cu taxă.

La Facultatea de Ştiinţe Economice sunt scoase la concurs 740 de locuri, dintre care 171 fără taxă, iar la Facultatea de Litere şi Ştiinţe cifra de şcolarizare de anul acesta prevede 577 de locuri, dintre care 224 fără taxă.  La Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică au fost scoase la concurs 494 de locuri, dintre care 233 la fără taxă.

Pe lângă aceste locuri, UPG Ploieşti a rezervat peste 80 de locuri speciale la facultăţile universităţii, destinate studenţilor de etnie rromă, românilor din diaspora şi cetăţenilor moldoveni care au obţinut diploma de bacalaureat în România.

Admiterea la UPG Ploieşti se face şi anul acesta, la fel ca şi anii trecuţi, fără examen, exclusiv pe baza mediei obţinute la bacalaureat.

Candidaţii care nu intră pe locurile fără taxă vor plăti anual o taxă de şcolarizare de 2.900 de lei, care poate fi achitată în patru tranşe.

Taxa de înscriere la fiecare specializare este de 100 de lei, iar prima sesiune de admitere se încheie în 15 iulie. UPG Ploieşti va organiza şi o a doua sesiune de admitere, în perioada 4-13 septembrie.

Numărul de locuri disponibile anul acesta la Universitatea din Ploieşti este egal cu cel de anul trecut, iar valoarea taxelor de înscriere şi de şcolarizare a rămas neschimbată.

Constanţa: Universitatea Ovidius scoase la concurs 1.340 de locuri fără taxă şi câteva mii cu taxă

Potrivit reprezentanţilor Universităţii ”Ovidius” Constanţa, înscrierile la cele 16 facultăţi care funcţionează în cadrul universităţii, plus departamentul ID- IFR, au început de luni, în cadrul punctelor de înscriere, candidaţii urmând să fie preluaţi de cadre didactice care le vor sta la dispoziţie cu informaţiile necesare privind programele de studii, taxele de înscriere, precum şi taxele de şcolarizare.

Pentru admiterea din acest an vor fi scoase la concurs 1.340 de locuri bugetate şi peste 3.200 la forma de învăţământ cu taxă, la majoritatea facultăţilor admiterea urmând să se facă pe baza concursului de dosare.

Facultăţile la care se va susţine examen de admitere sunt Farmacie, Medicină, Litere, Arte, Teologie, Medicină Dentară, Educaţie Fizică şi Sport.

Înscrierile pentru domeniile de studiu care au probe de concurs se fac începând de luni şi până în 22 iulie, în timp ce înscrierile pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare se pot face până în 25 iulie. Probele de concurs se vor susţine între 21 şi 27 iulie.

Taxa de înscriere este de 100 de lei pentru depunerea dosarului care conţine exprimarea opţiunilor la primul domeniu de licenţă ales, iar pentru restul opţiunilor se percepe o taxă de 20 de lei pentru fiecare domeniu de licenţă. Taxa de înmatriculare este de 50 de lei pentru toate programele de studii.

Reprezentanţii universităţii spun că taxele de şcolarizare nu au fost majorate faţă de anii trecuţi.

”Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2014 - 2015 sunt similare celor de anul trecut şi sunt cuprinse între 2.500 de lei, la Facultatea de Teologie, specializările Teologie didactică, Teologie ortodoxă şi Muzică religioasă, şi 7.000 de lei la facultăţile de Medicină, Farmacie, respectiv Medicină Dentară”, spune purtătorul de cuvânt al instituţiei, Daniel Citirigă.

În prezent, aproximativ 20.000 de studenţi învaţă deja la Universitatea ”Ovidius”, unde sunt peste 700 de cadre didactice.

Peste 5.800 de locuri în 18 facultăţi, la Universitatea ”Transilvania“ din Braşov

Pentru admiterea în anul universitar 2014-2015, Universitatea ”Transilvania“ din Braşov pune la dispoziţie 5.865 de locuri pentru învăţământul de licenţă-zi, cu aproximativ 500 mai multe faţă de anul trecut, în cele 18 facultăţi.

Dintre acestea, 2.732 de locuri sunt bugetate, faţă de 2.750 anul trecut, în schimb a crescut numărul locurilor cu plată - 2.896 de  locuri faţă de 2.529 anul trecut.

Înscrierea se face în perioada 12-19 iulie, iar pentru studiile de masterat înscrierile au început tot în 12 iulie, dar se încheie în 21 iulie.

În primele două zile de înscrieri, sâmbătă şi duminică, la Universitatea ”Transilvania” s-au înscris 454 de candidaţi pentru învăţământul de licenţă-zi, 87 pentru învăţământul la distanţă şi fără frecvenţă şi 95 la master, potrivit Liliannei Rogozea, prorector şi purtător de cuvânt al Universităţii ”Transilvania”.

Facultatea cu cea mai mare căutare este Medicina, unde sunt 335 de locuri, din care 140 bugetate, şi s-au înscris deja cu primă opţiune 69 de candidaţi.

Cele mai multe locuri disponibile, respectiv 625, dintre care 225 bugetate, sunt la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, la Facultatea de Litere sunt 490 de locuri, din care 118 bugetate, iar la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor sunt 440 de locuri, din care 307 bugetate.

La polul opus, cele mai puţine locuri sunt la Facultatea de Design de Produs şi Mediu - 50 locuri (28 bugetate) şi la Facultatea de Muzică - 55 locuri (30 bugetate).

La Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei sunt 330de  locuri (76 bugetate), la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane sunt 200 de locuri (81 bugetate), la Facultatea de Drept - 300 de locuri (45 bugetate), iar la Facultatea de Sociologie şi Comunicare - 360 de locuri (76 bugetate).

Potrivit rectorului Universităţii Transilvania, Ioan Vasile Abrudan, anul acesta este pentru prima dată când candidaţii se pot preînscrie online la admitere, pe site-ul instituţiei.

”Acesta este primul an când această platformă pentru înscriere online este disponibilă pentru întreaga universitate. Anul trecut a fost posibil doar la câteva dintre facultăţi. Această facilitate a fost creată în ideea de a nu se mai sta la coadă pentru verificarea documentelor. Candidaţii trebuie să intre pe site-ul oficial al universităţii, să acceseze link-ul către platforma online şi să urmeze instrucţiunile“, a spus Abrudan.

Apoi, în perioada de înscriere, candidaţii trebuie să meargă la facultatea udne s-au înscris doar ca să semneze fişa de înscriere.

Taxa de înscriere la admitere este de 100 de lei la toate facultăţile, cu excepţia Facultăţii de Medicină, unde taxa este 150 de lei.

În ceea ce priveşte taxa de şcolarizare a candidaţilor care nu vor fi admişi pe locurile bugetate, aceasta este de 2.500 de lei pe an pentru aproape toate specializările, cu excepţia Facultăţii de Medicină, unde taxa este de 5.100 de lei pe an şi Facultatea de Muzică - 5.500 de lei pe an.

Studenţii străini din state care nu sunt membre ale UE  şi care studiază în România pe cont propriu cu taxe de şcolarizare în valută trebuie să plătească între 1.980 de euro pe an la Socio-uman, Ăsihologie şi 4.000 de euro pe an la Medicină sau 6.750 de euro pe an la Muzică.

Pentru învăţământul la distanţă (IDD), Universitatea ”Transilvania“ are disponibile 335 de locuri la şase dintre facultăţi  -Inginerie Tehnologică şi Management Industrial, Silvicultură şi Exploatări Forestiere; Matematică şi Informatică, Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi Litere, iar la învăţământ cu frecvenţă redusă sunt disponibile 430 de locuri la patru facultăţi - Inginerie Mecanică, Ingineria Lemnului, Educaţie Fizică şi Sporturi Montane şi Drept.

Pentru master, sunt disponibile 3.285 locuri la toate cele 18 facultăţi, dintre care 1.250 sunt locuri bugetate, în timp ce pentru învăţământul cu frecvenţă redusă sunt disponibile 225 de locuri la trei facultăţi - Inginerie Mecanică, Muzică şi Litere.Anul trecut, cea mai căutată facultate a fost cea de Comunicare şi relaţii publice, unde s-au înscris 11,5 candidaţi pe un loc, urmată de  Facultatea de Psihologie - 9,7 candidaţi pe loc , Drept -  8,19 candidaţi pe loc şi Medicină- 6,61 candidaţi pe loc.

Anul trecut la Universitatea ”Transilvania” s-au înscris 7.089 de candidaţi, mai mulţi faţă de anul precedent, când numărul celor înscrişi a fost de 6.823 de candidaţi.

Toate cele 15 facultăţi ale Universităţii din Oradea au început înscrierile pentru studii de licenţă

Toate cele 15 facultăţi ale Universităţii din Oradea au început preluarea dosarelor de înscriere pentru admiterea la studiile de licenţă, pentru care oferă 6.152 de locuri, din care 1.600 bugetate, iar restul cu taxe de şcolarizare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

În schimb, doar patru din cele 15 facultăţi  - Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării şi Facultatea de Ştiinţe Economice - au dat startul admiterii la masterat în aceeaşi zi, celelalte urmând să înscrie viitorii masteranzi din 21 iulie.

Pentru studiile de masterat, Universitatea din Oradea are disponibile 3.571 de locuri, din care 750 bugetate, iar celelalte cu taxe de şcolarizare.

"Numărul locurilor disponibile este acelaşi cu cel de anul trecut, atât la licenţă, cât şi la masterat, iar concurenţa cea mai mare este de aşteptat la Facultatea de Medicină şi Farmacie, la Ştiinţe Juridice şi la Ştiinţe Economice, la fel cum s-a întâmplat şi anii trecuţi. O situaţie la zi vom avea abia după încheierea admiterii", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Constantin Bungău, rectorul Universităţii din Oradea.

O noutate pentru admiterea din acest an la universitatea orădeană este că tinerii se pot înscrie şi la specializarea Arhitectură a Facultăţii de Arhitectură şi Construcţii, în condiţiile în care specializarea nu este încă acreditată, iar examenele de licenţă sunt susţinute de absolvenţi la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Cluj-Napoca, în timp ce Facultatea de Arte are o specializare nouă - Grafică.

Pentru masterat, în schimb, din acest an au fost lichidate 13 programe de studii de la cinci facultăţi: Elemente de complementaritate pentru educaţia muzicală - la Facultatea de Arte, specializarea Muzică, Evaluarea calităţii şi protecţia mediului - la specializarea Geografie a Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport, Sisteme electroenergetice performante, Inginerie energetică, Ingineria şi designul produselor textile - de la specializarea Inginerie Industrială a Facultăţii de Inginerie energetică şi Management Industrial, Integrare europeană, Istoria relaţiilor internaţionale la începutul secolului XXI, precum şi Studii euroregionale şi relaţii transfrontaliere - de la specializarea Istorie a Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării. De la Facultatea de Ştiinţe au fost eliminate masteratele în Biologia celulelor procariote şi Eucariote - specializarea Biologie, Fizică computaţională şi Fizică didactică - specializarea Fizică şi Matematică aplicată în informatică şi Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii - specializarea Matematică.

Taxa de înscriere la oricare dintre cele 15 facultăţi este de 150 de lei, la aceeaşi valoare fiind şi cea pentru contestaţii.

La Facultatea de Medicină şi Farmacie se organizează admitere pe bază de concurs, iar la specializările Arhitectură din cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Construcţii, la Arte, Teologie şi la specializările de sporturi din cadrul Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport aspiranţii trebuie să susţină probe eliminatorii.

La restul facultăţilor admiterea se face pe baza dosarului, ţinându-se cont de media de la bacalaureat şi de cea din anii de liceu.

Înscrierile se vor desfăşura până în 28 iulie.

Taxa de înmatriculare, pentru toate specializările şi programele de studii, este de 100 de lei pentru studenţii români, respectiv echivalentul a 150 de euro pentru procesarea dosarelor de admitere ale studenţilor străini.

În noul an de învăţământ, viitorii studenţi pe locurile nebugetate vor plăti taxe de şcolarizare majorate considerabil pentru programele de licenţă, conform unei hotărâri adoptate luna trecută de către Senatul universitar. Astfel, vor plăti taxe mai mari cu 100 de lei studenţii de la specializările Muzică, Istorie şi Filologie, cu 300 de lei - cei de la specializarea Robotică, cu 700 de lei - cei de la Economia Comerţului şi cu 800 de lei - cei de la Arhitectură (unde un an de studii va costa 4.000 de lei).

Cea mai consistentă majorare afectează viitorii studenţi la specializarea Medicină în limba engleză, dedicată studenţilor străini, unde anul I de studiu nu va mai costa 9.350 de lei, ca până acum, ci 20.000 de lei.

"Le-am explicat studenţilor că la Medicină avem taxe racordate la nivelul universităţilor din ţară, este o convenţie a decanilor", a precizat rectorul Constantin Bungău, arătând că la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca taxa de şcolarizare pentru studenţii străini este de 5.000 de euro.

O creştere semnificativă a fost decisă şi la specializarea Medicină Dentară, unde un an de studiu va costa 6.800 de lei, faţă de 2.800 de lei, cât este în prezent.

Peste 9.600 de locuri bugetate, mai puţine faţă de anul trecut, la universităţile de stat din Cluj

Înscrierile la toate universităţile clujene de stat au început luni, însă durata acestora variază, în funcţie de facultate.

Purtătorul de cuvânt al Universităţii "Babeş-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca, Paul Fărcaş, a declarat corespondentului MEDIAFAX că UBB va oferi pentru anul universitar 2014/2015 un număr de 4.840 de locuri la buget la nivel de licenţă, cu 51 mai puţine decât în anul universitar precedent. Cele mai multe dintre acestea - 3.283 - sunt la linia română.

De asemenea, sunt şi 9.298 de locuri la taxă, taxele de şcolarizare anuale fiind cuprinse între 2.000 şi 4.500 de lei.

Admiterea la UBB este stabilită de fiecare din cele 21 de facultăţi şi se face pe bază de test scris, test grilă, probă de competenţă lingvistică, scrisoare de intenţie, dar este luată în calcul şi media de la bacalaureat.

Taxa de înscriere la UBB este cuprinsă între 30 şi 170 de lei, în funcţie de facultate.

Numărul locurilor bugetate oferite de restul universităţilor clujene este identic cu cel din anul universitar precedent.

Astfel, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) sunt 5.400 de locuri, din care 3.200 la buget şi 2.066 locuri la taxă, diferenţa fiind alocată studenţilor din Republica Moldova.

Reprezentanţii universităţii au declarat corespondentului MEDIAFAX că taxele de şcolarizare sunt cuprinse între 3.300 şi 4.400 de lei, admiterea fiind făcută pe bază de teste grilă, dar se va ţine cont şi de media la bacalaureat. 

Taxa de înscriere este cuprinsă între 150 şi 200 de lei.

Pentru anul universitar 2014/2015, Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) "Iuliu Haţieganu" pune la dispoziţia tinerilor 864 de locuri, dintre care 601 locuri la buget, numărul de specializări fiind acelaşi ca anul trecut.

"Admiterea se va face doar pe baza unui test grilă", a spus purtătorul de cuvânt al UMF, Ioana Bunea.

Taxele de şcolarizare la UMF Cluj-Napoca sunt cuprinse între 4.800 de lei şi 8.100 de lei.

De asemenea, cifra de şcolarizare pentru studenţii străini este de 540 de locuri, din care 250 pentru linia de studiu în limba franceză şi 290 pentru linia de studiu în limba engleză.

Taxa de admitere este de 100 de lei.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) oferă 1.587 de locuri pentru absolvenţii de liceu, din care 855 la buget şi 732 la taxă.

Taxa de şcolarizare pentru Inginerie este de 3.000 de lei pe an, în timp ce la Medicină Veterinară taxa este de 4.800 de lei.

Admiterea la facultăţile USAMV se face în funcţie de teste grilă şi de media de la bacalaureat, iar taxa de admitere este între 90 şi 120 de lei.

La Universitatea de Arte şi Design (UAD) sunt 148 de locuri la buget şi 136 la taxă, taxa de şcolarizare anuală fiind de 3.300 de lei. Admiterea nu ţine cont de media de la bacalaureat, ci include o probă practică eliminatorie de desen, iar cei admişi vor susţine un examen constând într-o probă practică specifică fiecărei specializări şi una orală, constând dintr-un interviu pe baza mapei cu lucrări practice.

Taxa de admitere este de 200 de lei.

În total, universităţile de stat clujene oferă 9.644 de locuri bugetate, mai puţine faţă de anul trecut - 9.695 şi în scădere şi faţă de 2012, când au fost 10.012 locuri.

Citeşte continuarea pe pagina 2....

Citește mai departe:

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Citește mai departe:

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici