Admitere liceu 2020 GHIDUL COMPLET: Ce trebuie să ştii despre completarea fişei de înscriere şi repartizarea computerizată. Calendarul admiterii

 • După afişarea rezultatelor la Evaluarea Naţională, pe absolvenţii clasei a opta îi aşteaptă următoarea etapă
 • Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educaţiei, înscrierea la liceu începe pe 2 iulie 2020
 • Iată ghidul complet al admiterii la liceu 2020: tot ce trebuie să ştii despre completarea fişei de înscriere şi repartizarea computerizată
21149 afișări
Imaginea articolului Admitere liceu 2020 GHIDUL COMPLET: Ce trebuie să ştii despre completarea fişei de înscriere şi repartizarea computerizată. Calendarul admiterii

Admitere la liceu 2020 GHIDUL COMPLET

ADMITERE LA LICEU 2020. Tot ce trebuie să ştie părinţii şi viitorii liceeni

Probabil că în ultimele luni, părinţii şi copiii au purtat discuţii lungi despre liceul unde absolventul clasei a opta îşi va urma parcursul educaţional. Chiar dacă elevii au în minte un liceu anume sau încă sunt nehotărâţi, toate opţiunile selectate trebuie completate pe fişa de admitere. Altfel, aceştia riscă să rămână pe dinafară în urma repartizării computerizate.

Fişa de admitere la liceu. Cum se completează?

Primele spaţii trebuie completate cu opţiunile favorite, în ciuda oricăror nesiguranţe cu privire la media de admitere prea mare de anul trecut. Urmează opţiunile mai slab cotate în topul preferinţelor, dar unde ai fi totuşi dispus să mergi. Trebuie luate în calcul cât mai multe opţiuni, pentru a elimina orice risc de a nu fi repartizat deloc.

Analizează în prealabil mediile de admitere din anii trecuţi. Astfel, te vei putea orienta mai bine în funcţie de notele obţinute anul acesta. Totuşi, porneşte lista cu variantele unde poate nu te-ai încadra ca medie, dar îţi doreşti să ajungi. Nu se ştie niciodată cum fluctuează opţiunile celorlalţi elevi anul acesta. Şanse mai mici sau mai mari de a reuşi la liceul dorit există mereu.

Urmează validarea obligatorie a fişelor de înscriere, pentru a evita greşelile care ar putea să apară, trimiţând astfel elevul în cauză la un alt liceu decât şi-ar fi dorit. Pentru a evita astfel de situaţii există aşa-numita „fişă martor” (o copie a celei tipărite la centrul de introducere a datelor). Părinţii şi elevii pot controla astfel dacă există erori şi dacă ceea ce va „citi” computerul este oglinda exactă a opţiunilor alese. În caz contrar, dacă erorile sunt semnalate la timp se vor face corecturile necesare.

Opţiunile candidaţilor vor fi completate, în ordinea preferinţelor, pe fişa de înscriere. VEZI mai jos cum arată aceasta:

​MODEL Fişă de înscriere în clasa a IX-a, învăţământul liceal de stat

MODEL Anexă la Fişa de înscriere -  probele de aptitudini / de verificare a cunoştintelor de limba modernă sau maternă

Repartizarea computerizată. Cum are loc şi care e algoritmul?

în cadrul procesului de repartizare computerizată, elevii sunt ordonaţi descrescător, de la cel cu media cea mai mare la cel cu media cea mai mică. Apoi, în această ordine, sunt parcurse toate opţiunile fiecărui elev. Cel cu cea mai mare medie are prioritate în ocuparea locurilor şi va fi repartizat în primul liceu bifat pe lista sa. Acest loc rămâne ocupat, iar un alt elev cu medie mai mică nu va mai putea avea acces la acesta. În continuare, elevii sunt repartizaţi la prima opţiune de pe listă unde mai există locuri disponibile, neocupate.

În cazul în care un elev nu mai are loc în niciunul de pe liceele de pe lista sa, acesta rămâne nerepartizat. Tocmai de aceea, se insistă asupra unei completări temeinice, cu un număr cât mai mare de opţiuni şi cu o marjă de eroare la finalul listei, adică licee cu o medie de admitere mai mică decât cea obţinută de elev.

Admitere la liceu 2020. Cum se calculează media de admitere?

Ministerul Educaţiei explică metoda de calcul a mediei de admitere la liceu. Informaţiile au fost publicate în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 4948/2019.

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal în anul şcolar 2020-2021

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁∗

Menţiuni:

MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

* Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal vocaţional, profilurile artistic, sportiv şi teologic, în anul şcolar 2020-2021

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv şi pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA

Menţiuni:

APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.

2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA

Menţiuni:

APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.

Mai multe informaţii despre PROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAŢIONALE găsiţi AICI.

Admitere la liceu 2020. Cum se completează fişa de admitere la liceu?

Opţiunile sunt stabilite, a venit momentul completării fişei de admitere la liceu. Întâi de toate, trebuie să ştii că există în colţul din dreapta-sus un câmp (Nr. înreg.) care va fi completat la momentul depunerii fişei. Aşadar, acesta nu trebuie completat de către elev sau părinte.

Mai jos, există următoarele câmpuri care trebuie completate:

 • Codul numeric personal
 • Data naşterii (ziua/luna/anul)
 • Numele + Init. tatălui (iniţiala tatălui) Prenumele 
 • Cod judeţ + cod şcoală provenienţă –  Se completează căsuţele în această ordine: mai întâi codul judeţului (spre exemplu, pentru Bucureşti codul va fi B), apoi codul şcolii de provenienţă, disponibil în broşura pusă la dispoziţie de inspectoratul şcolar al fiecărui judeţ.
 • Denumire - Se completează cu numele şcolii de provenienţă.
 • Media claselor V-VIII
 • Notă evaluare naţională limba română
 • Notă evaluare naţională matematică
 • PENTRU ELEVII CARE AU SUSŢINUT PROBA SCRISĂ LA LIMBA MATERNĂ! Câmpul Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă va fi completat doar în cazul în care elevul a urmat cursurile gimnaziale în limba maternă. În această situaţie, se va completa cu numele limbii respective. / Există o căsuţă care, odată bifată, îi permite elevului care a susţinut proba scrisă la limba maternă să fie repartizat la liceu fără a lua în calcul nota obţinută la acest examen al Evaluării Naţionale. Dacă bifează căsuţa, candidatul nu va mai putea fi repartizat într-un liceu cu predare în limba maternă.
 • Există şi câmpul intitulat Solicit înscrierea în vederea participării la admiterea pe LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI, care va putea fi bifat în acest caz.
 • Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota de la limba şi literatura română şi matematică
 • Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română şi matematică
 • Notă evaluare naţională limba şi literatura maternă
 • Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă
 • Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă
 • Notă la proba de limba maternă - codul limbii (care figurează în broşura editată de inspectorat)+ nota obţinută
 • Notă la proba de limbă modernă - codul limbii (care figurează în broşura editată de inspectorat) + nota
 • Opţiuni (cod judeţ + denumire judeţ + nr. total de opţiuni). Aici, fiecare viitor liceean va completa cu codurile liceelor dorite, în ordinea preferinţelor. Fiecare cod are 3 cifre şi figurează în broşura editată de inspectorat.
 • Diriginte - Câmp semnat de dirigintele elevului.
 • Candidat - Câmp semnat de candidat.
 • Părinte - Câmp semnat de părintele candidatului.

Calendar. Admitere la liceu 2020:

Potrivit Ordinului Nr. 4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021, disponibil pe  edu.ro, acestea sunt datele care trebuie avute în vedere de cei care participă la prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat.

2 – 6 iulie 2020 - completarea fişelor de admitere la liceu de către absolvenţii clasei a VIII-a, alături de părinţi şi diriginţi / introducerea datelor în aplicaţia informatică centralizată

3 – 7 iulie 2020 - verificarea datelor introduse, pe baza „fişei-martor”

10 iulie 2020 - repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat + comunicarea rezultatelor

Lista cu locurile din învăţământul liceal rămase neocupate în urma repartizării va fi afişată în unităţile de învăţământ gimnazial.

13 – 16 iulie 2020 - depunerea dosarelor de înscriere acolo unde a fost realizată repartizarea

Lista cu locurile din învăţământul liceal rămase neocupate în urma depunerii dosarelor va fi transmisă în ziua următoare.

MAI MULTE DETALII despre a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 -  2021 găsiţi AICI.

 

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici