ADMITEREA LA FACULTATE 2013: Câte locuri au facultăţile din Bucureşti şi cum se face admiterea

Majoritatea locurilor pentru absolvenţii de liceu care vor să fie, din toamnă, studenţi în Bucureşti sunt disponibile la Universitate, ASE şi Politehnica, admiterea în anul I făcându-se, la multe dintre facultăţi, pe baza unui concurs de dosare bazat pe media de la bacalaureat.

14670 afişări
Imaginea articolului ADMITEREA LA FACULTATE 2013: Câte locuri au facultăţile din Bucureşti şi cum se face admiterea

ADMITEREA LA FACULTATE 2013: Câte locuri au facultăţile din Bucureşti şi cum se face admiterea (Imagine: Andrei Spirache/Mediafax Foto)

  • Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia candidaţilor 4.400 de locuri fără taxă şi 4.000 de locuri cu taxă, pentru cele 19 facultăţi ale sale şi Departamentul de învăţământ la distanţă Credis.

Înscrierile au început miercuri, 10 iulie, şi durează până în 18 iulie, iar taxele sunt între 80 şi 320 de lei.

Probele au loc în intervalul 19-25 iulie, iar data limită de afişare a rezultatelor este 27 iulie.

La aproape jumătate dintre facultăţi, admiterea se face în urma concursului de dosare, decisivă pentru departajare fiind media de la bacalaureat. Aceasta este luată în calcul, în pondere de la 20% la 75%, şi la majoritatea celorlalte facultăţi, care organizează însă şi probe de admitere. Singurele facultăţi la care se intră exclusiv pe baza rezultatelor la probele de admitere sunt Drept şi respectiv Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

  • Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti are disponibile, pentru studii de licenţă în anul universitar 2013-2014, un număr de 5.540 de locuri, dintre care 2.826 fără taxă şi 2.714 cu taxă.

Cele mai multe locuri, 660, sunt la Facultatea de Management. La Contabilitate sunt disponibile 610 locuri, iar la Comerţ, 600.

La învăţământul de licenţă cu frecvenţă, taxa de înscriere este de 100 de lei, în aceasta fiind incluse primele două opţiuni. Candidaţii care vor să îşi exprime mai mult de două opţiuni vor plăti, în plus, câte 25 de lei pentru fiecare opţiune exprimată. La învăţământul la distanţă, taxa este unică, de 100 de lei, indiferent de numărul opţiunilor solicitate de către candidat.

Înscrierile au loc în perioada 16-18 iulie, între orele 9.00 şi 18.00, şi în 19 iulie, în intervalul 9.00-16.00.

Admiterea la studiile universitare de licenţă (trei ani) se face în două etape distincte. Astfel, pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget şi a celor cu taxă, se dă examen de admitere, la care o pondere de 70% o are testul grilă, iar 30%, media examenului de bacalaureat. Apoi, pentru ocuparea locurilor cu taxă rămase disponibile după prima etapă, intrarea se face fără examen de admitere, pe baza mediei de la bacalaureat.

Probele de concurs se susţin în perioada 22-25 iulie.

Examen scris la jumătate dintre facultăţile Universităţii Politehnica Bucureşti

  • Universitatea Politehnica Bucureşti (UPB) are disponibile, pentru studii de licenţă la 15 facultăţi, 4.756 de locuri, dintre care 1.150 cu taxă. Cele mai multe locuri, 652, sunt la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 de lei, cu reducere 10% pentru cei care se preînscriu până la 11 iulie, ora 24.00.

Taxa anuală de şcolarizare pentru domeniile cu taxă, pentru anul universitar 2013-2014, este de 4.000 de lei.

La şapte facultăţi ale UPB se organizează examen scris cu două probe. Aceste facultăţi sunt: Energetică, Automatică şi Calculatoare, Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Transporturi, Inginerie Aerospaţială, Inginerie în Limbi Străine şi Ştiinţe Aplicate. Potrivit UPB, pentru înscrierea la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, este necesar un Certificat de competenţă lingvistică.

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei organizează cursuri şi în limba engleză, la toate programele de studiu, în condiţii ce vor fi stabilite la începutul anului universitar.

La celelalte opt facultăţi din UPB, admiterea se face pe baza notelor din foaia matricolă şi a unei probe orale (interviu).

Concursul de admitere se desfăşoară în iulie şi/sau septembrie 2013. În sesiunea din iulie, probele scrise se susţin în zilele de 22 şi 23 iulie, iar proba orală-interviu, în perioada 12-20 iulie, conform programului de înscriere. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10.00.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face pe facultăţi, la secretariate, în perioada 12 - 20 iulie, zilnic între orele 9:00 şi 16:00.

În 19 iulie, la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine se susţine testul de competenţă lingvistică pentru candidaţii care nu au un certificat de competenţă lingvistică.

  • Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti oferă, pentru anul universitar 2013/2014, un număr de 1.270 de locuri finanţate de la buget (din care trei pentru romi) şi 300 de locuri cu taxă, pentru cursuri de zi cu frecvenţă.

În cadrul universităţii, oferă cursuri facultăţile de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (330 de locuri de la buget, 65 cu taxă), Hidrotehnică (190 - buget, 60 - taxă), Căi Ferate, Drumuri şi Poduri (135 - buget, 30 - taxă), Inginerie în Limbi Străine (70 - buget, 20 - taxă), Ingineria Instalaţiilor (245 - buget, 45 - taxă), Utilaj Tehnologic (100 - buget, 30 - taxă), Geodezie (165 - buget, 30 - taxă) şi Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare (35 - buget, 10 - taxă).

Admiterea la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti se face pe baza unei probe scrise sau a unui chestionar (80 la sută) şi a mediei la bacalureat (20 la sută) sau pe bază de dosar (nota de la Matematică, Fizică sau Economie de la bacalaureat, la alegerea candidatului, cu o pondere de 80 la sută şi media generală a examenului de bacalaureat, cu o pondere de 20 la sută).

Taxe de înscriere la admitere este unică, în valoare de 80 de lei. Taxele de şcolarizare sunt cuprinse între 3.600 şi 4.500 de lei pe an.

Probe de cunoştinţe şi aptitudini la Medicină, Arhitectură, Poliţie şi Teatru

  • La cele patru facultăţi ale Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Capitală sunt 900 de locuri finanţate de la buget şi 520 cu taxǎ.

În ceea ce priveşte numǎrul de locuri fără taxă la Facultatea de Medicinǎ, candidaţii vor concura pentru 450 de locuri, în timp ce pentru Facultatea de Medicinǎ Dentarǎ sunt scoase la concurs 140 de locuri. Facultatea de Farmacie are alocate 140 de locuri finanţate de la buget, iar la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală sunt 170 de locuri.

Înscrierile au loc în perioada 15-19 iulie, între orele 9.00 şi 15.00. Taxa de înscriere este de 200 de lei pentru toate facultăţile şi specializările, 75% reprezentând taxa administrativă, iar 25%, taxa de participare.

  • La Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" sunt 389 de locuri, dintre care 10 de la Arhivistică sunt cu taxă.

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere de 320 de lei, compusă din taxa de examen (300 de lei) şi cea de contravizită medicală (20 de lei).

Concursul de admitere la Facultatea de Poliţie este între 20 iulie şi 3 august, la Facultatea de Pompieri, între 20 iulie şi 28 iulie, iar la Facultatea de Arhivistică, în perioada 22 iulie - 3august.

  • În cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" sunt trei facultăţi cu mai multe specializări, fiind scoase la concurs, în total, 591 de locrui.

La Facultatea de Arhitectură sunt disponibile 139 de locuri la buget (dintre care unul pentru romi) şi 163 de locuri cu taxă, pentru studii de Arhitectură în sistem integrat de licenţă şi master. Cei care doresc să facă, în cadrul aceleiaşi facultăţi, Conservare şi restaurare de arhitectură - Studii de licenţă la Sibiu, au 15 locuri fără taxă şi 10 cu taxă. În total, la acestă facultate sunt disponibile 327 de locuri.

La Facultatea de Arhitectură Interior, cele 144 de locuri sunt repartizate astfel: Arhitectură de Interior în sistem integrat de licenţă şi master (26 de la buget, 38 cu taxă), Design de Produs în sistem integrat de licenţă şi master (20 - buget, 20 - taxă), Mobilier şi Amenajări Interioare - Studii de licenţă (15 - buget, 25 - taxă).

La Facultatea de Urbanism sunt 120 de locuri la următoarele specializări: Proiectare şi Planificare Urbană - Studii de licenţă (30 de la buget, 20 cu taxă), Amenajarea şi Planificarea Peisajului - Studii de licenţă (20 - buget, 20 - taxă), Urbanism şi Administrarea Teritoriului - Studii de licenţă la Sibiu (15 - buget, 15 - taxă).

La facultăţile de Arhitectură şi Arhitectură de Interior, concursul de admitere constă dintr-o probă unică de desen (desen liber şi tehnic), iar la Facultatea de Urbanism, candidaţii susţin tot o proba unică, ce va consta într-o serie de teste de creativitatea şi logică, exprimate grafic (reprezentare figurală, desen).

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 250 sau 150 de lei, în funcţie de specializarea pentru care optează candidatul. Taxa de şcolarizare este de 5.000 de lei pentru anul I, indiferent de facultatea sau specializarea aleasă.

  • La Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L.Caragiale" (UNATC) sunt disponibile 161 de locuri, dintre care la Facultatea de Teatru - 99 (95 de la buget, unul pentru romi şi trei cu taxă), iar la Facultatea de Film - 62 (57 - buget, 1 - romi, 4 - taxă).

Universitatea Naţională de Arte scoate la concurs 389 de locuri, dintre care la Facultatea de Arte Plastice - 158 (88 - buget, 70 - taxă), la Facultatea de Arte Decorative şi Design (124 - buget, 72 - taxă) şi la Facultatea de Istoria şi Teoria Artei (23 - buget, 12 - taxă).

O mie de locuri la SNSPA

  • Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a anunţat că admiterea la studiile universitare de licenţă, pentru 600 de locuri alocate de la buget şi aproximativ 400 de locuri cu taxă, se va desfăşura în iulie, imediat după examenul de bacalaureat, iar pentru eventualele locuri rămase neocupate se va organiza o sesiune de admitere în septembrie.

La forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), admiterea se va face pe baza unui examen scris. Taxa anuală de şcolarizare la studii de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă este de 2.400 lei.

La Facultatea de Administraţie Publică, înscrierele sunt organizate între 16 şi 23 iulie, concursul va avea loc în 26 iulie, iar o zi mai târziu se vor afişa rezultatele.

La admitere sunt luate în considerare 80 la sută nota obţinută la examenul scris şi 20 la sută media examenului de bacalureat. Examenul scris va fi de tip grilă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Economie, Geografie, Istorie, Limba română sau Limba engleză.

La Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) sunt două specializări: Comunicare şi Relaţii Publice, Publicitate. Înscrierea candidaţilor este programată pentru perioada 15-19 iulie, concursul va avea loc în 21 iulie, iar rezultatele se vor afişa în 24 iulie. Examenul va fi scris, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Limba şi literatura română, Istorie, Economie, Psihologie sau Filosofie.

Facultatea de Management are înscrierile tot în perioada 15-19 iulie, concursul va avea loc în 22 iulie, iar rezultatele se vor afişa în 23 iulie. La această facultate, nota finală va fi media între nota obţinută la examenul scris şi media obţinută la examenul de bacalaureat. Examenul scris va fi de tip grilă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Economie, Geografie, Istorie, Limba Engleză sau Matematică.

La Facultatea de Ştiinte Politice, admiterea a început încă din luna februarie, când au fost înscrierile pentru prima sesiune de pretestare. Specializările la această facultate sunt: Ştiinţe politice, Relaţii internaţionale şi studii europene, Sociologie, Psihologie. Cei care doresc să devină studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Politice pot participa şi la a doua sesiune de pretestare.

Nota finală va fi calculată din nota obţinută la examenul scris, susţinut în cele două sesiuni de pretestare şi din examenul scris, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie sau Matematică.

Cifrele de şcolarizare, în funcţie de numărul studenţilor înamtriculaţi în 2012-2013

Guvernul a aprobat, la jumătatea lunii mai, cifrele de şcolarizare la nivel naţional pentru anul educaţional 2013-2014.

Granturile de studii pentru învăţământul superior sunt: 62.400 pentru ciclul universitar de licenţă anul I, 35.600 pentru ciclul universitar de masterat, 4.000 pentru ciclurile universitare de rezidenţiat şi 3.000 pentru ciclul universitar de doctorat.

Pentru cetăţenii străini au fost alocate, cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, 4.550 de locuri în învăţământul superior.

Cifra de şcolarizare a universităţilor pentru 2013-2014 va fi alocată, pentru prima dată, în funcţie de numărul studenţilor înmatriculaţi în anul academic în curs, anunţa, în iunie, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Mihnea Costoiu.

Ministrul preciza că cifra de şcolarizare pentru 2013-2014 va fi aproximativ aceeaşi cu cea de anul trecut, doar că va fi redistribuită între universităţi în funcţie de numărul de studenţi înmatriculaţi în anul universitar trecut.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici