Lia Vasilescu, ministrul Muncii, despre IMPOZITUL pe venitul global pe gospodărie: Impozit 10% pe diferenţa peste 2.000 lei

Ministrul Muncii, Lia Vasilescu, a dat detalii despre impozitul pe venitul global pe gospodărie, precizând că veniturile lunare mai mici de 2.000 lei pentru salariaţi, pensionari sau cei cu activităţi independente nu vor fi impozitate în timp ce sumele ce depăşesc 2.000 lei vor fi impozitate cu 10%.

7387 afișări
Imaginea articolului Lia Vasilescu, ministrul Muncii, despre IMPOZITUL pe venitul global pe gospodărie: Impozit 10% pe diferenţa peste 2.000 lei

Lia Vasilescu, ministrul Muncii, despre IMPOZITUL pe venitul global pe gospodărie: Impozit 10% pe diferenţa peste 2.000 lei (Imagine: Andreea Alexandru/ Mediafax Foto)

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a precizat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că impozitul pe venitul global pe gospodărie este o declaraţie de venit global ce se va completa în numele membrilor unei gospodării, prin urmare nu este un impozit/taxă nouă, ci un mod de calcul nou. Această declaraţie va fi completată de un consultant fiscal la care este arondată gospodăria respectivă, modelul fiind aplicat în Statele Unite, Franţa, Belgia şi în alte ţări.

Vasilescu a descris şi ce nume reprezintă „gospodăria”, respectiv cei care „locuiesc şi se gospodăresc împreună”.

O gospodărie poate fi reprezentată, în concepţia ministrului Muncii, de o familie compusă din doi soţi şi copiii lor, o familie compusă din doi soţi şi copiii lor, dar şi bunicii, o familie compusă din soţi, fraţi, copii şi bunici care locuiesc în aceeaşi casă şi au un patrimoniu comun, un singur adult care trăieşte din venituri proprii, doi parteneri, necăsătoriţi, care decid să aibă un patrimoniu comun, o mănăstire (cei care locuiesc în mănăstire şi împart acelaşi patrimoniu). Nu este însă obligatoriu ca toţi membrii gospodăriei să locuiască permanent în locuinţa comună, iar într-o locuinţă pot coexista două sau mai multe gospodării.

Veniturile în noul model se vor impozita raportat la un prag de 2.000 lei. Astfel, pentru toate veniturile lunare mai mici de 2.000 lei pentru salariaţi, pensionari sau cei cu activităţi independente, impozitul va fi 0%.

Pentru diferenţa care depăşeşte 2.000 lei/lună, pentru salariaţi, pensionari sau cei cu activităţi independente, impozitul va fi de 10%.

"De ce este nevoie de introducerea IVG? În funcţie de nivelul veniturilor unei gospodării, Guvernul va acorda diverse deduceri fiscale din baza de impozitare. Altfel spus, din suma supusă impozitării se vor scădea diverse cheltuieli deductibile, pentru creşterea copiilor, abonamentele medicale din privat, cheltuieli pentru studiile copiilor, cheltuieli pentru renovarea locuinţei etc. Pe de o parte, multe dintre cheltuieli nu pot fi calculate individual. De aceea e nevoie de un calcul pe gospodărie. Pe de altă parte, e nevoie ca deducerile fiscale să se adreseze în special persoanelor cu venituri mici reale. Într-o familie în care unul dintre soţi are salariul minim pe economie, iar celălalt are un salariu de peste 10.000 lei, nu se justifică acelaşi nivel de deduceri ca în cazul unei familii în care ambii soţi au salariul minim pe economie. De asemenea, nu e echitabil ca un salariat care are salariul minim pe economie, dar şi venituri suplimentare semnificative din chirii sau dividende să primească aceleaşi deduceri fiscale ca un salariat cu salariul minim, dar fără niciun alt venit", arată ministrul Muncii, pe Facebook.

În ceea ce priveşte deducerile şi alocările care se vor acorda în baza IVG, Lia Olguţa Vasilescu enumeră alocările acordate familiilor cu copii, adică familiile vor fi încurajate să aibă cât mai mulţi copii. Aceste alocări se vor acorda doar în cazul în care numărul total al absenţelor copiilor de la şcoală nu depăşeşte 10% din totalul orelor de curs.

Astfel, vor fi alocaţi 1.600 lei/anual pentru fiecare copil din familiile cu venituri sub 5.000 lei/lună, 1.200 lei/anual pentru fiecare copil din familiile cu venituri între 5.000 lei şi 10.000 lei/lună.

La capitolul "alte cheltuieli deductibile", ministrul Muncii precizează abonamentele medicale din sistemul privat, taxele de şcolarizare pentru copii, cheltuieli pentru renovare, reabilitare termică, construcţie locuinţe (încurajarea şi mai ales fiscalizarea pieţei construcţiilor), asigurările de bunuri sau de viaţă, cheltuielile cu hrana şi cu îmbrăcămintea. În general, în limita unor plafoane ce vor fi definite în lege, vor exista deduceri pentru toate tipurile de cheltuieli care vor fi efectuate pe teritoriul României.

"De exemplu, o familie cu 2 copii va beneficia în cursul unui an de deduceri şi reduceri în valoare de circa 60.000 lei. Cum se vor calcula deducerile? Din veniturile unei gospodării se scad contribuţiile sociale aferente salariilor, iar restul vor intra într-un coş comun, care va reprezenta baza de impozitare, la care se va calcula impozitul anual. Din această bază de impozitare vor fi scăzute deducerile acordate, conform legii, pentru fiecare categorie de cheltuieli. Pe suma rămasă, dacă aceasta e mai mică de 2.000 lei/lună pentru un salariat (respectiv 24.000 lei/an) nu se aplică impozit. Dacă e mai mai mare, se aplică un impozit de 10% pentru diferenţa care depăşeşte plafonul de 2.000 lei/lună (respectiv 24.000 lei/an). În veniturile unei gospodării, în afară de veniturile din salarii, pot intra în coşul comun şi alte cheltuieli, precum: venituri din chirii, venituri din dobânzi, arende, diverse tranzacţii de vânzare-cumpărare etc", potrivit ministrului Muncii.

Lia Olguţa Vasilescu precizează că nu intră în coşul comun anumite tipuri de venituri, care sunt scutite total de impozit, respectiv veniturile din agricultura de subzistenţă care în legislaţia actuală sunt scutite de impozit (ex. terenurile agricole până la 2 ha etc.), salariile medicilor, IT-iştilor şi cercetărilor, veniturile din dividende sau cele obţinute de pe piaţa de capital.

Pentru a beneficia însă de deduceri, gospodăria va trebui să prezinte dovada cheltuielilor (bonuri fiscale, chitanţe, dovezi privind tranzacţii bancare, facturi etc.), membrii gospodăriei nefiind obligaţi să păstreze toate bonurile sau facturile, dacă nu sunt interesaţi să îşi deducă diversele cheltuieli.

Impozitul pe venitul global calculat pe gospodărie se va plăti o singură dată pe an, pe baza declaraţiei fiscale depusă în luna mai a anului următor, iar contribuabilii vor putea opta şi pentru plata anticipată (de exemplu în fiecare lună, cum este în prezent). Plata anuală a IVG permite ca din suma datorată să se scadă treptat deducerile pentru cheltuielile realizate de gospodărie în cursul anului. În multe cazuri, suma deducerilor va fi mai mare decât valoarea impozitelor, caz în care gospodărie nu va mai plăti nicio sumă către stat, transmite ministrul Muncii. Familiile cu copiii aflate în această situaţie vor primi în plus de la stat alocarea prevăzută în funcţie de numărul de copii.

Termenele pentru introducerea noului model sunt 1 ianuarie 2018 – când se aplică sistemul de deduceri şi noile impozite, 1 decembrie 2018 – atunci când sunt selectaţi şi pregătiţi consultanţii fiscali şi se va face arondarea gospodăriilor pentru fiecare dintre aceştia, 1 mai 2019 – când se depune pentru prima oară declaraţia anuală de venit global pe gospodărie (luându-se în calcul noul mode de impozitare şi deducerile care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2018).

"Cine sunt consultanţii fiscali şi care e rolul lor? Consultantul fiscal va fi o persoană de specialitate care va gestiona toate problemele fiscale ale unei gospodării. Va fi un fel de „Medic fiscal de familie” (la fel cum medicul de familie se ocupă de problemele de sănătate, consultantul fiscal se va ocupa de problemele fiscale). Principalele sale atribuţii vor fi: Completarea declaraţiei anuale de venit pe gospodărie, în numele membrilor gospodăriei. Depunerea declaraţiei anual de venit global. Efectuarea plăţilor tuturor obligaţiilor fiscale ale membrilor familiei către administraţiile şi instituţiile publice centrale sau locale. Vor înlocui definitiv ghişeele pentru persoanele fizice. Va face recomandări privind gestionarea economiilor sau plasamentul acestora în diverse forme de investiţii (conturi de economii bancare, plasamente pe bursă etc.)

Câte gospodării gestionează? Un consultant fiscal va gestiona circa 200 de gospodării în urban şi circa 250-300 în mediul rural. Cine îi va plăti pe consultanţii fiscali? Plata lor va fi asigurată de către Guvern, după modelul medicilor de familie. Consultaţii vor avea trei surse de venit (care îi pot asigura o sumă totală de până la aproximativ 10.000 lei/lună): 1) Un venit per capita, corespunzător numărului de persoane din gospodăriile pe care le gestionează; 2) Un venit din comisioanele încasate pentru plăţile făcute în numele gospodăriilor către instituţiile publice de stat. Acest comision va fi cuprins între 2% şi 5% din valoarea plăţii şi va cădea în sarcina instituţiei publice către care se face plata. 3) Un venit din comisioanele plătite în numele gospodăriilor către diverşi operatori privaţi (ex. furnizorii de utilităţi) care vor dori să îşi colecteze veniturile prin intermediul consultanţilor fiscali. Aceste comisioane vor fi în sarcina operatorului privat", precizează Lia Olguţa Vasilescu.

Ministrul Muncii mai spune că arondarea gospodăriilor la consultanţii fiscali se va face până cel târziu la data de 1 decembrie 2018.

"Cum se va face arondarea? La sediile şi pe site-urile primăriei din localitate va fi afişată lista consultanţilor fiscali din localitate. Până la data de 1 decembrie 2018, fiecare familie va putea să îşi aleagă unul dintre consultanţii fiscali arondat la localitatea de domiciliu. După această dată, arondarea se va face aleatoriu prin calculator. O familie are libertatea de a opta între mai mulţi consultanţi fiscali, însă doar din lista din localităţii de domiciliu. Nu poate opta pentru consultanţi din altă localitate. Cine va pregăti consultanţii fiscali? Această sarcină va reveni Guvernului care va asigura selecţia şi pregătirea etapizată a consultanţilor fiscali. Aceştia trebuie să aibă studii de specialitate în domeniu. Cei mai mulţi vor proveni din sectorul de stat şi din rândul absolvenţilor care vor fi atestaţi pentru această profesie. Ce costuri suplimentare va suporta statul pentru plata consultanţilor fiscali? Nu vor exista costuri suplimentare, pentru că se va reduce personalul de la ghişeele instituţiilor publice. Cum va lucra consultantul fiscal?Va lucra după acelaşi model ca şi medicul de familie. Va avea un cabinet propriu şi un program zilnic fix, în cadrul căruia va acorda consultaţii pentru gospodăriile pe care le are în gestiune. În cadrul acestui program poate primi bonurile fiscale, poate face plăţi, poate completa declaraţiile fiscale etc. Ce obţinem in viitor, după aplicare? Vor fi aduşi mai mulţi români în clasa de mijloc (scad impozitele pentru cei cu salarii mai mici). Se elimină ghişeele! Se elimină birocraţia pentru cetăţeni! (toate plăţile fiscale şi depunerile de declaraţii fiscale vor fi făcute de consultanţii fiscali). Vor fi stimulate serviciile din sectorul privat – un sprijin major pentru antreprenorii care vor oferi servicii de educaţie, sănătate, asigurări de viaţă sau de bunuri, construcţii etc. Vor fi fiscalizate mai multe servicii din sectorul privat. Gospodăriile vor fi interesate să lucreze cu cei care eliberează facturi sau bonuri fiscale. Vor creşte veniturile la bugetul de stat. Statul va obţine venituri consistente din eliminarea economiei negre. Cu aceşti bani vor putea fi susţinute în continuare creşterile de salarii, reducerile de taxe şi crearea de locuri de muncă", a mai transmis Lia Olguţa Vasilescu.

 

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici