Vezi principalele modificări aduse Codului Muncii

Introducerea agentului de muncă temporară, a perioadei de stagiu pentru absolvenţi şi a obiectivelor de performanţă individuală sunt printre principalele modificări aduse Codului Muncii pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, declarat constituţional de Curtea Constituţională.

790 afişări
Imaginea articolului Vezi principalele modificări aduse Codului Muncii

Vezi principalele modificări aduse Codului Muncii (Imagine: Shutterstock)

Discuţiile pentru modificarea actualului Cod al Muncii auînceput între Guvern, sindicate şi patronate din luna decembrie,iniţial fiind stabilit ca termen limită de negocieri sfârşitulanului 2010. Termenul s-a prelungit până în ianuarie, apoi încă odată până în martie, când Emil Boc şi-a asumat răspunderea pe oformă care conţinea foarte puţine observaţii ale sindicatelor şipatronatelor.

Practic, Boc şi-a asumat răspunderea pe o formă apropiată de ceainiţială care fusese postată iniţial pe site-ul MinisteruluiMuncii, în varianta finală fiind incluse doar opt amendamente dincele 144 de propuneri formulate de parlamentarii coaliţiei.

Astfel, în noul Cod al Muncii a fost introdusă prevedereapotrivit căreia în termen de 45 zile calendaristice de ladata concedierii colective salariatul concediat are dreptul de a fireangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşiactivitate, fără examen, concurs sau perioadă deprobă.

Salariaţii vor avea la dispoziţie un termen de maximum cincizile calendaristice de la data comunicării angajatorului pentrua-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncăoferit, termenul iniţial fiind de zece zile.

În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fireangajaţi nu îşi manifestă în scris consimţământul sau refuzălocul de muncă oferit, angajatorul poate efectua noi încadrări pelocurile de muncă rămase vacante.

Noul Cod al Muncii introduce şi perioada de stagiu,pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, aceastaconstând în primele şase luni după debutul în profesie.Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementatăprin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatoruleliberează obligatoriu adeverinţa care este vizată de InspectoratulTeritorial de Muncă în a cărui rază teritorială de competenţăacesta îşi are sediul.

Documentul mai stabileşte că perioada în care se pot faceangajări succesive de probă a mai multor persoane pentru acelaşipost este de maximum 12 luni, iar pe durata sau la sfârşitulperioadei de probă contractul individual de muncă poate încetaexclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativaoricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Legislaţia muncii introduce şi obiectivele deperformanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare arealizării acestora.

Din Codul Muncii a fost eliminată prevederea din proiectuliniţial conform căreia angajatorul poate renunţa unilateral laclauza de neconcurenţă prevăzută în contract, iar plataindemnizaţiei de neconcurenţă încetează după minim 30 de zilecalendaristice de la notificarea scrisă adresată salariatului decătre angajator privind denunţarea acesteia.

Executivul a decis totodată ca articolul referitor lanegocierile colective să prevadă că "părţile, reprezentareaacestora şi procedura de negociere şi încheiere a contractelorcolective de muncă se stabilesc potrivit legii".

În forma iniţială, acest articol stabilea că negocierea şiîncheierea contractelor colective de muncă se reglementează prinlege specială.

Codul Muncii mai prevede că sindicatele, federaţiile şiconfederaţiile sindicale sunt constituite de către salariaţi, pebaza dreptului de liberă asociere, în scopul promovării intereselorlor profesionale, economice şi sociale, precum şi a apărăriidrepturilor individuale şi colective ale acestora prevăzute încontractele colective şi individuale de muncă sau în acordurilecolective de muncă şi raporturile de serviciu, precum şi înlegislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiileinternaţionale la care România este parte.

Constituirea, organizarea şi funcţionarea sindicatelorse reglementează prin lege.

Patronatele constituite în condiţiile legii sunt definite dreptorganizaţii ale angajatorilor, autonome, fără caracter politic,înfiinţate ca persoane juridice de drept privat, fără scoppatrimonial.

Angajatorii se pot asocia în federaţii şi confederaţii sau altestructuri asociative, conform legii.

O altă prevedere cuprinsă în noul Cod al Muncii face referire lacontravaloarea pagubei provocate de către angajat în timpul munciişi imputată acestuia pentru recuperare de către angajator, aceastaurmând să fie limitată la echivalentul a cinci salarii minime brutepe economie.

Codul Muncii mai stabileşte că salariaţii răspundpatrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civilecontractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului dinvina şi în legătură cu munca lor. Salariaţii nu răspund depagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şicare nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadreazăîn riscul normal al serviciului.

În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său aprovocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va puteasolicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare apagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor,într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la datacomunicării.

Contractele colective de muncă şi actele adiţionale ale cărorprevederi sunt limitate la 31 decembrie 2011 vor putea fi încheiatedupă această dată pe durate care vor fi stabilite prin legespecială.

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, laîncheierea contractului individual de muncă se poate stabili operioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentrufuncţiile de execuţie, faţă de 30 în prezent, şi de cel mult 120 dezile calendaristice pentru funcţiile de conducere, faţă de 90 înprezent.

În ce priveşte termenul de preaviz, acesta nu poate fi, potrivitCodului Muncii, mai mare de 20 zile lucrătoare pentru salariaţii cufuncţii de execuţie sau 45 de zile lucrătoare pentru salariaţiicare ocupă funcţii de conducere.

O altă modificare vizează contractele individuale demuncă pe perioadă determinată, care vor putea fi încheiate până la36 de luni, perioada fiind majorată cu un an.

Codul Muncii reglementează şi munca prin agent de muncătemporară, un concept nou introdus. Acesta reprezintă muncaprestată de un salariat temporar care a încheiat un contract demuncă temporară cu un agent de muncă temporară şi care este pus ladispoziţia utilizatorului pentru a lucra sub supravegherea şiconducerea acestuia din urmă. Misiunea de muncă temporară va fistabilită pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 luni

Noul Cod al muncii majorează sporul acordat pentru muncaprestată în timpul nopţii de la 15 la sută la 25 la sută dinsalariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţintrei ore de noapte din timpul normal de lucru.

De asemenea, în cazul controalelor care au ca obiectivdepistarea muncii fără forme legale, inspectorii de muncă au o nouăobligaţie, de a completa registrul unic de control după efectuareacontrolului.

Noul Cod al muncii prevede şi o înăsprire a pedepselorpentru muncă la negru. Astfel, primirea la muncă a până lacinci persoane fără încheierea unui contract individual de muncă seva sancţiona cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentrufiecare persoană identificată, iar fapta persoanei, care în modrepetat stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractuluiindividual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut peţară garantat în plată, va constitui infracţiune şi se va pedepsicu închisoare de la şase luni la un an sau cu amendă penală.

De asemenea, constituie infracţiune şi se sancţionează cuînchisoare de la unu la doi ani sau cu amendă penală primirea lamuncă a mai mult de cinci persoane, indiferent de cetăţeniaacestora, fără încheierea unui contract individual de muncă.

Guvernul a mai decis ca o amenda cuprinsă între 1.500 lei şi3.000 lei să fie aplicată atât pentru lipsa evidenţei orelor demuncă prestate de fiecare salariat care trebuie prezentatăinspectorilor de muncă de către angajator, dar şi pentrunerespectarea regulii conform căreia o persoană poate fi angajatăîn muncă numai în baza unui certificat medical.

Confederaţiile sindicale susţin că în noul Cod alMuncii sunt mai multe modificări "aberante":

 • se pune accent pe instituirea contractelor individuale de muncăpe perioada determinată, prin descurajarea încheierii contractelorde muncă pe perioada nedeterminată;

 • salariaţii vor putea fi disponibilizaţi colectiv fără nici operspectivă de reangajare;

 • prelungirea perioadei de probă a salariaţilor la 90 de zile,respectiv 120 de zile;

 • criterii de performanţă în caz de disponibilizare colectivă carenu ţin cont decât de performanţa individuală a lucrătoruluistabilită de angajatori pe criterii pur subiective şi ignoră nevoiaanalizării situaţiei sociale a salariatului;

 • delegarea se va putea face pe o perioadă de două luni, în loc de30 de zile cum este în prezent;

 • salarizarea angajaţilor cu contract temporar de muncă va fi maimică decât a celor cu contract pe o perioada determinată;

 • în privinţa muncii suplimentare, în loc ca timpul liber să fieacordat în următoarele 30 de zile, el va fi acordat într-o perioadăde 60 de zile;

 • reabilitarea profesională a salariaţilor sancţionaţi se vadubla, de la 6 la 12 luni;

 • stabilirea normelor de muncă vor putea fi făcute discreţionar,legea prevăzând doar posibilitatea consultării sindicatelor, nu şiobligaţia de a ţine cont de punctul acestora de vedere exprimatpentru protejarea drepturilor lucrătorilor;

 • contractele colective de muncă vor fi la dispoziţia şi bunulplac al patronului, cunoscut fiind că «reprezentanţii salariaţilor»în majoritatea cazurilor sunt numiţi de patron, şi nu aleşi deoameni;

 • din Codul Muncii dispar principiile care stau la bazacontractelor colective de muncă.

CurteaConstituţională a respins sesizarea privind neconstituţionalitateaCodului Muncii, pentru care Guvernul şi-a asumatrăspunderea în Parlament. Sesizarea a fost depusă de 112parlamentari PSD şi PNL, care au contestat adoptarea Codului Munciiprin procedura asumării răspunderii Guvernului, precum şi elementede fond ale actului normativ.

Dacă preşedintele va promulga noul Cod al Muncii, actul normativîşi va produce efectele după publicarea în Monitorul Oficial, latermenele prevăzute.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici