Investiţiile în sport, descurajate de legislaţie. Peste 90% din finanţarea domeniului este asigurată de statul român

Pentru că Legea Sponsorizării nu mai îndeamnă aproape pe nimeni să susţină sportul românesc, peste 90% din finanţarea acestui domeniu este asigurată de statul român.

389 afişări
Imaginea articolului Investiţiile în sport, descurajate de legislaţie. Peste 90% din finanţarea domeniului este asigurată de statul român

Mediul privat nu investeşte în sport. Peste 90% din finanţarea domeniului este asigurată de statul român

În ultimii 2 ani, legislaţia în sport a suferit câteva modificări, menite să rezolve mai multe probleme, în special finanţarea multianuală din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive. Entităţile care pot beneficia de fonduri publice alocate de către autorităţile locale sunt structurile sportive de drept privat şi de drept public, iar mai nou şi unităţile de învăţământ (pentru Asociaţiile Sportive Şcolare), instituţiile de învăţământ superior (pentru Asociaţiile Sportive Universitare), Federaţia Sportului Şcolar, Federaţia Sportului Universitar, Federaţiile Naţionale pe Ramură de Sport, COSR.

Foarte interesant, s-a eliminat obligativitatea de coparticipare cu o finanţare de minim 10% din valoarea totală a proiectului/programului sportiv. „Cu toate că a fost eliminat pragul de 5% din bugetul anual pentru finanţare în sport, iar unii reprezentanţi ai administraţiilor publice locale susţin eronat că <<pot>> acorda finanţarea şi nu au această obligaţie, este de datoria noastră să ne facem înţeleşi şi auziţi, pentru că sportul nu este un moft. ci reprezintă un drept garantat prin legislaţie în conformitate cu prevederile Legii 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului cu modificările şi completările ulterioare”, după cum susţine Constantin Căliman, preşedintele Asociaţiei Politici Noi ale Sportului din România.

După ce a studiat în amănunt problema finanţării sportului în ultima vreme, fostul director general al CSM Bucureşti prezintă autorităţilor finantatoare, dar şi solicitanţilor/beneficiarilor detalii despre mecanismul de finanţare conform modificărilor legislative din ultimii doi ani, în tentativa de a optimiza procesul de acordare de finanţare din fonduri publice locale. Printre altele, Constantin Căliman a răspuns la întrebări puse frecvent în spaţiul public:

„1. In ce masura, o institutie publica subordonata unei autoritati deliberative (Consiliul Local/Consiliul Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti) poate finanta proiecte si programe sportive care contin ,,sezoane competitionale’’ la jocuri sportive, care se desfasoara pe durata a mai mult de un an fiscal? Daca da, in baza caror prevederi legislative putem efctua aceasta finantare?

In conformitate cu legislatia in vigoare, administratiile publice locale respectiv consiliile locale si judetene/consiliul general al municipiului Bucuresti, pot acorda finantari pentru proiecte si programe sportive pentru entitatile stabilite prin prevederile art. 18^1 alin. (2) si pentru infrastuctura sportiva in baza alin. (3) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu prevederile art. 67^1 alin. (3) din Legea 69/2000, avand in vedere principiul autonomiei locale, autoritatile deliberative, pot aproba ,,Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive’’ printr-un regulament/metodologie de finantare.

La intocmirea acestui regulament/metodologie de finantare, trebuie sa tineti cont de:

a) Prevederile Legii 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Prevederile H.G. 884/2001 regulamentul de punere in aplicare a Legii 69/2000;

c) Prevederile H.G. 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva;

d) Prevederiele O.M. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive.

Important de retinut: In conformitate cu prevederile art. 54 din HG 884/2001 ,,programele sportive de utilitate publica sunt stabilite prin ordin de ministru’’. Aceste programe sportive sunt stabilite prin OM 664/2018 al MTS privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive. In conformitate cu prevederile art. 3, punctul 1. din HG 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva, termenul de activitate sportiva (parte integranta a unui program sportiv) are urmatoarea explicatie: ,,complex de acţiuni anuale şi/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive’’.

Deasemenea la punctul 16. avem definitia programului sportiv ca fiind ,,plan de activitate în care sunt stabilite, în ordinea desfăşurării lor, etapele propuse pentru o perioadă dată; complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvenţială sau un sezon competiţional. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiuni de selecţie, acţiuni de promovare, acţiuni de pregătire sportivă, competiţiile sportive, evenimentele sportive, denumite împreună acţiuni sportive’’.

Care sunt cheltuielile eligibile in cadrul proiectelor/programelor sportive, pentru care institutia noastra poate acorda finantare si actul/actele normative care le stabilesc?
Cheltuielile eligibile in cadrul proiectelor / programelor sportive pentru care se poate acorda finantare, pot fi stabilite de catre autoritatile deliberative, in baza autonomiei locale consfintita prin Legea 215/2001 a administratiei publice locale, coroborat cu prevederile art. 67^1 alin. (3) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, care confera dreptul de a stabili ,,Condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive’’ printr-un regulament de finantare.

Va sugeram ca la stabilirea listei de cheltuieli eligibile sa tineti cont de prevederile din Anexa 2 pct. 5 Cheltuieli eligibile a OM 664/2018 coroborat cu prevederile art. 14, art. 14^1, art. 14^2 si art. 14^3, art. 67^1 alin. (1) si (2) din Legea 69/2000 precum si de prevederile H.G. 1447/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

Contractul de Activitate Sportiva si Contractul Individual de Munca sunt pe lista cheltuielilor eligibile pentru finantarea unui proiect/program sportiv?
In conformitate cu prevederile art. 67^1 alin. (1) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, ,,participanţii la activitatea sportivă pot fi: a)sportivi; b)antrenori; c)medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători; d)arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar. e)alte persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive, conform regulamentelor şi statutelor federaţiilor sportive naţionale’’.

Deasemenea la alin. (1^1) este prevazut ca ,,participanţii la activitatea sportivă enumeraţi la alin. (1) lit. a)-c) pot încheia cu structurile sportive, după caz, un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă, în condiţiile legii’’.

In concluzie, se poate incheia un contract individual de munca sau un contract de activitate sportiva, in conditiile legii, doar pentru sportivi, antrenori, medici, asistenti medicali, maseuri, kinetoterapeuti si cercetatori. Acestea sunt considerate cheltuieli eligibile pentru finantare din fonduri publice.

HG 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva, este un act normativ obligatoriu pentru autoritatile locale? Sau doar ne raportam la prevederile acestuia si tinem cont de valorile financiare si cuantumul pe fiecare cheltuiala?
HG 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva, este un act normativ care prin prevederile Cap. I, ,,Obiectul şi domeniul de aplicare’’ la art. 1 este stabilit ca ,,Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii sportive.’’

Totodata, la art. 2 este stabilit ca ,,Prezentele norme se aplică de către autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale, inclusiv instituţiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum şi de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, de structurile sportive şi alte entităţi sportive de drept privat care beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor/proiectelor sportive ale acestora’’ .

Avand in vedere principiul autonomiei locale si dreptul conferit autoritatilor deliberative prin prevederile art. 67^1 alin. (3) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, va sugeram ca la intocmirea metodologiei/regulamentului de finantare sa aveti ca reper prevederile H.G. 1447/2007 si sa tineti cont de urmatoarele:

a. Sintagmele si termenii explicati in ceea ce priveste capitolele de cheltuieli eligibile si mecanismul finantarii, posibilitatea finantarii multianuale a programelor sportive care au in componenta sezoane competitionale care depasesc perioada unui an fiscal;

b. Valoarea capitolelor de cheltuieli eligibile (transport, cazare, masa, indemnizatii, prime, valoare Contract de Activitate Sportiva, echipament sportiv, asigurari de sanatate, altele), care sunt obligatorii pentru structurile de drept public subordonate administratiei publice centrale si pe care autoritatile administratiei publice locale le pot cofinanta (cu conditia respectarii principiului ,,dublei finantari’’) in baza prevederilor art. 18^1 alin. (2) si (3) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

c. Alte valori financiare daca considerati ca este cazul si posibilitatea ca structurile sportive de drept privat care beneficiaza de finantare din fonduri publice, pot aloca sume suplimentare pentru capitolele de cheltuieli stabilite prin H.G. 1447/2007, din veniturile proprii.

In concluzie, autoritatile deliberative pot sa defineasca un regulament de finantare care sa fie ,,propriul HG 1447/2007’’ sau mai exact o metodologie sau un regulament de finantare care sa aiba valori financiare pentru capitolele de cheltuieli eligibile, mai mari sau mai mici decat cele stabilite prin HG 1447/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

Important de retinut este urmatorul aspect: In cazul in care sunt stabilite valori financiare mai mari decat cele prevazute in HG 1447/2007, pentru finantarea structurilor sportive de drept public subordonate administratiilor publice centrale (exemplu: cluburile sportive scolare, cluburile sportive universitare, cluburile sportive departamentale) sau entitatilor sportive private de utilitate publica (federatiile sportive nationale pe ramura de sport, alte structuri de utilitate publica), unitatilor de invatamant pentru asociatiile sportive scolare si institutiile de invatamant superior pentru asociatiile sportive nationale, valorile financiare pe capitole de cheltuieli trebuie sa respecte prevederile HG 1447/2007.

OM 664/2018 privind finantarea proiectelor si programelor sportive din fonduri publice, este un act normativ obligatoriu pentru autoritatile publice locale sau doar pentru autoritatile publice centrale si institutiile subordonate? In cazul in care este obligatoriu si pentru autoritatile locale, finantarea se aloca in baza legii 350/2005 prin finantare nerambursabila sau in baza Legii 2015/2001 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile Legii 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare?
O.M. 664/2018 este un act normativ emis de catre autoritatea guvernanta pentru sport in Romania (MTS) si care trebuie respectat.

In conformitate cu prevederile art. 54 din H.G. 884/2001 la alin. (1) avem stabilit ca ,, Prin ordin al ministrului tineretului şi sportului se aprobă programele sportive de utilitate publică, contractul-cadru, criteriile şi condiţiile de finanţare a structurilor sportive de drept privat.’’

In acest sens, in procesul de finantare a proiectelor si programelor sportive trebuie sa aveti in vedere urmatoarele:

a. In conformitate cu prevederile OM 664/2018, art. 1, alin. (1) sunt stabilite cele 5 programe sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice: ,,programul "Promovarea sportului de performanţă" (P1), programul "Sportul pentru toţi" (P2), programul "Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive" (P3), programul "Redescoperă oina" (P4) şi programul "România în mişcare" (P5). La alin. (2) avem stability ca ,,Scopul şi obiectivele programelor menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.’’

 

b. In conformitate cu prevederile OM 664/2018, art. 2, alin. (1) avem stabilit ca ,, Finanţarea proiectelor sportive iniţiate de către structurile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art. 1, se efectuează prin finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile prezentului ordin şi cu celelalte dispoziţii legale în materie.’’

Aceasta prevedere, este valabila pentru finantarile nerambursabile (in conformitate cu Legea 350/2005 si a OM 664/2018) acordate structurilor de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, de catre Directiile Judetene pentru Sport si Tineret/Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti dar si de catre autoritatile deliberative, daca doresc sa utilizeze acest tip de finantare nerambursabila.

Important de retinut pentru administratiile publice locale, este faptul ca daca alegem acest tip de finantare nerambursabila, excludem celelalte entitati enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

c. In conformitate cu prevederile OM 664/2018, art. 2, alin. (2) ,,Finanţarea programelor sportive, iniţiate de către organizaţiile sportive aşa cum sunt enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art. 1, se acordă în baza unei proceduri aprobate prin hotărâre a autorităţilor deliberative în conformitate cu dispoziţiile art. 67^1 alin. (3) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.’’

Aceasta prevedere, confera autoritatilor publice locale dreptul de a stabili dupa cum doresc, procedura de finantare a celor 5 programe sportive de utilitate publica, pentru toate entitatile enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare in conformitate cu Legea 215/2001 a administratiei publice locale coroborat cu prevederile Legii 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile H.G. 884/2001 regulamentul de punere in aplicare a Legii 69/2000, prevederile H.G. 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva, prevederiele O.M. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive”.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici