FOCUS: 20 de ani de ziare – între idealismul dat de libertate şi afacere, în capitalism

În cei 20 de ani de presă scrisă românească, ziarele au ocupat un loc central. Dacă în anii '90 au fost lansate numeroase publicaţii, provenite din setea de libertate a jurnaliştilor, în ultimii ani de capitalism, acestea au devenit afaceri ale patronilor.

4025 afişări
Imaginea articolului FOCUS: 20 de ani de ziare – între idealismul dat de libertate şi afacere, în capitalism

20 de ani de ziare – între idealismul dat de libertate şi afacere, în capitalism (Imagine: Mediafax Foto)

Conform cercetătorilor şi teoreticienilor din domeniulmass-media, în primii doi ani de la disoluţia regimului comunist,s-a produs o "explozie mediatică", marcată de multiplicarea rapidăa ziarelor şi revistelor, în paralel cu reconvertirea publicaţiilordeja existente.

Astfel, dacă în 1989 la nivelul întregii ţări erau 495 depublicaţii, dintre care 36 de cotidiene, în 1990 numărul acestora acrescut semnificativ, ajungând la un total de 1.444 de publicaţii,dintre care 65 - cotidiene. Pentru anul 1991 s-a observat o scăderea numătului total de publicaţii - 1.336 -, dar o creştere acotidienelor - 83. Pe de altă parte, în 1992, numărul total alpublicaţiilor a scăzut la 1.205, dar numărul cotidienelor acrescut, ajungând la 102.

Ca urmare, teoreticienii postulează că piaţa presei scriseromâneşti a cunoscut o perioadă de "frenezie consumeristă" înprimăvara lui 1990, caracterizată prin creşterea rapidă şi haoticăa titlurilor şi tirajelor, tendinţă continuată şi ulterior.

Pe piaţa presei scrise s-au impus publicaţii precum Tineretulliber, Dimineaţa, Universul, Dreptatea, Azi - cu un tiraj zilnic de700.000 de exemplare, dar şi săptămânalele Expres şi Zig-Zag - cuun tiraj de 600.000 de exemplare la apariţie. În ceea ce priveştepresa culturală, tirajele publicaţiilor 22 sau România literarăerau de circa 100.000 de exemplare.

Dacă în 1990 tirajul principalelor cotidiene naţionale - RomâniaLiberă şi Adevărul - a crescut la 1,5 milioane de exemplare,începând cu 1992, semnalul scăderii tirajelor a fost dat deAdevărul (180.000 de exemplare) şi România liberă (110.000 deexemplare). La fel s-a întâmplat şi cu celelalte publicaţii, careau scăzut de la 700.000 de exemplare pe zi în 1990, la sub 100.000de exemplare în 1992.

"Instaurarea comunismului a însemnat pentru presă acceptarea şipromovarea unui tip de discurs total neadaptat societăţii civile şinevoilor sale de informaţie, de cunoaştere. Funcţiile sociale,educative, informative, au fost substituite de tendinţa tot maiformativă, mai ideologizată a noului regim. Jurnaliştii setransformă în propagandişti, iar presa funcţionează ca o maşină demobilizare a maselor. Cantitativ, comunismul a corespuns, într-oprimă fază, reducerii de zece ori a tirajelor şi titlurilorziarelor şi revistelor", susţin teoreticienii mass-media.

Conform datelor, în perioada 22 - 24 decembrie 1989, laBucureşti au apărut mai multe ziare, dintre care Adevărul, Curierulromânesc, Flacăra, Libertatea (Interesul public), Renaşterea,România liberă şi Tineretul liber, marea majoritate a acestorafiind foste publicaţii comuniste, devenite acum "libere".

Astfel, Adevărul este fostul cotidian Scânteia, organ central alComitetului Central al Partidului Comunist Român. Adevărul a fostlansat la Bucureşti la 25 decembrie 1989. Printre colaboratorii dinprimul număr s-au numărat Costin Tuchilă, N. N. Constantinescu,Ilie Tănăsache, Radu Bogdan şi Gheorghe Atanasiu. CotidianulAdevărul este editat în prezent de Adevărul Holding, companiedeţinută de omul de afaceri Dinu Patriciu.

Cotidianul Libertatea, denumită iniţial InformaţiaBucureştiului, apare la Bucureşti în după-amiaza zilei de 22decembrie 1989, fiind considerat "cotidian al cetăţenilorCapitalei. Tribună liberă a Frontului Salvării Naţional". Dintrecolaboratori se remarcă Sorin Roşca Stănescu, Octavian Andronic sauMihai Bărbulescu. Cotidianul Libertatea a fost achiziţionat detrustul elveţia Ringier în iulie 1994, care a relansat publicaţiaca tabloid. Publicaţia a devenit, în mai 2001, lider de audienţă şivânzări în presa românească, poziţie pierdută în 2009 în faţatabloidului Click, editat de Adevărul Holding.

Tineretul Liber, fostul Scânteia Tineretului, apare la Bucureştipe 22 decembrie 1989 şi are ultima apariţie în aprilie1997.Colaboratori ai numărului din 22 decembrie au fost ConstantinSorescu, Lucian Avramescu, Victor Socaciu, Horia Alexandrescu,Eugen Mihăescu, Ştefan Mitroi sau Dan Stanca.

De asemenea, România liberă, fost organ al Frontului Democraţieişi Unităţii Socialiste, apare la 23 decembrie 1989, iar printrecolaboratori se numără Ion Pavelescu, Bogdan Ficeac, Emil Munteanusau Marius Georgescu. Ulterior, în 2001, trustul german de presăWAZ a achiziţionat SC Romania liberă SA, care edita cotidianul,transformând compania, în 2005, alături de Dan Adamescu, în SCMedien Holding.

Tot în 1989, pe 30 decembrie, este lansat Curierul Românesc, înformat bilunar, sub egida Asociaţiei "România", al cărui preşedinteera Augustin Buzura. Din colectivul redacţional făceau parte, laacea dată, Nicolae Cristache, Pan Solcan, Gheorghe Istrate, iardintre colaboratorii primului număr se remarcă Liviu Papadima, IonMăgureanu, Doru Medeşan.

Anii '90 au adus, în lumea presei scrise, cele mai multe lansăride publicaţii din istoria recentă a României. Astfel, printreacestea se numără titluri precum Adevărul literar şi artistic, Azi,Contrapunct, Curierul Naţional, Democraţia, Dimineaţa, Dreptatea,Economistul, Expres şi Expres Magazin, Facla, Memoria, Românialiterară, România Mare, Tinerama, Secolul 20, Tricolorul,Universul, 22 sau Zig Zag.

Ziarul Azi a fost lansat pe 11 aprilie 1990 sub conducereacolegiului director format din Vasile Ailinei, Iosif Boda, AugustinBuzura, Petru Datculescu, Claudia Iordache, Cătălin Iorgulescu şiSorin Vornicu. Directorul onorific al publicaţiei era AlexandruBîrlădeanu, iar redactor-şef Octavian Ştireanu. În prezent, Azi seaflă în proprietatea lui Octavian Ştireanu.

Pe de altă parte, revista culturală Contrapunct apare laBucureşti pe 9 ianuarie 1990 sub comitetul director format dinMircea Cărtărescu, Ioan Groşan, Ioan Bogdan Lefter, Cristian Moraruşi Mircea Nedelciu. Printre colaboratorii publicaţiei la primulnumăr se regăseau Mircea Mihăieş, Adriana Babeţi, Daniel Vighi,Cristian Tudor Popescu, Rodica Pandele, Bogdan Ghiu, Florin Iaru,Ion Stratan, Stelian Tănase, Marin Mincu şi Al. Cistelecan.

Curierul Naţional, ziar care apare şi azi pe piaţă, apare laBucureşti pentru prima dată la 5 decembrie 1990, cu HoriaAlexandrescu în funcţia de director general. Din colectivulredacţional făceau parte Constantin Drăgan, Răzvan Bărbulescu, DanDumitrescu şi Gheorghe C. Păunescu, iar responsabili de secţiunierau Adrian Vasilescu, Alexandru Stroe sau Cristian Teodorescu. Laprimul număr, printre colaboratori se regăseau Fănuş Neagu,Beatrice Buzea, Florin Condurăţeanu, Ralu Filip sau Nicolae Truţă.În prezent este publicat de SC Curierul National SA.

Lunarul Democraţia a fost lansat la Bucureşti la 22 ianuarie1990, iar printre colaboratorii primului număr se regăseau N. N.Constantinescu, Ilie Purcaru, Maria Filip, Ion Văduva sau EugenFlorescu.

Ziarul Dimineaţa, celebru la vremea lui, s-a lansat la 19februarie 1990, iar directorul publicaţiei era Alexandru Piru.Printre colaboratori se numărau Grigore Traian Pop, Carmen Firan,Florin Rădulescu-Botică, Ilie Şerbănescu, Liviu Franga sau SolomonMarcus.

Pe 5 februarie 1990 s-a lansat Dreptatea, ca serie nouă aziarului cu acelaşi nume care apărea în perioada 1927 - 1947.Directorul de onoare al publicaţiei era N. Carandino, în timp cedirector era Paul Lăzărescu. Printre colaboratorii primului numărse regăseau Adrian Marino, Ion Alexandru, Gabriel Ţepelea sau IlieCostache.

Publicaţia Economistul apare la Bucureşti, de două ori pesăptămână la început, iar mai apoi zilnic, la 29 iunie 1990, capublicaţie a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România.Directorul publicaţiei şi redactor-şef era Ioan Erhan, AdrianVasilescu redactor-şef adjunct, iar secretar general de redacţie -Mihai Coman. Publicaţia este editată în continuare de AGER.

Ziarul independent Expres apare la Bucureşti în februarie 1990,avându-i pe Cornel Nistorescu, în funcţia de director, şi pe IonCristoiu, în funcţia de redactor-şef. Printre colaboratoriipublicaţiei se numărăr Dan Postolache, Vladimir Pasti, LianaCojocaru sau Horia Alexandrescu. Pe de altă parte, săptămânalulindependent Expres Magazin apare la 24 iulie 1990, cu CornelNistorescu - director general, şi Radu Budeanu - redactor-şef.

Lunarul Memoria aprare în 1990, cu Banu Rădulescu redactor-şef.Din redacţia lunarului făceau parte Ernest Bernea, Ana Blandiana,Ştefan Augustin Doinaş, Adrian Marino, Ion Negoiţescu, AlexandruPaleologu, Dumitru Stăniloaie, Petre Ţuţea, Ion Vianu şi RomulusVulcănescu.

Pe de altă parte, România literară apare la Bucureşti înianuarie 1990, sub conducerea unui comitet director, din care facparte Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Nicolae Manolescu,Andrei Pleşu, Gabriel Dimisianu, Valeriu Cristea şi Roger Câmpeanu,cu Ştefan Augustin Doinaş care semnează editorialul primului număr.În prezent, revista este editată de Fundaţia România Literară.

Cotidianul România Mare este lansat în mai 1990, la conducereapublicaţiei fiind Eugen Barbu, Corneliu Vadim Tudor eraredactor-şef, iar printre colaboratori se numărau Ion Dragomir,Aglaia Ilie, Nicolae Crăciun şi Adolf Ionescu. În prezent, adevenit săptămânal.

Tribuna economică apare ca săptămânal, în ianuarie 1990, fiindconsiderată "publicaţie a economiştilor din România".

Ziarul Tricolorul a fost lansat în 1990, cu Mihai Ungheanuredactor-şef, şi apare în doar şapte numere. În martie 2007reapare, sub conducerea lui Corneliu Vadim Tudor.

Ziarul Viitorul apare în 1990 drept "cotidian al PartiduluiNaţional Liberal", cu Gelu Netea director şi Florin Dumitrachesecretar general de redacţie.

Zig Zag apare la Bucureşti ca săptămânal, în februarie 1990.Redactor-şef la apariţie a fost Radu Cismăşanu, pentru primelepatru numere. Ulterior, revista a fost condusă editorial de IonCristoiu. Pentru o scurtă perioadă, revista l-a avut caredactor-şef pe Adrian Păunescu, pentru ca mai apoi să revină IonCristoiu, dar în funcţia de director. Printre colaboratoriipublicaţiei s-au numărat Ioan Vieru, Dan Silviu Boerescu sau SeverAvram.

"22" apare pe 20 ianuarie 1990, cu Stelian Tănase redactor-şefşi Gabriela Adameşteanu, redactor-şef adjunct. Printrecolaboratorii primului număr se regăsesc Silviu Brucan, GabrielLiiceanu, Sorin Vieru, Alexandru Paleologu, Magda Cârneci, PetruCreţia, Andrei Pippidi, Dan Pavel, Antonie Plămădeală, GabrielAndreescu, Ioana Crăciunescu şi Rodica Palade. În prezent, Revista22 este editată de Grupul pentru Dialog Social.

Revista Universul, fondată de Luigi Cazzavillan, reapare laBucureşti pe 6 martie 1990, printre colaboratorii primului numărregăsindu-se Ion Raţiu, Bartolomeu Anania sau Radu Ciuceanu.

Gazeta Sporturilor este cel mai vechi şi longeviv ziar de sportdin România. Cotidianul a fost înfiinţat în 1924, dar a fostdesfiinţat după instaurarea comunismului şi înlocuit cu Sportul,ziar sub egida Partidului Comunist. Şi-a reluat vechiul nume în1990 şi a fost printre primele ziare privatizate în România după1990. După o perioadă în care s-a aflat în posesia trustuluielveţian Ringier, actualmente face parte din trustul Intact.Directorul ziarului este Ovidiu Ioaniţoaia, redactor-şef fiindCătălin Tolontan.

Ziarul Cotidianul a fost lansat pe 10 mai 1991, cu Ion Raţiudirector. Din redacţia ziarului făceau parte, la acea dată, NicolaePrelipceanu, Dan C. Mihăilescu şi Dan Caragea, printre colaboratorinumărându-se Florin Iaru, Radu Vasile sau Andrei Pîrvu. Ziarul afost condus de Doina Bîscă, editor, (1991 - 1997), Tia Şerbănescu,redactor-şef, (septembrie 1997 - aprilie 1998), Ion Cristoiu,director, (mai 1998 - iunie 1999). În 2004, Cotidianul a fostachiziţionat de Grupul Caţavencu. În mai 2006, pachetul majoritarde acţiuni al Grupului Caţavencu este achiziţionat de RealitateaMedia, formându-se trustul, Realitatea-Caţavencu. Cotidianul aavut, în 23 decembrie 2009, ultima apariţie. Fiul fondatorului IonRaţiu, Nicolae Raţiu, a comentat doar: "Sunt trist".

Tot în 1991 este lansată şi revista Academia Caţavencu, de cătremai multţ jurnalişti, conduşi de Mircea Dinescu. Anterior, o partea echipei fondatoare a revistei lansase două publicaţii, pentru operioadă scurtă de timp - Caţavencu Incomod şi CaţavencuInternaţional. În 2006, revista a fost achiziţionată de RealitateaMedia. Dinescu a fost redactor-şef al publicaţiei până în 1998.

Evenimentul Zilei a apărut la Bucureşti, în 22 iunie 1992, cuIon Cristoiu redactor-şef. Printre colaboratorii primului număr seregăsesc Sorin Roşca Stănescu, Florin Niţoiu, Radu Ciobotea, MirceaSuciu sau Gabi Marinescu. Ziarul a fost fondat de Ion Cristoiu,Cornel Nistorescu şi Mihai Cârciog. Cotidianul este condus de IonCristoiu până în 1997. Evenimentul zilei a fost achiziţionat,împreună cu compania care îl edita - Expres Publishing, de companiagermană Gruner+Jahr în 1998, care, în 2003, a vândut titlultrustului german Ringier.

Ziarul Cronica Română a fost lansat la 25 ianuarie 1993 cubconducerea directorului Horia Alexandrescu. Printre colaboratori senumără Nicolae Manolescu, Lucia Ivănescu, Corina Creţu sau GabrielaPopescu. În prezent, ziarul este condus de Răzvan Sindilaru şi esteeditat de SC Standard Media SRL.

Săptămânalul Dilema apare la Bucureşti pe 14 ianuarie 1993, subconducerea directorului Andrei Pleşu, fiind editată de FundaţiaCulturală Română. Printre colaboratori se numără Mircea Iorgulescu,Octavian Paler, Zigu Ornea, Bogdan Ghiu şi Ştefan AugustinDoinaş.

Dilema îşi întrerupe apariţia în 2000, fiind relansată înianuarie 2004 sub numele de Dilema Veche, cu Andrei Pleşu directorfondator. Redactorul-şef al publicaţiei este Mircea Vasilescu. Dinredacţie făceau parte Magdalena Boiangiu, Adrian Cioroianu, RaduCosaşu, Andrei Manoliu, Matei Martin, Cezar Paul-Bădescu, IaromiraPopovici sau Simona Sora. Printre colaboratori se numără AdinaPopescu, Robert Turcescu, Sever Voinescu sau Ana Mihăilescu.

Ziarul Jurnalul Naţional a fost fondat în 7 iulie 1993. În lunaiunie 1995 a fost fondată Compania Jurnalul care face parte dingrupul media al holdingului Intact. În prezent, Jurnalul Naţionaleste condus de Marius Tucă - director general, iar redactori-şef aipublicaţiei sunt Dan Constantin, Valentin Zaschievici, MarinaConstantinoiu şi Victor Ciutacu.

În 1994, pe piaţa presei apare cotidianul Ziua, lansat pe 15iunie, sub conducerea directorului Sorin Roşca Stănescu, printrecolaboratori numărându-se Adrian Pătruşcă şi Ion Groşan. Înprezent, Ziua este condusă de Mihai Pâlşu, ca director general, şiRoland Cătălin Pena, ca redactor-şef. Ziarul Ziua este editat degrupul de presă Ziua, deţinut 100% de Asociaţia SalariaţilorPetrom.

Ultima Oră apare la Bucureşti la 18 septembrie 1996, subconducerea directorului Ion Marin. Printre colaboratorii primuluinumăr se regăseau Cătălin Tache, Cristi Godinac, Romeo Diaconescu,Daniela Dimitru sau Monica Rădoi.

Ziarul Curentul este lansat la Bucureşti în octombrie 1997 înserie nouă, cotidianul apărând pentru prima dată în 1928. Colegiuldirector al publicaţiei era format din Anton Uncu, CristianAntonescu, Corneliu Vlad, George Nicolescu, Gilda Lazăr, IgorButnaru şi Ioan Timofte. În prezent, Mirela Iacob ocupă funcţia dedirector general al ziarului, în timp ce Iulia Nueleanu esteredactor-şef al publicaţiei.

Naţional a fost lansat în iunie 1997 şi rămâne la aceastădenumite până în 2005, când devine 7 Plus. În 2009, ziarul revinela titlul Naţional. Publicaţia s-a lansat cu Gheorghe Voicuredactor-şef şi Iliuţă Naghi, patron.

Pro Sport a fost înfiinţat pe 2 iulie 1997, de MediaPro, fiindprimul ziar full-color din România, fiind condus Ovidiu Ioaniţoaia,director general, şi Cătălin Tolontan, redactor-şef. În 2003,titlul a intrat în portofoliu Ringier. Câteva luni mai târziu,întreaga echipă a demisionat, iar în iunie 2003, Dan Chioţea a fostnumit redactor-şef al ziarului. Dan Filoti a fost numitredactor-şef adjunct în aprilie 2005. Începând cu 12 ianuarie 2008,cotidianul Pro Sport a reintrat în portofoliul Media Pro,Publimedia achiziţionând acest titlu în noiembrie 2007, de laRingier România. Noul redactor-şef al Pro Sport a fost numit DanFiloti.

Ziarul Financiar a fost lansat pe 16 noiembrie 1998 de cătreGrupul mediaPro. Printre editorialiştii ziarului s-au numărat, lalansare, Oana Marinescu, Ana Dinescu, Adelina Rădulescu şi GabrielG. Stănescu. În prezent, Ziarul Financiar este editat de PublimediaInternational şi este coordonat de Cristian Hostiuc, directorEditorial, şi Sorin Pâslaru, redactor-şef.

În 2002, la Bucureşti a fost lansat ziarul Gardianul, cu GabrielG. Stănescu - director general, şi Sorin ovidiu Bălan -redactor-şef. Printre colaboratorii primului număr s-au număratMarius Guţă, Magda Spiridon, Elena Tomulescu, Diana Protopopescu,Alecu Racoviceanu, Tatiana Dabija, Ioana Popescu sau Paul Andone.În prezent, Gardianul este editat de SC Best Media Press, iarcolegiul editorial este format din Lidia Popeangă-Mitchevici, AlecuRacoviceanu şi Val Vâlcu.

Ziarul Averea a fost lansat în mai 2005. Fondatorul publicaţieieste Sorin Roşca Stănescu, iar directorul acesteia - Radu Budeanu.În octombrie 2006, Radu Budeanu i-a vândut cotidianul Averea omuluide afaceri Dinu Patriciu, care l-a integrat în holdingul Adevărul,pentru ca ulterior, în februarie 2007, să-i schimbe denumirea înClick!.

Gândul a fost lansat pe 4 mai 2005 sub conducerea unui Consiliudirector format din Cristian Tudor Popescu - director, MirceaDinescu - senior editor, Adrian Ursu, Bogdan Chirieac şi LeliaMunteanu - redactori-şefi, Marius Niţu şi Serinela Spătărelu -redactori-şefi adjuncţi, Crişan Andreescu şi Nicolae Miliaru -secretari generali de redacţie. În prezent, cotidianul Gândul esteeditat de Publimedia. Redactor-şef al publicaţiei este ClaudiuPândaru.

Anii 2006, 2007 şi 2008 nu au adus lansări importante pe piaţaziarelor bucureştene, cele mai importante dintre acestea fiindCanCan, Business Standard, Compact şi Ring.

Astfel, în aprilie 2007, Radu Budeanu a lansat tabloidul CanCan,pentru ca în mai, Ringier România să lanseze cotidianul gratuitCompact. Tot în mai 2007, Realitatea-Caţavencu a lansat pe piaţăcotidianul Business Standard, care şi-a încetat apariţia în printîn decembrie 2009.

În aprilie 2008, oamenii de afaceri Ionuţ şi Robert Negoiţă aulansat pe piaţa bucureşteană tabloidul gratuit Ring.

Conform lui Cristian Tudor Popescu, la 20 de ani de la Revoluţie"ziarul s-a îndepărtat de carte, jurnalismul s-a îndepărtat deteleviziune şi s-a apropiat de internet, ziaristul a devenit unprestator de servicii, cetăţeanul a devenit ziarist".

Material de Alexandra Buzaş,alexandra.buzas@mediafax.ro.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici