TVR Info şi TVR Cultural îşi vor înceta emisia. Misiunea TVR Cultural, preluată de TVR 2 şi TVR 3

TVR Info şi TVR Cultural îşi vor înceta emisia, iar misiunea TVR Cultural va fi preluată de TVR 2 şi TVR 3, conform Programului de redresare economică a Televiziunii Române, adoptat vineri de Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune (SRTv).

8444 afișări
Imaginea articolului TVR Info şi TVR Cultural îşi vor înceta emisia. Misiunea TVR Cultural, preluată de TVR 2 şi TVR 3

TVR Info şi TVR Cultural îşi vor înceta emisia. Misiunea TVR Cultural, preluată de TVR 2 şi TVR 3 (Imagine: Cristi Movila/Mediafax Foto)

Consiliul de Administraţie al TVR a adoptat, în şedinţa de vineri, soluţiile de redresare economică a televiziunii publice.

Potrivit raportului elaborat de Grupul de lucru şi Comisia de experţi subsecventă acestuia, care au elaborat programul de redresare economică a Televiziunii Române, structura existentă a TVR generează "confuzie şi o repartizare nejudicioasă a oamenilor pe emisiuni ducând la o ineficienţă şi din punct de vedere creator, cât şi din punct de vedere al necesarului de producţie".

De asemenea, existenţa unui număr foarte mare de direcţii (7) şi mai ales a unui număr foarte mare de departamente (25) a condus la un număr foarte mare de funcţii de conducere şi implicit la costuri salariale foarte mari. S-a constatat că cei care produceau efectiv emisiunile aveau trei niveluri de subordonare: unul către redacţia din care făceau parte, al doilea către departamentul din care făcea parte redacţia şi ultimul (în acest moment fără importanţă), faţă de directorul de canal, cel care ar trebui să poarte responsabilitatea materialelor care intră pe post.

În consecinţă a fost propusă şi aprobată o nouă structură cu 5 direcţii şi 10 departamente cu serviciile şi birourile aferente. Această structură este bazată pe fluxuri de producţie şi pe fluxuri economice reale şi simplificate în aşa fel încât cei care solicită producţia şi o difuzează controlează efectiv şi costurile.

În această nouă structură îşi vor înceta emisia canalele TVR Info şi TVR Cultural - a cărui misiune va fi preluată de TVR 2 şi TVR 3. De asemenea, misiunea departamentului TVR Interactiv va fi preluată de Direcţia Ştiri.

Canalele rămase vor trebui să fie în acord cu misiunea publică a Societăţii Române de Televiziune şi cu cerinţele actuale ale publicului din România, cât şi cu nevoia de a reaşeza costurile, în aşa fel încât în următorii 7,5 ani, SRTv să-şi poată achita datoriile existente (de 133 milioane de euro) fără să mai acumuleze, în această perioadă, altele.

TVR 1 va avea ca misiune satisfacerea exigenţelor unui public telespectator complex, prin realizarea şi difuzarea de programe de genuri diferite, ai căror parametrii îi reprezintă calitatea, diversitatea şi respectarea pluralismului. TVR 1 va fi axat în proporţie de 90% pe prezentarea în mod obiectiv şi imparţial a realităţilor vieţii social-politice şi economice interne şi internaţionale, pe asigurarea informării corecte a cetăţenilor asupra vieţii politice, economice şi sociale, promovarea valorilor culturale universale şi româneşti şi ale minorităţilor naţionale.

Totodată, TVR 1 va păstra titlurile valoroase cu care publicul este familiar, dar va include şi emisiuni noi sau emisiuni transferate de pe TVR 2, TVR 3 sau TVR Info.

De asemenea, principalul Jurnal al TVR 1 va reveni la ora 20.00. Totodată, emisiunea "Ora de business" va fi transferată pe TVR 1, respectând ideea de canal axat pe informaţie. Vor rămâne în grilă emisiunile culturale "Profesioniştii", "Garantat 100%" şi "Universul credinţei", cărora li se adaugă un spaţiu de documentar. Harta emisiunilor informative (jurnal şi talk-show) se întregeşte pe TVR 1 cu o revistă a presei, cu o emisiune tip retrospectiva săptămânii şi cu o emisiune despre alte sporturi în afară de fotbal. Divertismentul păstrează spaţiile existente la TVR 1 (vineri seara, sâmbătă după-amiaza şi seara, duminică după-amiaza), TVR 1 urmând să difuzeze filme în fiecare seară, din cele deja contractate.

Pe de altă parte, TVR 2, sub denumirea TVR 2 Cultural, va prelua din sarcinile TVR Cultural într-o viziune nouă, atractivă, dinamică, adresată unui public activ ca alternativă la oferta generalistă a TVR 1.

TVR 2 Cultural va fi axat cu precădere pe cultură şi educaţie. Noua viziune va include difuzarea de informaţii culturale, filme, piese de teatru, concerte etc., producţii româneşti consacrate, dar şi ale tinerilor creatori independenţi.

TVR International, postul pentru străinătate al SRTv, va elabora şi difuza programe în limba română şi limbi străine, adresate telespectatorilor din străinătate, pentru a promova imaginea României în lume, politica sa internă şi externă, conform strategiei naţionale promovate de autorităţile statului.

Studiourile teritoriale ale TVR îşi vor păstra emisia regională şi prin reorganizarea lor în conformitate cu necesităţile obiective (studiouri teritoriale cu emisiuni speciale pentru minorităţi şi cele fără aceste emisiuni) vor avea două mari tipuri de stuctură organizatorică. În acelaşi timp, studiourile vor avea prin rotaţie un spaţiu de 150 de minute în grila de programe TVR 1 în ziua de sâmbătă şi totodată vor furniza ştiri zilnice pentru Direcţia Ştiri, ce urmează a fi folosite în jurnalele TVR 1 şi TVR 2 Cultural.

În noua formulă, prin separarea Departamentului Sport de Direcţia Ştiri şi reorganizarea ambelor, se va ajunge şi în acest caz la o eficientizare a costurilor, la o urmărire mai judicioasă a fondurilor alocate şi o utilizare eficace a resurselor umane.

Toate aceste măsuri ce urmează a fi implementate vor face ca datoria existentă a TVR, de 133 milioane de euro, să poată fi achitată într-o perioadă de 7,5 ani, fără ca pe parcursul acestei perioade instituţia să aibă alte creanţe.

Luând în considerare veniturile totale existente de 10.043.153 euro/ lună, din care 3.463.949 euro din subvenţie care pleacă direct către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, înseamnă că veniturile efective ale SRTv sunt de 6.579.204 euro/ lună. În acest moment, cheltuielile lunare SRTv sunt de 10.310.897 euro/ lună, acestea fiind mai mari decât veniturile.

Prin planul de măsuri propus şi aprobat de CA, cheltuielile viitoare ale SRTv vor fi de 5.107.774 euro/ lună, ceea ce înseamnă că aproximativ 1.471.430 euro/ lună vor putea fi direcţionaţi către plata datoriilor, ce vor putea fi acoperite integral în 7,5 ani.

În Programul de redresare economică a TVR se mai spune că, pentru elaborarea planului de măsuri ce va pune în aplicare concluziile acestui raport, se impune ca în cel mai scurt timp să fie demarate negocierile necesare cu partenerii de dialog social în vederea utilizării instrumentelor legale pentru reducerea numărului de salariaţi.

Diminuarea numărului de salariaţi se va face pe baza unor criterii socio-profesionale, în aşa fel încat încadrarea în bugetele alocate să nu afecteze calitatea producţiilor SRTv şi să evite total inechităţile sociale.

În Programul de redresare se mai spune că situaţia prezentă a TVR impune o urgentă reducere a cheltuielilor în condiţiile menţinerii veniturilor din taxa TV şi o creştere graduală a veniturilor din publicitate.

Reducerea vizează printre altele renegocierea unor contracte cu distribuitorii de filme, inclusiv obţinerea unor redifuzări gratuite în aceeaşi valabilitate a licenţei.

O altă reducere poate fi cauzată de modificarea cadrului legislativ care să permită televiziunii publice posibilitatea fructificării veniturilor proprii în scopul acoperirii pierderii anterioare.

De asemenea, este necesară revizuirea tuturor contractelor comerciale existente în vederea renegocierii diverselor clauze. De exemplu, revizuirea taxelor stabilite cu distribuitorii de energie electrică pentru colectarea taxei TV cu scopul diminuării acestora.

În aceeaşi idee, renegocierea tarifelor de transmisie cu Societatea Naţională de Radiocomunicaţii ar genera venituri din subvenţii mai mari la dispoziţia televiziunii publice care ar putea fi folosite pentru investiţii, cu prioritate în înnoirea echipamentelor, respectiv a studiourilor.

O analiză a cheltuielilor curente a demonstrat că se pot face economii semnificative pe termen lung cu telefonia fixă şi mobilă, consumul de combustibil, de energie şi apă.

O altă posibilă sursă de venit ar putea să fie reprezentată de vânzarea autoturismelor cu o vechime mai mare de 15 ani, integral amortizate, aflate în conservare de la sfârşitul lui 2011, economisindu-se cheltuieli cu piese de schimb şi reparaţii.

În aceste condiţii, mai exact ale unei reduceri susţinute de aproximativ 62.437471,56 euro, SRTv va putea să acopere pierderea existentă la sfârşitul lui 2012, în aproximativ 7 ani.  

Pe de altă parte, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de reprezentanţii TVR, aprobarea concluziilor, propunerilor şi recomandărilor cuprinse în raportul Grupului de lucru, care vor sta la baza Programului de redresare economică a SRTv -  a provocat dezbateri aprinse şi îndelungate, acaparând majoritatea timpului pe parcursul şedinţei CA de vineri, care a durat peste şase ore.

Astfel, varianta iniţială a raportului supus votului CA a întrunit 6 voturi "pentru", 2 voturi "împotrivă" şi 5 abţineri, rezultatul fiind respingerea raportului în forma prezentată de către grupul de lucru. 

Sub imperativul găsirii unei soluţii pentru rezolvarea situaţiei critice a TVR, membrii CA au formulat amendamente la proiectul de hotărâre privind raportul grupului. Rezultatul votului pronunţat în interiorul cvorumului de şedinţă a fost de 12 voturi "pentru", unul dintre membrii CA părăsind sala de şedinţă.

Raportul Grupului de lucru şi al comisiei subsecvente acestuia a fost astfel adoptat cu amendamentul propus. Acest document va sta la baza elaborării programului de redresare economică şi organizaţională a TVR. 

În perioada următoare, Patronatul TVR va demara negocieri cu reprezentanţii sindicatelor din organizaţie, în vederea elaborării programului de redresare a TVR.

De asemenea, CA a aprobat, printre altele, modificarea Comisiei Paritare de negociere cu sindicatele a Contractului Colectiv de Muncă al SRTv, prin înlocuirea a doi dintre reprezentanţii Patronatului, la solicitarea acestora.

Membrii CA au fost informaţi, printre altele, cu privire la realizarea unui audit extern de evaluare a utilizării resurselor umane – personal angajat şi colaboratori – care va fi parte a programului de redresare economică a TVR.

Conducerea Societăţii Române de Televiziune a trebuit să elaboreze o strategie de restructurare a Televiziunii Române, după ce, pe 27 iunie, Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă (OUG) potrivit căreia Consiliul de Administraţie al TVR trebuie să aprobe, în termen de 45 zile (de la publicarea în MO a OUG, n.r), un program de redresare economică, cu restructurări economice, de personal şi plata datoriilor fiscale în şase luni. După acest interval, CA al TVR trebuie să prezinte rezultatele Parlamentului, conform respectivei ordonanţe a Guvernului.

ANAF a blocat în data de 21 mai 2012, în totalitate, conturile bancare operaţionale ale Televiziunii Române, din cauza datoriilor acumulate. La finalul anului trecut, acestea erau în valoare de 272.699.000 lei, din care circa o treime erau penalităţi.

La sfârşitul lunii iunie, ANAF a suspendat prin Hotărârea nr. 617/2012, pentru o perioadă de şase luni, executarea silită a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de TVR, interval în care Televiziunea Română trebuie să deruleze un proces de redresare economică a societăţii.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici