Video Ordonanţă militară. NOI RESTRICŢII privind ieşitul din casă. 15 ani de închisoare pentru cei care nu respectă carantina şi îmbolnăvesc oameni. Magazinele alimentare şi farmaciile rămân DESCHISE. Mall-urile se închid

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunţat sâmbătă seara o serie de restricţii de circulaţie care, chiar dacă au caracter de recomandare, trebuie considerate ca fiind „obligatorii”.

72815 afișări

TEXT ORDONANŢĂ MILITARĂ NR.2 din 21.03.2020

Art.1. – (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. 
(2) Prin excepţie, sunt permise intervenţiile stomatologice de urgenţă. 
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.
 
Art. 2. – (1) Se suspendă temporar activităţile de comercializare cu amănuntul, a produselor şi serviciilor, în centrele comerciale în care-şi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie.
(2) Prin centru comercial se înţelege „structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate”, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.
 
Art. 3. – (1) Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 şi evitarea formării oricărui grup de persoane.
(2) Prin formarea unui grup de persoane se înţelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.
 
Art. 4. – În intervalul orar 06.00 - 22.00, se recomandă ca circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale, atunci când activitatea profesională este esenţială şi nu poate fi amânată sau desfăşurată de la distanţă;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor  şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor şi nevoile animalelor de companie/domestice.
 
Art. 5. – (1) În intervalul orar 22.00 - 06.00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere. 
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil. 
(4) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume şi prenume, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.
(5) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.
 
Art. 6. – (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, cu excepţia situaţiei în care aceştia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înţelegeri cu statele vecine.
(2) Prin excepţie, este permisă intrarea pe teritoriul  României a cetăţenilor străini şi apatrizilor care fac parte din următoarele categorii: 
a) sunt membri de familie ai cetăţenilor români;
b) sunt membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
c) sunt persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţile române potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene; 
d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent;
e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare; 
g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
h) sunt persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.
 
Art. 7. – (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate şi sunt conduse de forţele de ordine publică şi plasate în carantină instituţionalizată, sub pază.
(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile. 
(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(1) şi (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravenţională sau penală.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Art. 8. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, şi să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor.
(2) Evidenţele se actualizează şi se raportează săptămânal la centrul judeţean/ al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.
(3) Comitetele locale, judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă identifică modalităţi de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin.(1).
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Art. 9. – (1) Ordonanţa militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă, care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) şi (3), cu următorul cuprins:
„(2) Se pot oficia slujbe în lăcaşurile de cult, de către slujitorii bisericeşti/religioşi, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi la domiciliul acestora”.

Declaraţiile pot fi urmărite LIVE VIDEO pe www.mediafax.ro şi pe pagina noastră de Facebook. Sinteza declaraţiilor LIVE -TEXT:  

Raed Arafat, secretar de stat MAI

--Dacă începe să crească numărul cazurilor şi dacă avem un număr mare de pacienţi, presiunea mare va fi asupra secţiilor de ATI şi acest comitet va fi cel care va coordona  această activitate, sub coordonarea domnului secretar de stat Horaţiu Moldovan.
 
- De mâine urmează să sosească cantităţi importante de materiale. Aş dori să subliniez un aspect. Cu toţii am observat că populaţia s-a relaxat (picnic, drumeţii, etc). Am trimis un mesaj prin RO-Alert. Rugămintea către toţi, recomandăm unele măsuri în timpul zilei. Comportaţi-vă cât mai responsabil pentru a vă proteja pe voi şi pe familiile voastre. Evitaţi plecările şi iesirile din casă dacă nu sunt justificate. Azi am avut 367 cazuri confirmate.
 
- Am să vă prezint ce măsuri au fost luate în ultima perioadă. A fost operaţionalizat Centrul Naţional de Conducere şi Operare. Continuă din partea MAI construirea şi instalarea spitalului ROL 2. În 19 martie am semnat ordinul comandantului acţiunii. Această acţiune e în comun cu Ministerul Sănătăţii.

BOGDAN DESPESCU, chestor şef de poliţie şi secretar de stat în MAI

- In final vreau să le mulţumesc tuturor celor care fac eforturi pentru protejarea cetăţenilor. Aţi demonstrat că sunteţi adevăraţi profesionişti, meritaţi respectul şi încrederea întregii naţiuni române.

- Ordonanţa a fost publicată deja în Monitorul Oficial. Cei care nu respectă regulile – 15 ani de închisoare. Nu e de joacă şi nu ne jucăm. Mulţumesc tuturor care fac eforturi pentru protejarea cetăţenilor.

- Dintre angajaţii MAI peste 8.000 au fost poliţişti. Poliţia Capitalei a efectuat percheziţii publice. Au fost confiscate 900 de litri de dezinfectant. Am acţionat ieri pentru a preveni vînzarea produselor respective. Fac apel la populaţie să nu cumpere/accepte aşa zise testări. Au fost aplicate 329 de sancţiuni. Echipajele actionează în vederea liniştii publice.

- Dispozitivul de Poliţişti de Frontieră acţionează la capacitatea sporită, peste 4.300 de colegi aflaţi în punctele de fontieră cât şi în zona de frontieră, efectivele menţionate mai sus au efectuat nu doar misiuni pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu noul tip de coronavirus şi au desfăşurat activităţi distincte în dispozitivul zilnic de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.

MARCEL VELA, ministru de interne

- Ne confruntăm cu una din cele mai mari crize din ultimii ani. Trebuie să arătăm forţa pe care acest popor a avut-o dintotdeauna.  Rămâneţi în case. Limitaţi-vă întâlnirile şi respectaţi regulile. Împreună am rezistat prin războaie, cutremure şi dictatură. Vom rezista şi acum uniţi ca unul. Dumnezeu să binecuvânteze România.

- Mulţumesc tutror angajaţilor MAI, Ministerului Sănătăţii şi tuturor instituţiilor pentru susţinerea şi parteneriatul lor în această promovare a unui act normativ.

- Cam aceasta este ordonanţa. Evident, detaliile tehnice le veţi putea avea în monitorul oficial în cel mai scurt timp.

- Această ordonanaţă nr. 2 are şi o parte în care upgradeazăa, completează ordonanţa numărul 1 pentru mai multe clarificări. Sunt două foarte importante sau chiar 3. Cu privire la serviciul religios, la tot ceea ce ţine cu comerţul cu medicamente şi transportul de mărfuri.

- Această măsură se aplică de maine seară de la ora 22. A trebuit să luam o decizie cu privire la mulţi cetăţeni care nu respectă regulile de izolare sau carantinare.

- Exact cum cetăţenii români tranzitează Ungaria, de la graniţa cu Austria, printr-o înţelegere cu partenerii din Ungaria, pe un culoar bine definit.

- Au fost acţiuni integrate ale mai multor ministere. Am desfăsurat acţiuni în forţă . În aceste momente trebuie să fim toţi uniţi. Nu să se gândească unii la cum se pot îmbogăţi de pe urma acestei situaţii. Toţi factorii responsabili sunt la datorie pentru a depista asemenea fapte imorale.

- Prin măsurile luate putem spune că am reuşit să ne atingem principalul obiectiv. Vreau să vă mulţtumesc celor care faceţi eforturi. Sunt sigur că aveţi toţi puterea de a continua aceasta luptă până când o vom caştiga. Se adaugă un alt set de decizii importante. Am emis mai multe ordine. Tot ce ceea ce decidem are scopul de a limita riscul la care se expune populaţia.

- Suntem la a 6-a zi de când s-a decretat starea de urgenţă. Putem spune că măsurile luate până acum au dat roade, pentru că nu avem răspândire comunitară.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici