Cum a arătat 2021 din punct de vedere economic. Topul celor mai importante evenimente din sectorul bancar

Profitabilitatea record, revigorarea creditării, continuarea consolidării şi restructurării băncilor, digitalizarea şi nivelul scăzut al ratei NPL sunt câteva dintre caracteristicile bankingului românesc în 2021.

600 afișări
Imaginea articolului Cum a arătat 2021 din punct de vedere economic. Topul celor mai importante evenimente din sectorul bancar

Cum a arătat 2021 din punct de vedere economic. Topul celor mai importante evenimente din sectorul bancar

2021 a adus inflaţia din nou pe creştere, dar şi majorarea dobânzilor pe piaţa interbancară, iar BNR a reluat ciclul de înăsprire a politicii monetare, majorând dobânda-cheie de doar două ori, până la 1,75%.

Cursul a atins un nou maxim istoric, de 4,9495 lei/euro.

Creditul privat s-a revigorat în 2021, ritmul mediu fiind de 10%, du­blu faţă de 2020. Au continuat pro­gra­mele guvernamentale pentru sti­mu­larea creditării - IMM Invest pen­tru creditarea corporate şi Noua casă pen­tru ipotecare şi au apărut şi alte programe noi. Creditul privat, cea mai impor­tan­tă sursă de finanţare a eco­nomiei re­ale, a înregistrat o redresare, în spe­cial în lunile de vară şi în toamna anului 2021.

Analizând evo­luţia anua­lă a împrumuturilor ban­care, com­pa­ra­tiv cu 2020, se constată că în luna oc­tombrie 2021 ritmul anual de creş­tere a creditului privat total a fost de 13,5% faţă de octombrie 2020, ma­xi­mul ulti­milor 12 ani. Pe ansamblul pri­melor zece luni din 2021, ritmul me­diu de creş­tere a creditului privat a fost de aproa­pe 10%, dublu faţă de avan­sul cre­ditării din 2020 faţă de 2019. Pe palierul cre­di­telor în lei se ob­servă că împru­mu­tu­rile pentru popu­laţie în lei nu au mai fost în 2021 mo­torul principal, vi­teza de creştere fiind mai mare pe pa­lie­rul creditelor cor­porate în lei.

Unul din­tre factorii im­portanţi care au im­pul­sionat credi­ta­rea pentru firme este con­tinuarea pro­gramului guver­na­men­tal IMM Invest, prin care statul ro­mân, prin inter­mediul Fondu­lui de Garantare a Cre­ditelor pentru IMM-uri, a garan­tat un procent im­portant din valoarea cre­ditelor acor­date pen­tru finanţarea IMM-urilor, în funcţie de tipul com­pa­niei. Pe seg­mentul cre­di­tării ipo­tecare, un impuls a venit de la noul pro­gram numit Noua casă. În plus, în 2021 au apărut şi sub­pro­gra­mul AgroIMM Invest, precum şi pro­gra­mele IMM Leasing şi IMM Factor.

Sistemul bancar se îndreaptă spre un profit record în 2021, de peste 8 mld. lei. Restructurarea sis­te­mului a continuat, dar s-a accentuat şi digitalizarea. Întregul sistem bancar ro­mâ­nesc, format din 34 de bănci, a înre­gistrat în primele nouă luni din 2021 un profit net record de aproxi­mativ 6,4 mld. lei, în creştere cu peste 40% faţă de câştigul raportat pentru aceeaşi perioadă din 2020, în ciuda pan­demiei de COVID-19, conform da­telor pre­li­minare ale BNR. Acesta a fost cel mai bun profit pentru bănci din nouă luni.

Dacă băncile vor obţine rezultate bune şi în ultimul tri­mes­tru din 2021, pro­fi­tul sis­te­mului ban­car pentru tot anul 2021 poate urca la un nivel record, de 8-9 mld. lei. Până acum, cel mai mare pro­fit anual al sis­te­mului ban­car, de aproape 7 mld. lei (6,83 mld. lei), a fost în 2018. Majo­ritatea băn­ci­lor mari au raportat pen­tru nouă luni din 2021 profituri mai mari.

Profiturile cumu­late ale celor mai mari trei bănci din Ro­mânia - Banca Transilvania, BCR şi BRD - au to­ta­lizat 3,5 mld. lei în inter­valul ianuarie - septembrie 2021, peste ni­ve­lu­rile din 2020, repre­zen­tând mai mult de jumătate din câş­ti­gul în­tre­gu­lui sis­tem bancar. Activele sis­te­mului ban­car au atins un nou ma­xim după npuă luni din 2021, de 602,7 mld. lei, sol­vabi­lita­tea a ajuns la circa 23%, ra­por­tul cre­di­te/de­pozite este de 68,55%, iar rata NPL a rămas sub 4%, cobo­rând la 3,65%.

Şi restructurarea sistemului ban­car românesc a mers mai departe în con­textul consolidării, dar şi ca urmare a strategiei de reducere a costurilor şi a digitalizării. Un număr de 1.044 func­ţio­nari bancari au plecat din sistem şi 184 sucursale au fost închise între 9 luni/2021 şi 9 luni/2020, băncile ajun­gând la un număr de 51.713 de anga­jaţi, în timp ce numărul sucursalelor a coborât la 3.695.

Cursul a atins în 2021 un nou maxim istoric, de 4,9495 lei/euro, dar a rămas sub pragul psihologic de 5 lei/euro. Criza politică şi deficitele mari - bu­ge­tar şi de cont curent - au pus pre­siu­ne pe piaţa valutară în special în lu­nile de toam­nă din acest an, cursul de schimb depăşind 4,94 lei/eu­ro şi urcând până aproa­pe de 4,95 lei/eu­ro. Piaţa valutară a fost fluctuantă în acest an, martie, aprilie, au­gust şi lu­nile de toam­nă aducând o accentuare a de­pre­cie­rii monedei naţio­nale. Leul a cumulat din ia­nuarie până în 21 de­cembrie o depre­ciere de peste 1,6% faţă de euro, comparativ cu nivelul de la sfârşitul anului 2020.

Presiunile de depreciere a na­ţio­nale s-au accentuat în luna septembrie, şi într-un context intern carac­terizat de intensificarea dispu­te­lor politice în coaliţia de guvernare. Practic, în luna septembrie cursul leu/euro a doborât maxim istoric după maxim istoric şi a trecut de 4,94 lei/euro. Cel mai recent record istoric, de 4,9495 lei/euro a fost înregistrat în 22 septembrie. Presiunile de depreciere a leului au continuat în octombrie, noiembrie şi decembrie, iar cursul de schimb leu/euro a avut o evoluţie oscilantă, cu creşteri şi scăderi, dar a rămas peste 4,94 lei/euro şi a avut zile în care s-a apropiat de maximul istoric.

Dobânzile ROBOR pe piaţa interban­ca­ră au intrat pe o pantă de creştere, în ju­rul a 3%. Urmează majorarea costu­lui creditelor. Dobânzile pe piaţa inter­ban­cară s-au înscris pe un trend ascen­dent, în special în ultimele trei luni din 2021. Indicele ROBOR la trei luni, în func­ţie de care se calculează costul cre­di­telor în lei cu dobândă variabilă, a să­rit în acest an peste nivelul dobân­zii-che­ie.

Banca Transilvania a finali­zat achi­ziţia Idea Bank. Banca Transilva­nia, cea mai mare bancă după active, a fina­lizat în 29 octombrie 2021 achiziţia în­tregului pachet de acţiuni (100%) de­ţinut de grupul polonez Getin Holding la Idea Bank, Idea Leasing şi Idea Broker de Asigurare. Liderul pieţei ban­care locale anunţase sem­narea acor­dului de achiziţie în luna iunie, iar ulte­rior a primit apro­bările necesare fina­lizării tranzacţiei din partea Băncii Naţionale a României şi a Consiliului Concurenţei. Idea Bank este a treia bancă achiziţionată de Banca Transil­va­nia, după Volksbank (2015) şi Bancpost (2018).

Vista Bank (fosta Marfin) a cum­părat Crédit Agricole România. Vista Bank a finalizat în sep­tembrie 2021 achiziţia Crédit Agricole Româ­nia, tranzacţie anunţată la începutul anu­lui, după obţinerea tu­tu­ror aprobă­ri­lor necesare din partea BNR şi a Con­siliului Concurenţei.

BNR a redus dobânda-cheie în ianuarie la minimul istoric de 1,25% şi apoi a majorat-o de două ori de-abia în toamnă, până la doar 1,75%, în condiţiile în care inflaţia s-a apropiat de 8%

Dobânda-cheie a fost tăiată de BNR în ianuarie 2021 la minimul isto­ric de 1,25% şi a sta­ţionat până în sep­tem­brie la acest ni­vel, cu toate că in­flaţia s-a în­scris în a do­ua parte a anu­lui pe o pantă as­cen­den­tă, banca cen­trală mi­zând pe con­trolul li­chidi­tăţii din pia­ţa in­ter­bancară. Ul­te­rior, banca cen­tra­lă început în toam­nă ciclul de înăs­prire a politicii monetare, majo­rând dobânda-cheie de două ori.

În octombrie, BNR a operat o primă ma­jo­rare a dobânzii-cheie, până la 1,50%, iar în noiembrie a urmat o nouă creştere, cu doar 0,25 pp, la 1,75%, sub aşteptă­rile analiştilor, care an­ti­cipau dobânda majo­ra­tă la 2% sau chiar la 2,25%, în con­diţiile în care inflaţia s-a apropiat de 8% încă din oc­tom­brie. De obicei, a fost unani­mi­tate în cazul deciziilor BNR privind do­bânda-cheie, dar la şedinţa boar­du­lui din 9 noiembrie părerile şi im­plicit vo­tu­rile au fost împăr­ţi­te.

 

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici