ADMITEREA LA FACULTATE 2014. Câţi candidaţi s-au înscris la universităţile din Bucureşti

Peste 3.800 de absolvenţi, printre care şi 24 de olimpici, s-au înscris pentru a susţine examenul de admitere la cele patru facultăţi de la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) Bucureşti, cea mai mare concurenţă - 4,5 candidaţi pe loc - fiind la Facultatea de Medicină.

32703 afișări
Imaginea articolului ADMITEREA LA FACULTATE 2014. Câţi candidaţi s-au înscris la universităţile din Bucureşti

ADMITEREA LA FACULTATE 2014 (Imagine: Thomas Dan/Mediafax Foto)

UMF "Carol Davila" din Bucureşti a scos anul acesta la concurs, în cadrul celor patru facultăţi, 930 de locuri finanţate de la buget, dar şi 520 de locuri disponibile la taxă. La finalul sesiunii de înscriere au fost validaţi 3.802 candidaţi pentru toate cele patru facultăţi din cadrul universităţii.

Potrivit UMF, La Facultatea de Medicinǎ, unde sunt 510 locuri la buget şi 250 locuri cu taxă, s-au ȋnscris 2.334 de candidaţi, printre care şi 24 de olimpici.

La Facultatea de Medicinǎ Dentarǎ s-au înscris 515 candidaţi, pentru a ocupa cele 131 de locuri la buget şi 125 cu taxă.

De asemenea, la Facultatea de Farmacie, care a scos la concurs 141 de locuri la buget şi 100 cu taxă, şi-au depus dosarele 435 de tineri, iar pentru Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) au optat 518 candidaţi, care vor concura pentru 95 de locuri la buget şi 45 cu taxă.

"La Facultatea de Medicină există 4,5 candidaţi pe un loc finanţat de la buget, în timp ce pentru Facultatea de Medicină Dentară există un număr de 3,9 candidaţi pe un loc la buget", au precizat reprezentanţii UMF.

Listele nominale ale candidaţilor în ordine alfabetică, sălile în care se desfăşoară concursul de admitere şi repartiţia candidaţilor pe săli vor fi afişate la avizierele Facultăţii de Medicină (pentru specializările Medicină şi FMAM), respectiv ale Facultăţii de Medicină Dentară şi Facultăţii de Farmacie, cu o zi înainte de concursul de admitere.

"Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatele facultăţilor, eventualele neconcordanţe faţă de datele din cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar. După începerea concursului, pe listele afişate nu se mai admit niciun fel de modificări", au arătat reprezentanţii UMF.

Examenul de admitere pentru toate facultăţile din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti va avea loc miercuri, 23 iulie, ȋncepând cu ora 09.00. Accesul candidaţilor în săli se va face de la ora 08.00, pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil precum şi a legitimaţiei de concurs tip, eliberată la înscriere de către secretariatele facultăţilor. La ora 8.30 va începe distribuirea chestionarele pentru răspunsuri.

"Fiecare candidat are obligaţia de a verifica chestionarul pentru răspunsuri, pentru a se identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care chestionarul respectiv va fi înlocuit", a precizat UMF.

Durata probei scrise va fi de două ore si jumătate în cazul specializărilor Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, două ore pentru admiterea la specializările Asistenţă Medicală Generală şi Moaşe, respectiv o oră şi jumatate pentru celelalte specializari ale FMAM.

Corectarea lucrărilor/chestionarelor de concurs se va face imediat după finalizarea probei scrise, în sala de concurs, în prezenţa candidatului şi a unui martor (din rândul candidaţilor care semnează pe chestionar alături de candidat), prin citire computerizată (scanare) sau prin corectură manuală, în cazul imposibilităţii realizării corecturii electronice, urmând ulterior să se facă verificarea tot prin citire computerizată a rezultatelor.

"În urma reverificărilor, punctajele comunicate în sală pot suferi modificări. Pe durata corectării lucrărilor, candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală. Rezultatele finale şi lista candidaţilor admişi vor fi afişate la avizierele facultăţilor după termenul de contestaţii şi rezolvare a acestora. Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se înregistrează şi se depun la secretariatele facultăţilor în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor (începând cu ora şi data afişării acestora). Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate", a mai arătat UMF.

Lucrările/chestionarele de concurs contestate vor fi recorecta, prin citire computerizată (rescanare), în prezenţa candidatului care a depus contestaţia. Rezultatele finale vor fi afişate în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor.

"Decizia comisiei de contestaţii privind rezultatele probei scrise este definitivă. După afişarea rezultatelor finale, actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe", a precizat sursa citată.

  • Admitere Universitatea Bucureşti: Cea mai mare concurenţă, 85 pe loc, la Limbi Moderne Aplicate

Peste 19.000 de candidaţi şi-au depus dosarele, în sesiunea iulie, pentru admiterea la Universitatea Bucureşti (UB), cea mai mare concurenţă, 85 de candidaţi pe loc, fiind la specializarea Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine.

Reprezentanţii UB susţin că universitatea are înscrişi la admitere peste 20% din numărul absolvenţilor de liceu care au luat bacalaureatul anul acesta.

Potrivit datelor furnizate de UB, la Facultatea de Administraţie şi Afaceri sunt 4,39 candidaţi pe loc, cea mai căutată specializare fiind Administrarea afacerilor, cu 6,69 candidaţi pe loc.

La Facultatea de Biologie sunt 4,7 candidaţi pe loc, la cea de Chimie, 2,11 pe loc, iar la Facultatea de Drept, 4,65 candidaţi pe loc.

Mai puţin căutate, cel puţin anul acesta, sunt facultăţile de Fizică (1,14 candidaţi pe loc), Filosofie (1,18 pe loc) şi Geologie şi Geofizică (1,02 pe loc).

La Facultatea de Geografie, în schimb, concurenţa este de 8,66 candidaţi pe loc, cele mai căutate specializări fiind Planificare teritorială (11,27 candidaţi pe loc) şi Hidrologie şi Meteorologie (11,22 candidaţi pe loc), urmate de Geografia turismului (10,72 pe loc), Cartografie (10,6 pe loc) şi Geografie (9,03 pe loc).

Iată care este concurenţa şi la celelalte facultăţi din UB:

Facultatea de Istorie: 2,6 candidaţi pe loc; cea mai căutată specializare- Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (4,4 pe loc).

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării: 9,14 candidaţi pe loc.

Facultatea de Litere: 2,88 candidaţi pe loc; cea mai căutată specializare - Limba şi literatura română-Limba şi literatura străină (4,58 pe loc).

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine: 7,58 candidaţi pe loc; cea mai căutată specializare - Limbi Moderne Aplicate (85 pe loc; disponibile - 10 locuri la buget).

Facultatea de Matematică şi Informatică: 4,17 candidaţi pe loc.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei: 3,39 candidaţi pe loc.

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială: 3,15 candidaţ pe loc.

Facultatea de Ştiinţe Politice: 3,14 candidaţi pe loc; cea mai căutată specializare - Studii de securitate (4,37 pe loc)

Şi anul trecut, cea mai concurenţă din UB a fost tot la Limbi Moderne Aplicate, peste 90 de candidaţi pe loc.

Pentru anul 2014-2015, UB pune la dispoziţia candidaţilor 4.400 de locuri la buget şi 4.000 de locuri cu taxă, pentru cele 19 facultăţi ale sale şi departamentul de învăţământ la distanţă Credis.

Rezultatele examenului de admitere vor fi anunţate la 28 iulie.

  • Peste 2.500 de candidaţi înscrişi la SNSPA; cea mai mare concurenţă - cinci pe loc la Management

Peste 2.500 de absolvenţi s-au înscris la SNSPA, cea mai mare concurenţă fiind la Facultate de Management- cinci candidaţi pe loc, urmată de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice- 3,5 candidaţi pe loc, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Facultatea de Administraţie Publică- trei candidaţi pe loc

Potrivit reprezentanţilor Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), peste 2.500 de candidaţi s-au înscris la admiterea la studiile universitare de licenţă din acest an.

"La nivelul universităţii, concurenţa a fost de 3,6 candidaţi pe locurile subvenţionate de la buget. Cea mai mare concurenţă s-a înregistrat la Facultatea de Management, cu cinci candidaţi pe loc, urmată de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, cu 3,5 candidaţi pe loc, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Facultatea de Administraţie Publică, cu trei candidaţi pe loc", a precizat SNSPA.

Admiterea la toate facultăţile SNSPA se face, ca şi anul trecut, pe baza unui examen scris.

"Majoritatea candidaţilor au trecut deja de emoţiile probelor scrise, aştepând acum rezultatele finale. Ultimul examen, cel organizat de Facultatea de Administraţie Publică, se va desfăşura mâine, 22 iulie 2014. În perioada următoare, după afişarea rezultatelor la examenul de admitere, pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii declaraţi admişi trebuie să se înmatriculeze", au arătat reprezentanţii SNSPA.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative a scos la concurs în acest an 800 de locuri fără taxă şi 280 de locuri cu taxă.

La Facultatea de Administraţie Publică sunt 175 de locuri fără taxă şi 25 cu taxă, iar la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice - 250 de locuri subvenţionate şi 180 cu taxă.

La Facultatea de Management, unde este cea mai mare concurenţă în acest an, sunt 75 de locuri fără taxă şi 25 cu taxă, iar la Facultatea de Ştiinţe Politice au fost scoase la concurs 300 de locuri fără taxă şi 50 cu taxă.

  • Admitere ASE Bucureşti: Cea mai mare concurenţă, 7,47 pe loc, la Cibernetică - Informatică economică

Cea mai mare concurenţă pentru admiterea la Academnia de Ştiinţe Economice (ASE) din Capitală se înregistrează la Facultatea de Cibernetică, domeniul Informatică economică, unde sunt 7,47 candidaţi pe loc.

În topul concurenţei la ASE Bucureşti, pe locul 2 este tot un domeniu de studii de la Facultatea de Cibernetică - Cibernetică economică, la care sunt 6,56 candidaţi pe loc.

Urmează Facultatea de Relaţii economice internaţionale - domeniul Economie şi afaceri internaţionale (3,84 candidaţi pe loc), Facultatea de Business şi Turism (fosta Facultate de Comerţ) - Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii (3,78 pe loc), Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune - Contabilitate şi informatică de gestiune (3,59 pe loc), Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori - domeniul Finanţe Bănci (3,39 pe loc) şi Facultatea de Marketing (3 candidaţi pe loc).

La polul opus se află programe de studii, majoritatea cu ore în limba engleză, unde concurenţa este mai mică de un candidat pe loc: Economie şi comunicare economică în afaceri (0,93 candidaţi pe loc), Marketing în limba engleză (0,77 pe loc), Contabilitate şi informatică de gestiune în limba engleză (0,36 pe loc), Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii în limba engleză (0,34 pe loc) şi Management în limba engleză (0,27 pe loc).

Pentru admiterea în anul I de licenţă, ASE are 2.683 de locuri la buget şi 2.691 cu taxă pentru toate cele 11 facultăţi, la care s-au înscris 8.453 de candidaţi.

Rezultatele concursului de admitere vor fi afişate la 29 iulie.

  • Admitere Politehnica Bucureşti: Cea mai mare concurenţă, 6,5 candidaţi pe loc, la Inginerie Medicală

Universitatea Politehnica din Bucureşti are înscrişi, pentru prima sesiune de admitere, 7.855 de candidaţi, cea mai mare concurenţă fiind înregistrată la Facultatea de Inginerie Medicală, unde sunt 6,5 candidaţi pe loc.

Universitatea Politehnica Bucureşti (UPB) are disponibile, pentru studii de licenţă, 5.950 de locuri, dintre care 1.150 cu taxă.

Iată care este concurenţa la facultăţile din UPB, în urma înscrierilor din această vară pentru admiterea în anul I, studii de licenţă:

Inginerie Medicală: 123 de locuri finanţate de la buget, pe care s-au înscris 801 candidaţi - 6,5 pe loc

Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor: 100 de locuri, 460 de candidaţi - 4,6 pe loc

Inginerie Electrică: 300 de locuri, 880 de candidaţi - 2,9 pe loc

Automatică şi Calculatoare: 500 de locuri, 1.101 candidaţi - 2,2 pe loc

Inginerie Mecanică şi Mecatronică: 339 de locuri, 736 de candidaţi - 2,17 pe loc

Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei: 600 de locuri, 1.024 candidaţi - 1,7 candidaţi pe loc

Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice: 559 locuri, 779 de candidaţi - 1,39 pe loc

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor: 259 de locuri, 210 candidaţi - 0,81 candidaţi pe loc

Energetică: 430 de locuri, 295 de candidaţi - 0,68 pe loc

Ştiinţe Aplicate: 100 de locuri, 67 de candidaţi - 0,67 pe loc

Inginerie în Limbi Străine: 236 de locuri, 149 de candidaţi - 0,63 pe loc

La şapte facultăţi ale UPB se organizează examen scris cu două probe. Acestea facultăţi sunt Energetică, Automatică şi Calculatoare, Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,
Transporturi, Inginerie Aerospaţială, Inginerie în Limbi Străine şi Ştiinţe Aplicate.

La celelalte opt facultăţi din UPB, admiterea se face pe baza unei probe orale (interviu care cuprinde şi un test grilă) şi a rezultatelor examenului de bacalaureat. Interviul se susţine în aceeaşi zi cu înscrierea.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici