Sindicatele, elevii şi părinţii cer autorităţilor să asigure resurselor financiare pentru educaţia online

 • Sindicatele, elevii şi părinţii cer Preşedintelui, Guvernului şi Parlamentului asigurarea resurselor financiare pentru educaţia online
 • Autorităţile au obligaţia să ia toate măsurile necesare, astfel încât să se asigure condiţii de securitate maximă pentru elevii şi salariaţii, este specificat în scrisoare
 • Elaborarea unui plan de rezervă în cazul infectării unor elevi din clasele a VIII-a şi a XII-a/XIII-a care vor veni la şcoală în perioada 2-12 iunie 2020
674 afișări
Imaginea articolului Sindicatele, elevii şi părinţii cer autorităţilor să asigure resurselor financiare pentru educaţia online

Sindicatele, elevii şi părinţii cer autorităţilor să asigure resurselor financiare pentru educaţia online

Sindicatele, reprezentanţii elevilor şi ai părinţilor solicită emiterea unui Ordin de ministru pentru “tot ceea ce trebuie făcut pentru încheierea anului şcolar/universitar 2019-2020”, “modificarea Legii Educaţiei Naţionale în sensul reglementării învăţării on-line”, identificarea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice care “nu dispun de dispozitive electronice conectate la internet” şi “asigurarea resurselor financiare care pot fi folosite pentru achiziţionarea echipamentelor necesare elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice pentru învăţarea on-line”.

Scrisoarea deschisă: 

Către Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
 
Din nefericire, România, la fel ca multe alte ţări din Europa şi din întreaga lume, trece printr-o perioadă extrem de dificilă, din cauza pandemiei COVID-19.
 
Toate domeniile sunt afectate şi este evident că, nici educaţia nu a fost ocolită de efectele negative ale acestei pandemii, fiind nevoiţi să se izoleze la domiciliu aproximativ 2,8 milioane de preşcolari şi elevi, peste 400 de mii de studenţi şi aproape 300 de mii de angajaţi din învăţământul preuniversitar şi din cel universitar.
 
Este firesc şi logic ca, preocuparea principală să fie cea privind limitarea efectelor negative ale acestei crize asupra populaţiei, pentru identificarea celor infectaţi şi pentru tratarea acestora.
 
Ştim că, în aceste momente, greul este dus de către angajaţii din sistemul medical, cărora le suntem toţi recunoscători, pentru că ei sunt cei care au grijă de sănătatea noastră, a tuturor, iar sănătatea fizică este cea care primează, înainte de orice.
 
La fel de important este şi faptul că, sectorul economic are nevoie de atenţia guvernanţilor, întrucât, domenii întregi de activitate au de suferit, iar acum, economia are nevoie de un plan de măsuri clare şi sustenabile.
 
În acest context, trebuie păstrată şi sănătatea intelectuală, iar misiunea revine sistemului educaţional. Pentru aceasta a fost necesar, peste noapte, să se schimbe modul de învăţare tradiţional, la clasă, cu învăţarea on-line mult mai dificilă şi stresantă, atât pentru elevi, cât şi pentru cadre didactice. Cu toate eforturile depuse în această direcţie, în acest moment, România nu este capabilă să acorde şanse egale la educaţie tuturor copiilor şi tuturor studenţilor. Toată lumea ştie că, învăţarea on-line presupune ca, atât cadrele didactice, cât şi elevii ori studenţii, să dispună de echipamente tehnice care să permită acest lucru, iar realitatea ne arată că, în mediile defavorizate există elevi, studenţi şi cadre didactice care nu dispun de asemenea echipamente.
 
În aceste condiţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării trebuie să identifice soluţii pentru ca toţi elevii, studenţii şi toate cadrele didactice să participe la procesul de învăţare on-line.
 
Astăzi, vedem consecinţele dezinteresului celor care au condus această ţară în ultimii 30 de ani, manifestat faţă de sistemul de sănătate şi faţă de cel de educaţie şi culegem „roadele” acestuia.
 
Vinovaţi se fac toţi preşedinţii, prim-miniştrii şi miniştrii educaţiei din această ţară, pentru faptul că sistemul de învăţământ şi cel de cercetare ştiinţifică au fost subfinanţate cronic, în mod sistematic. Paradoxal, astăzi, cercetarea este chemată să ofere rezultate reale în lupta cu COVID 19.
 
De asemenea, trebuie să recunoaştem că o vină o purtăm şi noi, actorii sistemului de învăţământ (elevi, părinţi, profesori, sindicate), care nu am reuşit să modificăm agenda politică a aleşilor noştri, astfel încât educaţia să fie cu adevărat „prioritate naţională”.
 
Cu toate că am atras atenţia, de mai multe ori, asupra faptului că educaţia nu primeşte un buget decent (cu încălcarea constantă a Legii Educaţiei, care prevede un procent din PIB de 6%), cadrele didactice au continuat să intre la clase supradimensionate, cu infrastructură învechită, iar părinţii au acceptat să-şi dea copiii la şcoli cu toaleta în curte şi să susţină financiar unităţile de învăţământ.
 
Revenind la situaţia actuală a învăţământului, aşa cum este cunoscut, Preşedintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, a anunţat public faptul că gădiniţele, şcolile şi universităţile vor rămâne închise până la data de 1 septembrie 2020 iar învăţarea va continua în format on-line, până în data de 12 iunie 2020, când se va lua vacanţă. Excepţie fac elevii de clasa a VIII-a şi a XII-a/a XIII-a, care vor putea veni fizic la şcoală, în perioada  2-12 iunie 2020. Trebuie găsită o soluţie şi pentru elevii care au rămas corigenţi pe primul semestru, pentru încheierea situaţiei şcolare.
 
De asemenea, Preşedintele României a anunţat şi faptul că examenele naţionale se vor desfăşura în format clasic.
 
Trebuie avut în vedere că punerea în practică a acestei soluţii prezintă anumite riscuri şi trebuie luate măsuri sporite de protecţie. Autorităţile au obligaţia să ia toate măsurile necesare, astfel încât să se asigure condiţii de securitate maximă pentru elevii şi salariaţii care vin la şcoală şi care vor participa la examenele naţionale, de la verificarea temperaturii tuturor şi asigurarea obligatorie a materialelor de protecţie, până la păstrarea distanţei fizice impuse de lege.
 
De asemenea, este necesar ca toate examenele să se desfăşoare în unităţile de învăţământ unde elevii desfăşoară cursurile.
 
În opinia noastră, autorităţile trebuie să aibă în vedere şi un plan de rezervă, pentru că este posibil să apară şi situaţii nedorite (de exemplu: o infectare a unor elevi din clasele a VIII-a şi a XII-a/XIII-a care vor veni la şcoală în perioada 2-12 iunie 2020 ar însemna imposibilitatea participării acestora la examenele naţionale. Când vor putea aceşti elevi să susţină examenele? Acelaşi risc de îmbolnăvire este şi pentru cadrele didactice.
 
Ce trebuie făcut urgent:
 
 • emiterea unui Ordin de ministru care să cuprindă prevederi clare, detaliate şi racordate la realitatea actuală, referitoare la tot ceea ce trebuie făcut pentru încheierea anului şcolar/universitar 2019-2020;
 • modificarea Legii Educaţiei Naţionale în sensul reglementării învăţării on-line;
 • identificarea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice care nu dispun de dispozitive electronice conectate la internet, necesare în procesul de predare-învăţare on-line;
 • asigurarea resurselor financiare care pot fi folosite pentru achiziţionarea echipamentelor necesare elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice pentru învăţarea on-line, luându-se în calcul inclusiv varianta promovării de către Guvernul României a unui Program naţional de susţinere şi de promovare a învăţării on-line;
 • pentru ca învăţământul online să se poată desfăşura în condiţii de calitate şi pentru a oferi şanse egale pentru toţi copiii şi elevii din România, solicităm Ministerului Educaţiei să dispună realizarea unor platforme on-line adecvate activităţilor de predare-învăţare, care să suporte un număr mare de accesări concomitente; suntem convinşi că, datorită potenţialului recunoscut al specialiştilor din domeniul IT din România, acest lucru se poate rezolva într-un timp relativ scurt, dacă se asigură resursele financiare necesare;
 • să fie demarate cursuri de formare şi de învăţare gratuite pentru predarea on-line, prin intermediul Caselor corpului didactic sau ai altor furnizori acreditaţi în acest domeniu, prin metode on-line şi, eventual, off-line, pentru cadrele didactice care întâmpină greutăţi în folosirea calculatorului/tabletei şi a platformelor e-learning, prin care învăţarea poată fi făcută on-line;
 • universităţile vor continua îmbunătăţirea sistemului de învăţare on-line, prin mărirea capacităţii de lucru a platformelor, prin modernizarea modului de predare şi de evaluare şi prin actualizarea continuă a informaţiilor ştiinţifice prezente pe aceste platforme.
 
Pentru finalizarea anului universitar 2019-2020, propunem următoarele:
 
 • în baza autonomiei universitare şi ţinând seama de legislaţia actuală, Consiliile de Administraţie ale universităţilor vor elabora metodologii sau proceduri proprii de desfăşurare a activităţilor didactice, după care, Senatele universitare le vor dezbate şi aproba;
 • continuarea predării şi evaluării în sistemul on-line până la intrarea în sesiunea celui de-al doilea semestru al acestui an universitar;
 • susţinerea în sistemul on-line a marii majorităţi a examenelor studenţilor, inclusiv a celor de licenţă, disertaţie şi doctorat. Forma de examinare (on line sau forma clasică) rămâne la decizia Consiliilor de Administraţie, care îşi vor asuma asigurarea tuturor condiţiilor de securitate şi de sănătate în muncă, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior;
 • în cazul susţinerii examenelor studenţilor în sistemul „faţă în faţă”, studenţii şi cadrele didactice vor purta măşti şi mănuşi şi vor respecta distanţarea fizică impusă de lege;
 • la intrarea în instituţiile de învăţământ superior, un număr adecvat de persoane, bine instruite, va verifica temperatura tuturor studenţilor şi angajaţilor şi va testa starea de purtător de virus (pentru persoanele asimptomatice). În acest sens, vor fi amenajate spaţii speciale, destinate efectuării triajului epidemiologic, înainte de intrarea în universitate;
 • refacerea în sistemul on-line a cât mai multor lucrări de laborator, chiar şi a celor care necesită date experimentale, prin transmiterea către studenţi, de către cadrele didactice, a seturilor teoretice de date;
 • acolo unde este necesară efectuarea sau refacerea lucrărilor de laborator în sistemul „faţă în faţă”, universităţile vor lua măsuri pentru programarea şi pentru desfăşurarea acestor activităţi pe parcursul a cel mult 2-3 săptămâni. Studenţii vor purta obligatoriu măşti şi mănuşi, asigurate de către universitate şi vor fi împărţiţi în subgrupe, riguros dimensionate, astfel încât, să permită respectarea distanţării fizice impusă de lege;
 • desfăşurarea admiterii în învaţământul superior în sistem on-line, acolo unde este posibil, se va face pe baza metodologiilor proprii actualizate ale instituţiilor de învăţământ superior, elaborate în cel mai scurt timp posibil, de către Consiliile de Administraţie şi aprobate de Senatele acestor instituţii, luând în seamă rezultatele candidaţilor din timpul anilor de liceu sau alte criterii de departajare aprobate de Senatul universitar;
 • practica studenţilor poate fi realizată şi evaluată până la sfîrşitul lunii septembrie 2020, prin decizia Consiliilor de Administraţie;
 • universităţile vor asigura efectuarea semestrială a anchetelor epidemiologice, atât la studenţi, cât şi la întregul personal angajat.
 • Guvernul nu trebuie să uite un lucru foarte important! Experţi în sănătate de pe plan mondial şi naţional avertizează asupra unui nou val, în toamnă, de îmbolnăviri cu COVID-19. Dacă şi atunci se va impune starea de urgenţă, ce vom face cu şcolile, cu elevii, cu studenţii şi cu cadrele didactice? Practic, ajungem în situaţia în care putem compromite anul şcolar/universitar 2020-2021, dacă în perioada următoare nu se iau măsurile care se impun, începând cu cele enumerate mai sus!

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici