Rezultatele la BAC 2021 au fost afişate. Note obţinute de absolvenţii de liceu la examenul de Bacalaureat, conform edu.ro. Câte medii de 10 sunt?

 • Luni, 5 iulie, s-au afişat primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2021.
 • În intervalul orar 12:00 - 18:00 are loc depunerea contestaţiilor pentru cei nemulţumiţi de notele primite.
 • Vezi aici care este procedura pentru depunerea contestaţiilor la BAC 2021.
 • Rezultatele finale de la BAC 2021 vor fi afişate în data de 9 iulie.
45879 afișări
Imaginea articolului Rezultatele la BAC 2021 au fost afişate. Note obţinute de absolvenţii de liceu la examenul de Bacalaureat, conform edu.ro. Câte medii de 10 sunt?

Rezultate BAC 2021

Rezultate Bacalaureat 2021. Notele obţinute de elevi la BAC 2021

UPDATE 10.10: Notele au fost afişate pe edu.ro.

Pentru al doilea an consecutiv, în locul numelui, pe liste apare un cod cunoscut doar de absolventul de liceu care a susţinut examenul şi de profesorii din unitatea de învăţământ.

 

Bacalaureat 2021. Rata de succes la examen a crescut cu 5% pe ansamblul tuturor promoţiilor 

 
 Ministerul Educaţiei a publicat astăzi, 5 iulie, pe site-ul dedicat, rezultatele obţinute de absolvenţiistudiilor liceale care au susţinut probele examenului naţional de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021.
 
Rezultatele au fost afişate atât pe http://bacalaureat.edu.ro/, cât şi în centrele de examen, prin anonimizarea numelui şi a prenumelui candidaţilor.
 
Rata cumulată de promovare (înainte de contestaţii) este de 67,8%, în creştere cu aproape 5% faţă de aceeaşi etapă de afişare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut - 62,9%).
 
Pentru promoţia curentă, rata de promovare este 73,9% (un plus de 2,5%, comparativ cu aceeaşi etapă din sesiunea iunie-iulie 2020 - 71,4%), iar pentru promoţiile anterioare, 27,6% (o majorare de 2,6%, comparativ cu sesiunea iunie-iulie 2020 - 25%).
 
Au promovat 86.120 de candidaţi, dintr-un total de 126.999 de candidaţi prezenţi (110.358 candidaţi prezenţi provin din promoţia curentă, respectiv 16.641 candidaţi prezenţi din promoţiile anterioare).
 
 Numărul de candidaţi înscrişi în acest an este cu peste 22.000 de candidaţi mai mic decât numărul celor înscrişi anul trecut.
112 candidaţi au obţinut media 10 (232, în prima sesiune a anului trecut, înainte de contestaţii).
 

Bacalaureat 2021. Situaţia notelor de 10

 
Pe discipline de examen, situaţia candidaţilor cu note de 10 este următoarea:
 •  Limba şi literatura română: lucrările a 1.351 de candidaţi au fost notate cu 10
 •  Limba şi literatura maternă: lucrările a 263 de candidaţi au fost notate cu 10
 •  Proba obligatorie a profilului (Matematică - 948 / Istorie – 1.766)
 •  Proba la alegere a profilului şi a specializării: 7.196 (cele mai multe note de 10 au fost obţinute la Logică şi argumentare: 1908).
 
  Contestaţiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situaţie, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
 
Rezultatele înregistrate după soluţionarea contestaţiilor vor fi anunţate vineri, 9 iulie.
 
  Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:
 • recunoaşterea/echivalarea/susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
 • susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;
 •  obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.
 
 

Au trecut deja câteva zile de când absolvenţii clasei a 12-a au pus pixurile jos şi au predat ultima lucrare, în cadrul probei scrise susţinute joi, 1 iulie, la limba maternă, sau, în cazul celor mai mulţi elevi, miercuri, 30 iunie, în cadrul probei scrise la alegere

Emoţiile sunt tot mai mari, atât în rândul candidaţilor cât şi în familiile acestora. Nota la Bacalaureat contează enorm pentru unii, fiind o condiţie pentru a ajunge la facultatea mult visată. Alţii au aşteptări mai modeste şi vor doar să se asigure că au promovat. În orice caz, rezultatele obţinute la „examenul maturităţii” sunt subiectul zilei.

CITEŞTE AICI: Bacalaureat 2021. Notele mici aşteptate de elevi, o realitate îngrijorătoare. Un expert în educaţie observă o altă tendinţă alarmantă

Luni, 5 iulie, până în ora 12:00, se afişează primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2021. Tot luni, în intervalul orar 12:00 - 18:00, are loc depunerea contestaţiilor pentru cei nemulţumiţi de notele primite. În perioada 5-9 iulie vor fi rezolvate contestaţiile, iar pe 9 iulie candidaţii vor afla rezultatele finale.

Bacalaureat 2021. Rezultate anonimizate. Cum vezi ce notă ai obţinut?

Şi anul acesta, la fel ca în 2020, rezultatele examenelor de Bacalaureat şi Evaluare Naţională sunt anonimizate. Acest lucru înseamnă că nimeni nu va putea vedea numele niciunui candidat asociat cu o notă. Totul se va desfăşura pe baza unor coduri unice, corespunzătoare fiecărui participant în parte. 

Atât la avizier, cât şi pe pagina online dedicată rezultatelor de la Bac 2021, vor apărea coduri în dreptul cărora vor fi afişate notele şi mediile obţinute. Fiecare candidat va avea la dispoziţie, în prealabil, codul corespunzător. 

Bacalaureat 2021. Condiţii pentru a promova BAC-ul

Ministerul Educaţiei a prezentat clar care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ca un candidat să fie considerat „promovat”.  Sunt doar trei cerinţe, care trebuie însă îndeplinite cumulativ. Candidatul trebuie:

 • să aibă echivalate, recunoscute sau să fi susţinut toate examenele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
 • să dea toate examenele scrise şi să obţină (cel puţin) nota 5 la fiecare dintre acestea;
 • să obţină (cel puţin) media 6 la probele scrise.

Bacalaureat 2021. Cum se depun contestaţiile?

Reluăm calendarul depunerii contestaţiilor la BAC 2021: 

 • 5 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00 şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12:00 - 18:00
 • 6 - 9 iulie 2021 - Rezolvarea contestaţiilor
 • 9 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor finale

Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de Bacalaureat. 

Comisiile de contestaţii reevaluează lucrările primite şi acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise. După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alţi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată
de comisia de contestaţii.

ATENŢIE! Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

Pentru celelalte lucrări, nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare. 

Nota definitivă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Rezultatele la contestaţii se comunică prin afişare la avizierul centrului de examen, conform calendarului. 

Bacalaureat 2021. Peste 133.000 de candidaţi înscrişi în prima sesiune

În prima sesiune a examenului de Bacalaureat de anul acesta s-au înscris 133.663 de candidaţi, dintre care 114.137 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 19.526 de candidaţi din promoţiile anterioare. În Capitală au susţinut probele scrise ale examenului de Bacalaureat peste 15.300 de candidaţi.

Examenul a fost organizat în 802 centre. 

Bacalaureat: Procentele de promovabilitate de anul trecut. Care sunt judeţele fruntaşe?

Anul trecut, în urma primei sesiuni a examenului de Bacalaureat s-au obţinut 232 de medii de 10. Privind situaţia din ultimii ani, este cel mai mare număr de elevi care au reuşit să ia 10 curat. Rata de promovare, însă, oferă o perspectivă mai puţin optimistă: înainte de contestaţii, doar 62.9% din candidaţi au obţinut media 6 la Bacalaureat. A fost cea mai mică rată de promovare din ultimii şase ani, calculaţi în raport cu momentul publicării rezultatelor.

În 2020, judeţele care au înregistrat cea mai mare promovabilitate la BAC au fost Cluj (77.8%), Sibiu (71.8%), Iaşi ( 71.4%) şi Braşov (71.00%). În Bucureşti, rata de promovare s-a situat la 70%. Cele mai bune rezultate au fost obţinute de elevii din sectorul 2 - 82,3%, iar cea mai mică rată de promovare s-a înregistrat în sectorul 5 - 64,58%.

În 2019, judeţele care au înregistrat cea mai mare promovabilitate la BAC au fost Cluj, cu un procent de aproape 81%, urmat de Iaşi - cu 76% şi Bacău - cu 75%. Alte patru judeţe au înregistrat procente de promovabilitate între 70% şi 75%: Sibiu, Galaţi, Braşov şi Bucureşti. La polul opus s-au clasat judeţele Ilfov - cu 38%, Giurgiu - cu 47% şi Harghita - cu 50%. 

Bacalaureat 2021. Cum s-a desfăşurat examenul anul acesta

Examenul de Bacalaureat a debutat luni, 28 iunie 2021, cu prima probă scrisă obligatorie, la Limba şi literatura română.

Absolvenţii clasei a 12-a au intrat în săli până la ora 8.30, cu măşti de protecţie şi fără materiale ajutătoare, iar începând cu ora 9 au avut la dispoziţie 3 ore pentru a rezolva subiectele. 

La Limba şi literatura română, la uman, absolvenţii au avut la subiectul al treilea să prezinte particularităţi de construcţie ale unui personaj dintr-o nuvelă studiată. La primul subiect, absolvenţii au avut de rezolvat mai multe exerciţii pe baza unui text suport al Elenei Văcărescu, iar la subiectul doi au avut de evidenţiat relaţia dintre ideea poetică şi mijloacele artistice în opera „Orizonturi”, a lui Ioan Vinea.

La profilul real, la subiectul al 3-lea, absolvenţii au avut de prezentat particularităţile unei nuvele studiate. În cerinţe se încadrează „Moara cu noroc”, opera lui Ioan Slavici. La primul subiect, absolvenţii au avut de rezolvat mai multe exerciţii pe baza unui text suport al lui Şerban Cioculescu, iar la subiectul doi au avut de evidenţiat relaţia dintre ideea poetică şi mijloacele artistice în opera „Drum”, a lui Ioan Vinea.

 
Subiectele de la Bacalaureat, Limba şi literatura română, au fost discutate şi de Marian Staş, expert în educaţie.  El spune că nivelul de dificultate a fost scăzut, mai ales că aceeaşi nuvelă a fost cerută şi la simularea din primăvară: „Mi se par subiecte care stimulează in primul rând creativitatea, gândirea critica a copiilor, in sensul de a-i focaliza pe înţelegerea textului şi pe formularea unor argumente cu cap şi coada aşa cum se cuvine”.
 
Marţi, 29 iunie 2021, elevii au intrat în sala de examen pentru a susţine proba obligatorie a profilului: Matematică, respectiv Istorie. 
Profesorul de matematică Radu Gologan crede că subiectele au fost de nivel mediu, iar cei care au învăţat vor lua note mari.
 
„Subiectul ales astăzi face parte foarte bine din familia tipurilor de subiecte cu care copiii serioşi şi care s-au pregătit s-au obişnuit. Deci nu cred că în afara unor chestiuni care necesită mare atenţie pentru un copil care e în examen să fie probleme foarte mari”, comentează el examenul de azi.
 
Probele de marţi au fost analizate şi de Marian Staş, expert în educaţie: „Copiii care au învăţat serios pot lua lejer nota 6,7, 7,50. Nota 10 nu este pentru toţi, dar aşa cum sunt formulate subiectele şi cum le-am văzut, mi-au plăcut, pentru că testează o paletă largă de cunoştinţe şi în acelaşi timp, sunt accesibile în sensul onestităţii pregătirii”, consideră acesta.
 

Miercuri, 30 iunie 2021, absolvenţii clasei a 12-a au susţinut ultima probă a examenului de Bacalaureat, cea la alegere. În funcţie de profilul liceului, aceştia au avut de ales între Fizică, Biologie, Chimie şi Informatică sau Geografie, Filosofie, Logică şi argumentare, Economie, Psihologie şi Sociologie. 

BAC 2021 proba la alegere. SUBIECTELE la Biologie, Chimie, Fizică sau Informatică

 

BAC 2021 proba la alegere. SUBIECTELE la Geografie, Filosofie, Logică, Economie, Psihologie şi Sociologie

Joi, 1 iulie, a fost zi de examen doar pentru absolvenţii de liceu care au susţinut proba scrisă la limba maternă (cei care au studiat într-o limbă a minorităţilor naţionale - croată, italiană, germană, maghiară, slovacă, sârbă, ucraineană sau turcă).

Au fost prezenţi 5.774 de candidaţi, adică 98% din cei 5.866 de candidaţi înscrişi. Nu s-au înregistrat cazuri de candidaţi eliminaţi pentru fraudă/tentativă de fraudă.

Calendar BAC 2021. Sesiunea august – septembrie 2021

 • 19 - 26 iulie 2021 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
 • 16 august 2021 - Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 17 august 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 18 august 2021 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 19 august 2021 - Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 23-24 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 25 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 26 - 27 august 2021 - Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 • 30 - 31 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C
 • 31 august 2021 - Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 18,00)
 • 1- 3 septembrie 2021 - Rezolvarea contestaţiilor
 • 3 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor finale

 

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici