Noile restricţii anti-COVID din Bucureşti, anunţate de Prefectul Capitalei. Ce reguli trebuie să respecte locuitorii Capitalei începând de duminică DOCUMENT

 • Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti a fost convocat sâmbătă.
 • Prefectul Capitalei, Alin Stoica a prezentat principalele măsuri.
 • Acesta a declarat că persoanele care merg să se vaccineze pot depăşi orele de deplasare prevăzute.
 • Noile reguli se vor aplica începând de duminică, la miezul nopţii.
Urmărește
20300 afișări
Imaginea articolului Noile restricţii anti-COVID din Bucureşti, anunţate de Prefectul Capitalei. Ce reguli trebuie să respecte locuitorii Capitalei începând de duminică DOCUMENT

Prefectul Capitalei, Bogdan Alin Stoica. Mediafax FOTO

UPDATE 15:15 Prefectura a anunţat excepţiile de la restricţiile impuse în Bucureşti

 • Cabinetele medicale, inclusiv cele stomatologice, nu sunt afectate de reducerea programului operatorilor economici
 • Scoaterea animalelor de companie în faţa locuinţei este permisă, dacă persoana nu se deplasează în nicio altă parte şi prezintă dovada că locuieşte în imobilul în faţa căruia se află
 •  Victimele violenţei familiale se pot deplasa la secţiile de poliţie sau la centrele de primire, ca de altfel, orice persoană care este în situaţia de a fi nevoită să iasă din casă pentru a îşi proteja viaţa sau integritatea fizică, a sa sau a persoanelor pe care le are în grijă, anunţă autorităţile.
 •  Nu în cele din urmă, este permisă deplasarea către centrele de vaccinare.
 

UPDATE Instituţia Prefectului a transmis noile hotărâri luate sâmbătă

Instituţia Prefectului - Municipiul Bucureşti informează că astăzi, 27.03.2021, s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, prin utilizarea mijloacelor electronice  de comunicare, care, în aplicarea prevederilor HG nr. 293/2021, modificată şi completată prin HG nr. 348 din 26 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, luând în considerare:
 • evoluţia pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV2
 • art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adresa DSP Bucureşti nr. 9834/24.03.2021, înregistrată la Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti sub nr. 7614/24.03.2021, prin care au fost transmise propuneri privind măsurile necesare în vederea limitării răspândirii infecţiei cu SARS CoV-2 la nivelul Municipiului Bucureşti
 •  adresa DSP Bucureşti nr. 10250/27.03.2021, înregistrată la Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti sub nr. 7858/27.03.2021, prin care a fost comunicată rata de incidenţă cumulată, pe o perioada de 14 zile, care la nivelul Municipiului Bucureşti este de 6,88/1000 de locuitori  în data de 27.03.2021, orele 10.04
 •  ţinând cont de creşterea constantă a numărului de cazuri noi de infectare cu virusul SARS- CoV-2, fapt ce generează o presiune constantă asupra capacităţii de gestionare a autorităţilor publice locale organizate la nivelul Municipiului Bucureşti şi a sistemului sanitar, 
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a constat că la nivelul Municipiului Bucureşti rata de incidenţă cumulată la 14 zile, în data de 27.03.2021, ora 10.04 este de 6,88/1000 de locuitori fapt pentru care,
 
 începând cu data de 28.03.2021, ora 00:00 s-au dispus următoarele măsuri pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia sau la atingerea pragului de 7,5/1000 de locuitori:
 
 •  Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 22,00 - 5,00 în zilele de luni până joi, şi în intervalul orar 20.00 – 05.00 în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, cu condiţia menţinerii incidenţei cumulată la cel mult 7,5/1000 de locuitori, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală, care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente sau pentru efectuarea vaccinului conform programării;
 
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
e) părăsirea domiciliului pentru protejarea vieţii sau integrităţii fizice în cazul unui pericol grav şi iminent, cu apelarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112.
 
          Pentru verificarea motivului deplasării, în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu/adeverinţa eliberată de angajator, ori o declaraţie pe propria răspundere. 
          Pentru verificarea deplasărilor în interes personal sunt obligate să prezinte declaraţia pe propria răspundere, completată în prealabil.
          Pentru deplasarea către centrul de vaccinare, persoanele sunt obligate să prezinte dovada programării.
 
  Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
 
 Pentru participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia sărbătorii Paştelui se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în data de 28.03.2021, în intervalul orar 20.00 – 22.00
 
 Pentru participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia Paştelui Catolic, se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în perioada 03.04.2021 – 04.04.2021, în intervalul orar 20.00 – 02.00.
 
 •   Programul operatorilor economici care desfaşoară activităţi de comerţ/prestări servicii în spaţii închise şi /sau deschise, publice şi/sau private, se poate desfăşura în intervalul 05.00 – 18.00 în zilele de vineri, sâmbăta şi duminica. În zilele de luni – joi, programul poate fi desfăşurat în intervalul orar 05.00 – 21.00, cu condiţia menţinerii incidenţei cumulată la cel mult 7,5/1000          locuitori.
     Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în intervalul orar 21,00 - 05,00 în zilele de luni până joi, respectiv 18.00 – 05.00 în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu.
 
       Tot prin excepţie de la prevederile de mai sus unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
 
         Menţionam că aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
 
          Totodată, s-a hotărât să se suspende activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise, în domeniul sălilor de sport/fitness.
 
           Aplicabilitatea  măsurii încetează când rata de incidenţă scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
 
 •           Accesul clienţilor în cadrul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi agenţi economici, de tip mall, se va realiza astfel încat să se asigure menţinerea distanţei fizice de minimum 2 metri  şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 m.p./persoană, cu respectarea tuturor prevederilor Ordinului Comun al Ministrului Sănătăţii şi Ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri nr.1088/1910 din 2020.
 
 •          Accesul în pieţele agroalimentare şi în pieţele volante se face cu respectarea distanţării de minimum doi metri între oricare două persoane, dar fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a pieţei, cu aplicarea prevederilor Ordinului comun 335/2020 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
 
 •          STB S.A. va monitoriza permanent gradul de încarcare a mijloacelor de transport pe care le deserveşte, în scopul diminuării aglomeraţiei din vehicule şi staţii, mai ales la orele de vârf. 
    Se va respecta circuitul de urcare/coborare în mijlocul de transport, accesul pasagerilor realizându-se prin uşa din faţă, iar coborarea pe uşa din spate.
 
          STB SA va informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării corecte a măştii de protecţie şi a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de transport în comun, prin mijloace audio – video şi prin afişare în mijloacele de transport în comun.
 
 •           Metrorex S.A. va informa şi îndruma publicul călător prin staţiile de sonorizare despre situaţiile de aglomerare apărute şi îl va informa asupra obligativităţii de a păstra distanţarea fizică şi de a purta corect masca de protecţie.
 • S-a hotărât  interzicerea activităţii  cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi în interiorul altor spaţii publice închise care au acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin doi pereţi, indiferent de faptul că sunt construcţii cu caracter temporar sau permanent.
 Totodata, s-a hotărât interzicerea activităţii restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, cu excepţia deservirii persoanelor cazate în interiorul acestor unităţi.
 
 Este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum şi în spaţiile publice dacă au un tavan şi un singur perete cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
 
 Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
 
 •  Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.

 

 •  Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia desfăşurării activităţii de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri şi loz, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.
 
 •  Este interzisă organizarea şi desfăşurarea activităţii cu publicul în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in.

 

 •  Este interzisă organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale

 

 •  Este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice
 

Noile reguli în Educaţie

 
S-a  hotărât că  în unităţile de învăţământ participarea la ore  să se desfăşoară astfel:
 
 Cu prezenţă fizică* pentru:
 • toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul primar,
 • elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a şi elevii din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculaţi în respectivele clase terminale;
Este permisă organizare cu prezenţa fizică în unităţile de învăţământ  a următoarelor activităţi:
 
 •      simulările examenelor naţionale şi a examenelor pentru anii terminali;
 •       Evaluările Naţionale.
** Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.
 
 
 
Facem precizarea că, regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.
 
 În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivelul Municipiului Bucureşti se vor putea institui măsuri suplimentare, cu respectarea normelor legale în vigoare.”
           

Principalele declaraţii ale Prefectului Capitalei LIVE TEXT

 

 • Prefectul Capitalei anunţă că pentru vaccinare se pot depăşi orele prevăzute privind deplasarea în afara locuinţei 
 • Magazinele respectă programul stabilit până la ora 19 vineri, sâmbătă şi duminică. Va fi restricţia ca o persoană să fie 7 metri pătraţi
 • Pieţele: Regula este să folosească la jumătate capacitatea de persoane pe care le pot deservi 
 • În ceea ce îi priveşte pe operatorii economici -  tot ce înseamnă comerţ şi servicii - precum şi terasele, toate se vor închide
 • Întrebat cum se va face monitorizarea numărului de pasageri în mijloacele de transport STB, prefectul a spus că „este foarte dificil de monitorizat numărul de persoane. Am discutata cu STB şi înţeleg că nu este obligativitatea validării cartelei şi nu poate fi monitorizat în timp real. STB va incerca monitorizarea prin oamenii săi. Rămâne la atitudinea STB să aplice măsura respectivă”.
 

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti, convocat sâmbătă

UPDATE: „Măsurile sunt cele care se regăsesc deja în cadrul legal existent în Hotărârea de Guvern (...). Specific pentru Bucureşti, există unele lucruri pe care le vom preciza cu privire la transportul în comun. Nu modificăm nimic”, a declarat prefectul Capitalei.

„O să intre în vigoare de duminică. Noua oră de la care nu mai putem să ieşim afară şi ora după care trebuie să se ghideze comercianţii va intra în vigoare duminică seara”, mai precizează Alin Stoica.

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti a fost convocat sâmbătă.

„Vom convoca mâine Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă. Se va publica între timp hotărârea şi vom lua măsurile care vor fi cu aplicabilitate de duminică”, spunea, vineri seara, Alin Stoica.

Acesta preciza că CSUMB va fi convocat sâmbătă „undeva, între orele 11.00 şi 14.00”.

Prefectul a anunţat că multe dintre măsurile care vor fi aplicate vor fi „clarificate”.

„Avem şi o serie de întrebări, ştim că sunt multe întrebări legate de partea asta, se colectează întrebările şi vom avea mai multă claritate pe toate măsurile care se vor aplica”, a mai spus Stoica.

Oraşul Bucureşti se află în scenariul roşu, având o rată de incidenţă a cazurilor COVID-19 de 6,67 la mia de locuitori. Conform celor mai recente date transmise de Grupul de Comunicare Strategică (GCS), de joi până vineri, în Capitală au fost raportate 1.286 infectări cu virusul SARS-CoV-2.

Ultimul bilanţ COVID-19 poate fi consultat integral pe Mediafax.ro.

DESCARCĂ AICI: Noile declaraţii pe proprie răspundere pentru deplasarea în intervale orare cu restricţii

Restricţii Bucureşti. Când intră în vigoare noile măsuri 

Premierul Florin Cîţu a anunţat, vineri, că restricţiile prevăzute în Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă intră în vigoare de duminică, 28 martie, din cauza timpului scurt de implementare.

„Astăzi (vineri – n.r.) se va publica hotărârea în Monitorul Oficial, însă, având în vedere timpul scurt pe care l-ar avea operatorii economici la dispoziţie să se pregătească, am avut o discuţie cu domnul Arafat şi am stabilit ca aceste măsuri să fie aplicate de duminică, 28 martie”, a scris, pe Facebook, premierul Cîţu.

Grupul de Comunicare Strategică a explicat schimbarea de ultim moment legată de noile restricţii anti-COVID-19.

Guvernul a modificat, joi seara, lista restricţiilor care se impun automat în funcţie de incidenţa cazurilor de COVID-19 în localităţi.

Conform măsurilor decise la nivel naţionalCapitala se încadrează în măsurile pentru localităţile cu o incidenţă mai mare de 4 la mie:

 • Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei fără restricţii, în localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori şi mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 20:00, pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă cumulată în ultimele 14 zile scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.
 • Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfăşurarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori şi mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 18:00 pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.
 • Suspendarea activităţii operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport/fitness, în localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici