Decontarea cazării în locuinţele RA-APPS, pentru vicepremieri, miniştri şi miniştri delegaţi, pe ordinea de zi a Guvernului

Guvernul va discuta, vineri, un proiect de hotărâre care stabileşte decontarea cheltuielilor de cazare pentru vicepremieri, miniştri şi miniştri delegaţi care folosesc locuinţele administrate de RA-APPS, într-un plafon maxim anual de 55.000 lei.

856 afişări
Imaginea articolului Decontarea cazării în locuinţele RA-APPS, pentru vicepremieri, miniştri şi miniştri delegaţi, pe ordinea de zi a Guvernului

Decontarea cazării în locuinţele de la RA-APPS ale miniştrilor, vineri pe masa Guvernului

Pe ordinea de zi a şedinţei de vineri a Executivului figurează proiectul de hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2019, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare.

Prin urmare, pe durata mandatului miniştrii şi miniştrii delegaţi care nu deţin locuinţe în Capitală, beneficiază, pe durata mandatului, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosirea locuinţelor de serviciu administrate de RA-APPS, în limita unui plafon anual de 55.000 lei.

„Miniştrii, inclusiv persoanele care ocupă funcţii asimilate celei de ministru, precum şi miniştrii delegaţi, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia locuinţe în municipiul Bucureşti, beneficiază, pe durata mandatului, în lima unui plafon maxim anual de 55.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia locuinţă de serviciul din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», prevăzut în anexa nr. 1¹ la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuilelilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea n.r. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare”, prevede proiectul de hotărâre publicat pe site-ul Guvernului.

Actul normativ prevede decontarea cheltuielilor de cazare pentru locuinţele aflate în proprietatea RA-APPS şi propuse în vederea vânzării, în limita a maxim 55.000 de lei, şi pentru persoanele care au funcţia de vicepremier şi care nu deţin o proprietate în Bucureşti.

„Persoanele care ocupă funcţii de viceprim-ministru, ministru de stat, ministru, ministru delegat, precum şi funcţii asimilate celei de ministru, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţă în municipiul Bucureşti, beneficiază, în limita unui plafon maxim anual de 55.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia locuinţă, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patromoniului Protocolului de Stat» şi propuse în vederea vânzării”, mai prevede proiectul de hotărâre.

Şi conducătorii instituţiilor publice şi înalţii funcţionari publici, care nu au o proprietate în Capitală, beneficiază pe durata mandatului de decontarea cheltuielilor de cazare în locuinţele aflate în proprietate privată şi administrate de RA-APPS şi propuse vânzării, în limita a sumei maxime anuale de 55.000 lei.

„Persoanele prevăzute la art. 14⁸ alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată de completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), precum şi conducătorii instituţiilor publice şi înalţi funcţionari publici, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţă în municipiul Bucureşti beneficiază, pe durata mandatului sau a raportului de serviciul, în limita plafonului maxim anual de 55.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţa de locuinţă, aflate în proprietatea privată şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» şi propuse în vederea vânzării”, stipulează actul normativ.

De asemenea, secretari de stat şi cei care au funcţii asimilate acesteia, care nu au o locuinţă în Bucureşti le vor fi decontate cheltuielile, pe o perioadă de trei luni, în limita unui plafon maxim de 14.000 de lei, tot pentru cazarea în locuinţele administrate de RA-APPS.

„Secretarii de stat şi persoanele care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţe în municipiul Bucureşti, beneficiază, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, în limita unui plafon maxim de 14.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», prevăzut în anexa nr. 1¹ la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea n.r. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare”, potrivit sursei citate.

Nu în ultimul rând, înalţii funcţionari publici care locuiesc în chirie beneficiază pe durata mandatului de decontarea cheltuielor în limita unui plafon maxim anual de 40.000 lei.

„Art. 3 (1) Persoanele prevăzute la art. 14⁶ alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi înalţii funcţionari publici, beneficiază, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, în limita unui plafon maxim anual de 40.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru spaţiul deţinut pe baza contractului de închiriere avizat şi înregistrat în condiţiile legii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situaţia în care, în fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» nu sunt disponibile imobile cu destinaţia de locuinţă de serviciu, respectiv nu sunt disponibile imobile cu destinaţia de locuinţe, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» şi propuse în vederea vânzării.”, conform sursei menţionate.

Un alt proiect de hotărâre care apare pe ordinea de zi a şedinţei de vineri a Executivului este cel privitor la declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de drept public sau privat şi aflate în fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Actul normativ care va fi discutat, vineri, de Cabinetul Dăncilă prevede că „în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Afacerilor Externe va publica lista persoanelor juridice de drept public sau privat are au elaborat documentele declasificate”.

Prin urmare, conform proiectului de hotărâre al Guvernului, autorităţile şi instituţiile publice, precum şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat care deţin documente ce conţin informaţii secret de stat şi fac obiectul actului normativ vor lua măsuri pentru suprimarea sau schimbarea marcajelor de clasificare.

Consultarea documentelor care conţin informaţiile declasificate va fi realizată în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996, republicată.

Un alt proiect de hotărâre care se afla, vineri, pe masa Executivului este cel pentru emiterea autorizaţiei de mediu pentru S.C. „Nuclearelectrica” S.A. Sucursala „Fabrica de Combustibil Nuclear” Piteşti.

De asemenea, pe ordinea de zi figurează şi proiectul de hotărâre care vizează aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit.c) din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004.

 

Alte acte normative care figurează pe ordinea de zi a şedinţei de vineri a Guvernului sunt:

„Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifului şi a normelor metodologice privind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor.

Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 917, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Direcţia Generală Anticorupţie, şi pentru modificarea anexelor nr.1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, precum şi pentru înscrierea acestuia în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş.

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Brăila, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr.33 la H.G nr.1705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman”.

Pe ordinea de zi este înscris şi un memorandum cu tema: Încetarea efectuării donaţiei unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale către Guvernului Ucrainei, aprobată prin Memorandumul nr.S.G 160 din 8 ianuarie 2016.

Nu în ultimul rând, Guvernul va avea în discuţie, în şedinţa de vineri şi proiecte de puncte de vedere cu privire la nouă iniţiative legislative, conchide sursa citată.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici