Băsescu anunţă scăderea pensiilor cu 15%, a fondului de salarii cu 25% şi a subvenţiilor

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, joi, că pensiile vor scădea cu 15%, salariile din sistemul bugetar cu 25%, inclusiv salariul minim, şi vor fi reduse "masiv subvenţiile", banii urmând să fie alocaţi ţintit "către cei care au nevoie de sprijin financiar".

1917 afişări
Imaginea articolului Băsescu anunţă scăderea pensiilor cu 15%, a fondului de salarii cu 25% şi a subvenţiilor

Băsescu: Fondurile de salarii vor scădea cu 25% iar pensiile cu 15%

Preşedintele a menţionat că pensiile vor scădea cu 15%, iarsalariile din sistemul bugetar vor scădea cu 25%, inclusiv salariulminim.

Şeful statului a dat ca exemplu subvenţiile pentru încălzire. Ela menţionat şi că vor fi reduse masiv subvenţiile care se acordă înacest moment.

Şeful statului a menţionat şi că ajutorul de şomaj va scădea cu15%.

"Vreau să aveţi în vedere următorul lucru: salariilepersonalului bugetar reprezintă 28 la sută din buget (...)Cheltuielile sociale reprezintă 12 la sută din PIB, ceea cereprezintă peste 35 la sută din bugetul de stat. Facem o socotealăelementară să ştim unde am ajuns: 62 la sută din buget. Ne întrebămcum mai putem aloca bani suficienţi pentru şcoli, pentru spitale,pentru funcţionarea Armatei, a Poliţiei?", a spus preşedintele.

El a amintit şi situaţia legată de veniturile şi cheltuielile dela buget.

"N-aş vrea să facem împreună socoteala - şi o putem face cuuşurinţă - constatăm că venitul mediu în bugetul de stat este 31%din PIB iar cheltuielile bugetului de stat sunt de 40%. Trebuie săcompletăm această diferenţă, iar locul unde trebuie să restructurămeste sectorul bugetar şi sectorul social(...). Vor mai fi şi multealte măsuri pe care trebuie să le ia Guvernul, cum ar fi modificăriale Codului muncii pentru a flexibiliza forţa de muncă, uneleanalize cu privire la impozite", a mai spus preşedintele.

"În primul rând este vorba despre reducerea fondului de salariipentru tot aparatul bugetar din România cu 25%, iar până lasfârşitul anului, şefii de instituţii au obligaţia să-şi facăselecţia, să-i aleagă pe cei mai buni şi nu clientela politică, înaşa fel încât în anul 2011, menţinându-se anvelopa salarială şi însperanţa creşterii economiei, salariile să poată reveni la cele pecare le au acum", a spus preşedintele.

Şeful statului a adăugat că această măsură trebuie luată de la 1iunie. Ulterior, răspunzând unei întrebări la finaluldeclaraţiilor, şeful statului a mai declarat că rezultatulevaluărilor asupra eficienţei funcţionarilor va trebui să fie gatapână la sfârşitul lunii decembrie.

"De asemenea, în ceea ce priveşte pensiile, Guvernul îşi vamenţine transferul de 1,7 miliarde de euro la fondul de pensii, darpentru a acoperi pensiile la nivelul actual, şi numeric şi ca nivelde plată, ar mai trebui circa încă 500 de milioane de euro, care nuexistă", a spus şeful statului.

El a adăugat că, având în vedere că aceşti bani nu există, "esteprevizibilă o reducere a pensiilor cu 15%".

"De asemenea, se va proceda la reducerea masivă a subvenţiilor,iar banii recuperaţi din subvenţii, vor fi alocaţi ţintit către ceicare în mod real au nevoie de sprijin financiar", a spus şefulstatului.

El a oferit şi un exemplu. "Este vorba despre sistemul deîncălzire din Bucureşti. Acesta beneficiază de subvenţii masive dinpartea Primăriei Capitalei, dar şi a bugetului de stat. Fărădeosebire de veniturile pe care le au, toţi cetăţenii din Bucureştişi firmele racordate la sistemul centralizat, primesc încălzireasubvenţionată. Or, subvenţiile globale vor fi sistate şi se vaacorda subvenţie celor care au nevoie de ea. Nu sunt cuplat laîncălzirea centrală, dar, dacă aş fi, deşi am cel mai mare salariuteoretic din administraţie, aş primi această subvenţie. Când în modreal, ea trebuie adresată cetăţeanului care are nevoie de ea", aexplicat şeful statului.

Băsescu a spus că va fi redus şi ajutorul de şomaj.

"De asemenea, ajutorul de şomaj se va reduce cu 15%", a spusel.

Preşedintele a mai spus, revenind la subiectul reduceriisalariilor, că acestea vor fi reduse toate cu 25%, inclusivsalariul minim pe economie. "Dar, Guvernul va completa diferenţacare este sub 600 de lei. Deci salariul minim pe economie, care vafi luat în considerare, este salariul din sectorul privat şi, dacăprin diminuarea de la 705 lei, cât este în sectorul bugetar, cu 25%se ajunge sub 600 lei, nu va scădea salariul minim sub 600 lei.Guvernul va lăsa salariul minim în vigoare aşa cum este, pentrueconomia reală", a spus Băsescu.

"În România funcţionează 16 programe sociale, marea lormajoritate aplicate înainte de alegeri - de la acordare de pampers,până la venitul minim garantat. Ele funcţionează atât deindependent una de alta, încât sunt persoane care cumulează 4-5ajutoare din diverse programe, astfel încât le convine să steaacasă fără nicio problemă şi câştigă mai bine decât unul care mergela serviciu. Toate cele 16 programe sociale vor fi reanalizate înaşa fel încât ele să-şi atingă ţinta şi nu să devină surse de venitfără muncă. De asemenea, în ceea ce priveşte soluţiile ce vor fiaplicate în continuare, sunt vizate inclusiv acele excepţii care audecredibilizat acţiunea guvernului de a reduce sporurile exagerateşi veniturile date în afara legii. Mă refer aici la cei care seaflă în consilii de administraţie, fiind în acelaşi timp salariaţiai Ministerului Economiei, ai Ministerului de Finanţe, ai altorministere. Veniturile pe care le obţin ca reprezentanţi ai statuluivor fi impozitate cu procente foarte mari. Rămâne să stabileascăguvernul care vor fi aceste procente", a spus preşedintele.

Reducerilesalariale vizează şi administraţia centrală, şilocală

Băsescu a anunţat că scăderea "anvelopei salariale" cu 25 lasută vizează atât administraţia centrală, cât şi pe cea locală,precizând că vor diminua "doar salariile", nu şi cheltuieli precumcele ale "spitalelor şi şcolilor".

"Atenţionez că, atunci când este vorba despre reducereaanvelopei salariale cu 25 la sută, este vizată şi administraţiacentrală, şi administraţia locală. În egală măsură sunt vizateambele administraţii şi îmi fac datoria să transmit un mesaj celordin administraţia locală: nerespectarea, de data aceasta, a celorce vor fi stabilite de Guvern va duce la reducerea coteidefalcate", a spus preşedintele Băsescu.

El a adăugat că programul de reducere a cheltuielilor bugetuluide stat era "inevitabil", la fel cum era şi reducerea resurseloralocate cheltuielilor sociale.

"Procesul de descentralizare trebuie accelerat masiv. Aş vrea sămă înţelegeţi foarte bine: atunci când vorbim de reducereasalariilor în aparatul bugetar central şi local nu mă refer laspitale şi şcoli, ci strict la salarii", a mai spus şefulstatului.

TVA şi cota unicărămân la fel

Băsescu a mai declarat că în discuţiile cu delegaţia FMI s-aoptat pentru "varianta încrederii", în care Guvernul să-şi continueprogramele de restructurare masivă a cheltuielilor, iarmemorandumul care se va semna va fi "în linii mari" expresiaacestei variante.

Preşedintele a spus că echipa de evaluare a FMI, UE şi BM, darşi Guvernul, au avut în atenţie două variante: una a neîncrederiişi alta a încrederii.

Băsescu a afirmat că varianta neîncrederii se referea lacreşterea TVA de la 19 la 24%, a cotei unice de la 16 la 20%, şi lareducerea salariilor în sectorul bugetar, pentru a ne putea încadraîntr-un deficit bugetar de 6,7 - 6,8% din PIB.

A doua variantă, a încrederii, este aceea în care Guvernul îşiva continua programul de restructurare masivă a cheltuielilor.

"Pe varianta a doua, cea a încrederii în capacitatea Guvernului,Parlamentului şi a instituţiilor statului se va merge încontinuare, memorandumul ce se va semna la finalul negocierilor, vafi expresia varintei de îndredere în capacitatea statului român dea reforma", a declarat preşedintele, precizând că nici una dintrevariante nu poate fi atribuită cuiva.

Băsescu: Platadatoriilor statului către firme, esenţială

Preşedintele Băsescu a declarat că a discutat cu Guvernul despreplata datoriilor statului către firme, menţionând că acesta esteunul din factorii esenţiali pentru a încuraja companiile înprocesul de reluare a creşterii economice.

Preşedintele a spus că a discutat cu Executivul despre platadatoriilor statului către companiile private, "esenţială pentru aîncuraja firmele în procesul de reluare a creşterii economice".

El a menţionat că acest lucru este important, în contextul încare băncile nu mai creditează proiectele.

"Dacă măsurile pe care le-am precizat se iau, se crează resursăfinanciară pentru câteva priorităţi majore. Una şi cea maiimportantă este plata datoriile pe care le are statul către firme",a spus Băsescu.

Preşedintele a spus că plata datoriilor statului către firmeeste esenţială pentru a încuraja firmele în procesul de reluare acreşterii economice, "pentru a le crea condiţiile acceptabilepentru reluarea activităţii".

"O altă plată care trebuie urgent făcută este cea care vizeazăplata datoriilor spitalelor", a spus Băsescu.

Şeful statului a adăugat că sumele eliberate după luarea acestormăsuri precum şi a celorlalte măsuri care vor fi stabilite deguvern în discuţiile cu FMI vor fi utilizate pentru a susţineproiectele cu finanţare europeană.

"Prioritatea este susţinerea proiectelor pentru IMM-uri. Sigur,aici sunt mai multe variante - cu bani în mod direct, cu garanţiiguvernamentale. Dar ca să eliberezi garanţii guvernamentale,trebuie să ai resursă financiară pentru că în situaţia executăriigaranţiei, statul trebuie să plăteaască", a spus preşedintele.

El a spus că este atât de urgentă susţinerea proiectelor mici,până în 20-30 de milioane de euro, "pentru că s-a constatat că 90%dintre proiectele aprobate nu mai pot fi derulate pentru că băncilenu mai creditează componenta autohtonă pe care firma privată saupersoana fizică şi-a obţinut aprobarea proiectului trebuie să opună alături de banii europeni".

Băsescu: Mizez pesolidaritatea măcar a oamenilorpolitici

Preşedintele Traian Băsescu a declarat că miezează, în acestcontext economic, pe "solidaritatea măcar a oamenilor politici dinarcul guvernamental", precizând că "alternativa la acest program alîncrederii pentru România este introducerea imediată a creşteriifiscalităţii".

"Mizez pe solidaritatea măcar a oamenilor politici din arculguvernamental. Alternativa la acest program al încrederii pentruRomânia este introducerea imediată a creşterii fiscalităţii, casoluţie pentru a aduce bani la buget", a spus Băsescu.

Românii pot aveaîncredere că Guvernul, preşedintele şi Parlamentul ştiu ce au defăcut

Preşedintele Băsescu a declarat că există persoane şi medii caredoresc să întreţină o stare de neîncredere a populaţiei îninstituţiile statului, el menţionând că doreşte să transmităromânilor că pot avea încredere în preşedinte, Guvern şi Parlamentîn contextul crizei.

Şeful statului a ţinut să remarce că sunt oameni şi posturi deteleviziune "care deliberat intreţin o profundă atmosferă deneîncredere".

"Românii pot să aibă încrerdere că Guvernul, Parlamentul şipreşedintele ştiu ce au de făcut în stuaţia economică actuală", aafirmat preşedintele.

Băsescu a precizat că marţi, 4 mai, la ora 12.00, s-a întâlnitcu primul-ministru, cu guvernatorul BNR, miniştrii de pe domeniileeconomice şi cu specialişti de la BNR. În aceeaşi zi, la ora 17.00,a afirmat că s-a întâlnit cu membrii echipei de evaluare de la FMI,UE şi Banca Mondială.

Miercuri, 5 mai, la ora 11.00 Băsescu a spus că a discutat cuprimul-ministru şi cu guvernatorul BNR, precum şi cu un număr marede miniştri din domeniile economice.

Joi, 6 mai, la 9.30, Băsescu a discutat cu liderii structurilorşi formaţiunilor politice care susţin Guvernul, iar la 14.30 cudelegaţia FMI.

"Mottivele acestor întâlniri sunt legate de soluţia pe careRomânia urmează să o adopte în continuare pentru a face faţă crizeişi pentru a limita riscul creării unei situaţii extrem dedificile", a precizat preşedintele.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici