MOTIVAREA arestării lui Berna: Lucrări la bulevarde, străzi sau metrou, făcute doar pe hârtie de Tehnologica Radion

Theodor Berna a subcontractat lucrări de execuţie sau de reparaţii la bulevarde, străzi sau metrou ale Tehnologica Radion unor firme "fantomă", care nu aveau muncitorii şi utilajele necesare, pe care le plătea în baza unor facturi, fără ca lucrările să fi fost executate, potrivit motivării arestării.

1138 afișări
Imaginea articolului MOTIVAREA arestării lui Berna: Lucrări la bulevarde, străzi sau metrou, făcute doar pe hârtie de Tehnologica Radion

MOTIVAREA arestării lui Berna: Lucrări la bulevarde, străzi sau metrou, făcute doar pe hârtie de Tehnologica Radion (Imagine: Shutterstock)

Theodor Berna, care controlează companiile de construcţii Tehnologica Radion şi Teloxim Con, a fost arestat preventiv în 19 august, de Tribunalul Prahova, într-un dosar în care este cercetat alături de mai mulţi oameni de afaceri, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste o sută de milioane de euro.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Prahova care a decis arestarea lui Berna prezintă, în motivarea deciziei, obţinută de MEDIAFAX, numeroase documente din care rezultă că bulevarde şi străzi din Capitală sau tronsoane de metrou figurau cu lucrări de execuţie doar pe hârtie, în realitate, societatea Tehnologica Radion subcontractând firme fantomă, fără utilaje şi muncitori sau care nu aveau un astfel de obiect de activitate. Pentru formularea acestor acuzaţii, anchetatorii prezintă documente transmise de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau de organele fiscale.

Potrivit procurorilor, în perioada 2008-2013, administratorul Tehnologica Radion, Theodor Berna, "a desfăşurat, în numele şi pe seama societăţii relaţii comerciale nereale cu terţe societăţi comerciale cu comportament inadecvat sau cu comportament de tip fantomă, în urma cărora a înregistrat în contabilitate facturi fictive privind achiziţia de bunuri şi servicii, în baza acestora efectuând plăţi către acestea, sume de bani ce ulterior au fost retrase în numerar de administratorii societăţilor şi predaţi acestuia".

"Prin manoperele dolosive desfăşurate de către administratorul Theodor Berna, s-a stabilit la această dată că bugetul consolidat al statului a fost influenţat negativ cu suma de 73.848.922 de lei respectiv 29.027.444 de lei - impozit pe profit şi 44.821.478 de lei - TVA", se arată în motivare.

Acest prejudiciu fiscal rezultă din relaţiile comerciale derulate şi înregistrate în contabilitate între Tehnologica Radion şi societăţile comerciale Teloxim Con, Proiect Alfa Capital, A., C.M.I. şi D.C., susţin anchetatorii.

Astfel, în perioada 2008-2011, Teloxim Con a emis către Tehnologica Radion 46 de facturi în valoare totală de 238.732.795 de lei şi TVA aferentă de 51.136.995 lei, al căror obiect a constat în servicii reprezentând manoperă şi lucrări privind reparaţii ale unor străzi, amenajare şi modernizare sistem rutier, reabilitare termică blocuri, fără a avea situaţii de lucrări care să justifice concretizarea acestora, arată judecătorul, care face referire la documentele aflate în dosarul transmis de procurori.

De asemenea, Tehnologica Radion a emis 27 de facturi în valoare totală de 235.011.653 de lei şi TVA aferentă de 51.383.906 lei, care au fost evidenţiate ca achiziţii în cheltuielile Teloxim Con, în facturi fiind notate, la denumirea bunurilor şi serviciilor, "reabilitare şi modernizare drumuri".

"Atât în cazul serviciilor şi lucrărilor facturate de SC T.C. SRL, cât şi în cazul celor facturate de către SC T.R. SRL, nu au fost prezentate situaţii de lucrări care să justifice realitatea şi concretizarea acestora", se arată în motivare.

Judecătorul menţionează, citând documentele anchetatorilor, că din adresele emise de Inspectoratele Teritoriale de Muncă teritoriale se mai reţine că, în perioada 2012 - 2013, principalii furnizori declaraţi de Teloxim Con au fost societăţi cu un comportament fiscal inadecvat, care nu aveau posibilitatea efectuării lucrărilor, prestării serviciilor sau livrării bunurilor, nu aveau personal angajat, nu deţineau active în patrimoniu şi care nu au declarat şi nu au achitat obligaţii faţă de bugetul statului.

În motivare se mai arată că bulevarde şi străzi din Bucureşti trebuiau reparate prin contractele încheiate de Tehnologica Radion cu Teloxim Com şi alte firme subcontractoare, însă după verificări a rezultat că lucrările nu puteau fi executate, din cauza faptului că subcontractorii nu aveau angajaţi şi nici utilajele necesare.

"Aşa cum am precizat anterior, Teloxim Con a făcut obiectul unei inspecţii fiscale parţiale, prin care au fost analizate şi achiziţiile de bunuri şi servicii ale acestuia. Din verificarea efectuată a rezultat că Teloxim Con a înregistrat achiziţii de servicii («lucrări de reabilitare a sistemului rutier în ... - strada Buzeşti», «lucrări de reabilitare sistem rutier drumuri - strada Gării de Nord», «lucrări reabilitare cale rulare tramvai - Străpungere Buzeşti-Berzei», «reparaţii străzi - sector 2 ...») în baza unui numar de 18 facturi în valoare totală de 13.432.793 lei, din care valoare fără TVA de 10.832.897 de lei şi TVA aferentă de 2.599.895 de lei, având înscrise ca emitent societatea D.C.. Tranzacţiile sus-menţionate au avut la bază 18 contracte...", potrivit documentului citat.

Din verificarea efectuată la Teloxim Con asupra modului de aplicare efectivă a obiectului contractelor menţionate, înscrise în facturile partenerilor, a rezultat că facturile având înscris ca emitent societatea D.C. nu au fost însoţite de situaţii de lucrări din care să rezulte o prezentare analitică a modului de realizare efectivă a lucrărilor contractate.

Totodată, din verificarea efectuată la Tehnologica Radion rezultă că aceasta a înregistrat de la Teloxim Con 18 facturi în valoare totală de 19.189.703 de lei. Acestea reprezintă, în fapt, refacturarea către Tehnologica Radion a serviciilor înscrise în facturile înregistrate în evidenţa contabilă de către Teloxim Con ce au menţionat ca emitent societatea D.C.

Anchetatorii au concluzionat că, având în vedere că în urma verificării la Teloxim Con s-a reţinut că există suspiciuni asupra realităţii operaţiunilor înscrise în facturile înregistrate în evidenţa contabilă a acestei societăţi ce au ca emitent societatea D.C., rezultă în consecinţă că şi asupra serviciilor refacturate către Tehnologica Radion există suspiciuni în ceea ce priveşte prestarea serviciilor către aceasta de către firma înscrisă în facturi.

Referitor la modul de achitare a contravalorii serviciilor înscrise în facturi, anchetatorii ca arătat că deşi Tehnologica Radion a stins datoria către Teloxim Con în contul acestor facturi prin compensarea cu creanţa de încasat conform contractului de cesiune de creanţă încheiat între cele doua firme şi persoana Theodor Berna, în acelaşi timp a efectuat, în perioada 2 octombrie 2012 - 20 august 2013, şi viramente ce totalizează 14.111.950,83 lei direct către societatea DC.

Pe documentele de plată sunt înscrise ca explicaţii menţiunea "plata pt Teloxim Con", numerele şi datele facturilor ce au menţionat ca emitent societatea D.C., fapt ce conduce la concluzia că Tehnologica Radion avea cunoştinţă încă de la data efectuării plăţilor către această societate despre faptul că nu Teloxim Con (societate înscrisă în facturile ce se regăsesc în evidenţa contabilă a Tehnologica Radion) este executantul lucrărilor contractate, a mai notat judecătorul în motivare.

Potrivit documentului citat, suspiciunile cu privire la realitatea operaţiunilor derulate cu societatea D.C. se bazează pe următoarele elemente probatorii: societatea este dizolvată cu lichidare şi radiată din 21 mai 2013; activitatea principală a societăţii o constituie "Întreţinerea şi repararea autovehiculelor" - cod CAEN 4520; din analiza declaraţiilor informative 394 depuse a rezultat faptul că, în perioada analizată, societatea DC a raportat achiziţii de la doar trei firme, care au un comportament fiscal inadecvat, nu deţin baza materială şi nu au angajaţi care să poată executa în regim de subantrepriză lucrările "contractate" de societatea D.C. şi care potrivit extraselor bancare au fost utilizate pentru transferul diverselor sume către alte societăţi şi retragerea de importante sume în numerar, respectiv 11.313.070 lei.

Mai mult, potrivit bilanţurilor contabile, firma D.C. avea un angajat şi nu a raportat în situatia patrimoniului utilaje şi alte active circulante care să poată fi folosite la executarea lucrărilor de reabilitare a sistemului rutier şi a unei linii de tramvai.

Societatea D.C. s-a declarat ca plătitoare de impozit pe salarii şi contribuţii sociale, însă, conform sumelor înscrise în declaraţiile fiscale depuse de această societate în 2012, fondul lunar de salarii a fost de maxim 727 de lei. Totodată, potrivit datelor furnizate de ITM Galaţi, societatea D.C. a avut în perioada analizată un singur angajat cu contract individual de munca, încadrat ca tinichigiu carosier.

"Urmare analizelor efectuate pe baza declaraţiilor depuse la organele fiscale de către SC D.C. SRL şi de către alţi parteneri ai acesteia, precum şi a documentelor puse la dispoziţie de instituţiile bancare şi organele de cercetare penală, a reieşit că această societate nu a desfăşurat activitatea propriu-zisă constând în lucrări de construcţii a drumurilor, ci numai a creat la nivel declarativ aparenţa ca funcţioneză ca o societate cu un comportament fiscal adecvat, în fapt aceasta fiind utilizată pentru activitatea de transferare a sumelor de bani încasate de la diverse societăţi către alte societăţi, precum şi de ridicare în numerar din conturile bancare", a mai arătat judecătorul în motivare.

Un astfel de traseu a urmat şi contractul semnat de Tehnologica Radion cu firma Proiect Alfa Capital privind planşeele şi betoanele unei interstaţii de metrou.

Din documentele anchetatorilor, prezentate în motivare, se arată că Berna a semnat cu directorul Proiect Alfa Capital, în 11 decembrie 2012, un contract de lucrări în valoare de 377.417,19 lei, care avea ca obiectiv "lucrări la structura de rezistenţă execuţie betoane armate în radiere şi plansee Interstaţia Valea Ialomiţei", cu durata de excuţie a lucrărilor de o lună.

În urma verificărilor efectuate la societatea Proiect Alfa Capital a fost identificat un contract încheiat în 15 noiembrie 2012 cu societatea N.I., în calitate de prestator, care avea acelaşi obiectiv ca şi contractul din 11 decembrie 2012, diferenţa dintre cele două contracte fiind legată de cantităţile de lucrări contractate.

Conform clauzelor din contractul de lucrări din 15 noiembrie 2012, societatea N.I. se angaja să execute pentru Proiect Alfa Capital lucrări la structura de rezistenţă la obiectivul "Magistrala M5- Drumul Taberei - Pantelimon Trons 1. Drumul Taberei - Universitate Lot L1.2 Romancierilor - Statia Valea Ialomitei inclusiv depou şi galeria de legatură - etapa III". Durata de execuţie a lucrărilor era de trei luni, începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrării. Valoarea totală a contractului a fost de 2.446.739,18 lei, iar modul de determinare a acesteia este consemnat într-o anexă, în care sunt tipurile de lucrări, cantităţile şi valorile acestora.

Lucrările consemnate în contractul din 15 noiembrie 2012 au fost facturate de societatea N.I. prin emiterea unei facturi fiscale în 14 mai 2013, în valoare de 2.446.739,18 lei, pe factură făcându-se menţiunea "contravaloare conform contract nr. 3/15.11.2012".

În acest caz, anchetatorii arată că suspiciunile cu privire la realitatea operaţiunilor derulate cu societatea N.I. se bazează pe următoarele elemente probatorii: societatea a fost înmatriculată iniţial la ORC Prahova, având ca asociat şi administrator pe R.A.N (…….); începând cu data de 30.11.2011, asociat unic şi administrator al societăţii devine cetăţeanul sârb D.M.; iniţial societatea a avut sediul social, cât şi domiciliul fiscal la o adresă, iar din 7 octombrie 2013 societatea şi-a schimbat sediul social; societatea a depus la organele fiscale declaraţia 112 (privind evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi a contribuţiilor datorate) numai pentru lunile noiembrie şi decembrie 2011, declarând în aceste luni că a avut un singur salariat, rezultând pentru perioada anilor 2012-2013 că societatea nu a avut salariaţi; conform vectorului fiscal, societatea este plătitoare de TVA începând din 1 decembrie 2012, având obligaţie declarativă trimestrială, depunând la organele fiscale declaraţia 300 şi declaraţia 394 (achiziţii şi livrări pe teritoriul naţional) pentru perioada 1 decembrie 2012 -30 iunie 2013.

Din analiza efectuată pe baza declaraţiilor depuse, efectuată de organele fiscale prin procesul verbal din 16 octomrbie 2013, rezultă că SC N.I. SRL nu a desfăşurat în perioada 2012-2013 activitate propriu-zisă, ci numai a creat la nivel declarativ aparenţa că funcţionează ca o societate cu comportament fiscal adecvat. În fapt, aceasta a fost utilizată pentru activitatea de transferare a sumelor de bani încasate de la diverse societăţi către alte societăţi precum şi de ridicare de numerar din contul societăţii deschis la R.B., a mai arătat judecătorul în motivare.

Theodor Berna şi Florian Bujoreanu, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL Bucureşti, au fost reţinuţi în 18 august, iar alţi cinci administratori ai unor societăţi comerciale au fost puşi sub control judiciar, în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a produs un prejudiciu estimat la o sută de milioane de euro.

Procurorii au cerut în 19 august arestarea preventivă doar a lui Berna, solicitarea fiind admisă de Tribunalul Prahova.

Administratorii de firme vizaţi în acest dosar sunt suspectaţi că au înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale nereale, urmate de transferuri de bani, pentru a ascunde provenienţa ilicită a acestora, sume care ulterior au fost retrase în numerar din conturile unor firme "fantomă".

Numele firmei de construcţii Tehnologica Radion apare în rechizitoriul întocmit de procurori în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro în care au fost trimişi în judecată fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Păvăleanu şi mai mulţi oameni de afaceri.

Theodor Berna, care controlează companiile de construcţii Tehnologica Radion şi Teloxim Con, este unul dintre cei mai discreţi oameni de afaceri din industria construc­ţiilor.

Principala firmă a acestuia, Tehnologica Radion, a câştigat de-a lungul timpului o serie de contracte cu statul: potrivit datelor ZF, Tehnologica Radion a câştigat numai în 2009 şi 2010 contracte de achiziţii publice de 386 de milioane de euro. Printre principalele contracte câştigate de-a lungul timpului de Tehnologica Radion se numără cele de reabilitare şi întreţinere de străzi sau drumuri în partea de sud a ţării, în judeţe precum Ilfov, Giurgiu sau Dolj. De asemenea, Tehnologica Radion are un contract de 53 de milioane de euro penrtu reabilitarea şi extinderea la patru benzi a unui sector de 11,2 kilometri din centura Capitalei, între DN 2 (Voluntari) şi A2 (autostrada Bucureşti-Constanţa).

Berna este al doilea "rege al asfaltului" reţinut în ultimii ani, după ce Nelu Iordache, care controlează firma de construcţii Romstrade, a fost arestat pentru deturnarea unor fonduri europene.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici